Hanne Tenden - dommer uten kappe

Time to read
3 minutes
Read so far

Hanne Tenden - dommer uten kappe

Fri, 01/02/2008 - 12:44
0 comments

Tenden brøt med reglene om god dommerskikk, hun brøt med dommerforsikringen, hun krenket straffeloven §110, og hun ga blaffen i Luganokonvensjonen da hun behandlet arrestbegjæringen og avsa arrestkjennelse mot meg i april 2007. En person som viser et slikt handlingsmønster bekrefter for den alminnelige iakttaker at hun enten er korrupt (dvs; fordervet av bestikkelser eller andre former for ulovlig påvirkning), eller ikke helt bevart.

Som dere vil huske avholdt advokat og dommer Hanne Tenden hemmelig arrestforretning mot meg i april 2007, en arrestforretning som hun forkynte for familievennen Mats Ektvedt i TV2 og som hun samtidig holdt hemmelig for meg. Målet med denne hemmeligholdelsen (for den som måtte være i tvil: I Norge er det ikke lov å avholde hemmelig rettergang mot landets borgere) var å få arrestkjennelsen kringkastet på TV2 før jeg kunne få tid til å bygge opp et rimelig forsvar mot Tendens oppdiktede historier. Tenden og Ektvedt lykkes i dette bakgårdsarbeidet.

Ved å følge linken til mitt brev til Kongen av i dag, vil dere kunne se hvordan Tenden bevisst har handlet i strid med norsk lov, i dette tilfellet; Luganokonvensjonen. Tendens handlinger er en god illustrasjon på hvor langt disse dommerne er villig til å gå i sin kamp for å knekke meg og min kunnskap.

Handlingenes kriminelle aspekt illustrerer også hvor stor makt som står bak, og hvilke betalinger og garantier disse dommerne er støttet av. Intet normalt menneske eller normal dommer ville engang ha tenkt tanken på å gå den veien disse dommerne har gjort, om ikke annet så av frykten for å miste jobben.

Alle saker mot meg i Norge var på forhånd dømt til å bli avvist – av en rettferdig dommer, vel og merke. Det motsatte har skjedd, og det med støtte fra justis- og politiminister Knut Storberget. Les brevet og gjør din egen vurdering.

*       *       *

Gjennom sitt arbeid med arrestkjennelsen bekrefter Tenden en sjelden dyp forakt for norsk så vel som internasjonal lovgivning, en forrakt hun ikke overraskende også deler med den rekke av dommere som har vært involvert i den 30 år lange kampanjen mot familien Riis, og deretter i den massive kampanjen mot meg.

Dere som leser min daglige kamp mot hva som tilsynelatende ser ut for å være en urettferdig kamp mot norske dommere og norske domstoler (hvem har vel ikke opplevd det, tenker dere kanskje), må finne dere i å høre og lese at denne kampen i realiteten styres av det mektige og ulovlige clandestine nettverket som sto bak plyndringen av familien Riis, og mange mange andre formuer; Stay Behind, det senere Okkupasjonsberedskap. Ankerløkken-saken, Tandberg-saken, Reksten-saken, og Riis-saken, er bare et knippe av saker hvis formuer dette nettverket har plyndret.

Det er det samme nettverket som i årene etter har gjort det som sto i deres makt for å hindre at vi skulle få tilgang til opplysninger som en gang for alle kunne avdekke deres eksistens, og ikke minst; nettverkets manglende lovlige grunnlag for eksistens.

Dere skal ikke glemme at dette miljøet har ”tvunget” redere og andre norske ”pengemaskiner” til å salte ned enorme formuer – opparbeidet gjennom norske og utenlandske arbeiderers blod og svette – i utlandet, bl.a. i Viking Bank, Zürich. Store deler av disse midlene tilhører arvinger og kreditorer til de reelle eierne av formuen.

Navnet dere må gjøre dere kjent med er altså: Okkupasjonsberedskap, tidligere Stay Behind, et ulovlig nettverk som EU for lengst har krevd avviklet. Til å begynne med, i den første tiden, vil dere ikke tro det dere leser. Regjeringen og nettverket som står bak, lever i det håp at de fleste av dere nettopp vil hoppe av lasset og ikke lese mer alene av den grunn at reflekssansene, som er så godt innarbeidet i oss alle av systemet; gjennom landets skoleundervisning samt nyhets- og opplysningsformidling, skal føre dere tilbake til det trygge liv, hvor samfunnets problemer – om det skulle finnes noen – er ment å bli ivaretatt av den selvutnevnte eliten.

Etter hvert som brikkene kommer på plass – forutsatt at dere ikke lar refleksen kaste dere tilbake i rekkene – blir dere av deres egen fornuft tvunget til å se nærmere på forholdene. Når dette tankearbeidet har pågått en stund vil dere være klare til å foreta deres egen konklusjon; denne gangen på et grunnlag som dere selv fritt har deltatt i oppbygningen av, og ikke på et grunnlag som myndigheter og andre har sydd sammen for dere.

*       *       *

For den som er interessert i å sette seg inn i hva enhver norsk dommer skal ha forsikret (avlagt ed) før han/hun går i gang med sin dommergjerning, legger jeg her inn Dommerforsikringen:

«Jeg forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil opfylle mine plikter som dommer – at jeg vil handle og dømme således som jeg efter loven og for min samvittighet kan forsvare, og verken av hat eller vennskap, verken for gunst eller gave eller av annen årsak vike fra rett og rettferdighet.»

Så kan jo enhver av dere som har hatt uheldige episoder i en norsk domstol, selv vurdere hvorvidt dommeren har holdt seg til sin ed.

 

God helg

Herman J Berge
Luxembourg