Forpurring av rettsprosess

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Forpurring av rettsprosess

Wed, 05/12/2007 - 17:55
0 comments

Staten - eller rettere - det hemmelige (Clandestine) nettverket i Norge viser nå at de frykter meg litt mer enn tidligere.

I dag satte Telenor igang med kommunikasjonskontroll mot meg. Det vil si at de har lagt inn kommunikasjonsstopp for alle samtaler (faks og telefon) fra mitt nummer inn til Oslo. Planen ser ut for å være utpønsket for å hindre at jeg skal få forsvart meg mot den rekke av vanvittige anklager som er reist mot meg i Norge, og som skal - uten min medvirkning - avgjøres i Oslo tingrett den 11. desember 2007. Jeg kommer tilbake til denne saken, og en besrkivelse hva denne infiltrerte domstolen har gjort mot meg, og hvordan de har klart å beramme en sak mot meg, før jeg i det hele tatt har fått anledning til å forsvare meg. Kommunikasjonskontroll er sikkert en fin ting, men som man dog normalt forbinder med hands-on styring av diktaturer. Well, Norge er ikke bedre. Tvert imot. Det jeg frykter nå er selvsagt at de skal gå enda lengre og forsøke å legge ned RettsNorge.