Wikipedia – stedet for løgn og drittkasting

Time to read
4 minutes
Read so far

Wikipedia – stedet for løgn og drittkasting

Mon, 29/06/2009 - 17:27
Posted in:
0 comments

I kjent trav klarte Trygve Hegnars Finansavisen å lure deres lesere til å tro på noe som i utgangspunktet var en egenprodusert løgn, dette med god hjelp av Wikipedia og dets lovløse regime.

Som det fremgår av mitt brev til Svea hovrätt av 27. juni 2009 (se artikkelen "Hvem var Einar Riis", hvor brevet er lagt inn med bilag) kan man skrive nær sagt hva som helst på Wikipedia, bare man først har sørget for å være inne med administrator. 

Da jeg forsøkte å legge ut en objektiv artikkel om Einar Riis Johannessen på Wikipedia.org, ble denne artikkelen – bare få dager før Trygve Hegnar iverksatte en smear-kampanje mot meg – fjernet, og det med den fantastiske forklaringen at en slik person neppe eksisterte, hvilket jeg i dag langt på vei kan være enig med, men da basert på et helt annet grunnlag enn det Wikipedia og Hegnar la til grunn. 

Hegnar videreformidlet Wikipedia-handlingen gjennom sin finansavis på en slik måte at leserne skulle manipuleres til å tro at det hadde vært en ”lengre diskusjon” omkring artikkelen om Einar, og at den til slutt ble fjernet som følge av at artikkelen var ”lureri”, fra min side.

Det Hegnar i sin lille økokrim-avis ikke fortalte leseren er at hva han kaller en ”lengre diskusjon om artikkelens innhold” i realiteten var fire innlegg som ble lagt inn i løpet av en periode på 2 timer og 9 minutter (og det bare få dager før han selv satte i gang sin lille svertekampanje), kanskje av Hegnar selv, Olsen-bandens nye leder; advokat Ole Kristian Aabø-Evensen eller deres konspiratører.

Vedkommende med brukernavnet; Spartaz, ble satt til å iverksette denne lengre ”diskusjonen”. Straks jobben var gjort og artikkelen om Einar et par timer senere var fjernet, gikk Spartaz beleilig av med pensjon. Som det fremgår av historikken for artikkelen om Einar, er det tydelig at Spartaz hadde én eneste jobb, og det var å få fjernet en objektiv artikkel om Einar Riis Johannessen (eller hva han nå heter) før Trygve Hegnars lille nyttårsoperasjon. Vedkommende med brukernavnet; Politizer, som ble satt til å kommentere Spartaz ide om å fjerne artikkelen, skiftet straks etter brukernavn til Rjanag. Den siste brukeren som deltok i denne ”lengre diskusjonen”; Northwestgnome, skjuler sin identitet og må antas å være en betalt ”brannslukker”. Ingen av disse tre/fire brukerne klarte å finne noe om Einar Riis Johannessen på Internet, dette selv etter å ha benyttet Google! Et enkelt Google-søk ville ha gitt mellom 500 og 1000 treff, og en skal være ganske så hjelpeløs med både fingrer og hjerne for ikke å få ett eneste treff. 

*        *        *

Ingen normal person/journalist ville engang ha tenkt tanken på å lage en artikkel omkring dette temaet; ”Slettet fra Wikipedia”, og i hvert fall ikke med et slikt innhold som det den fikk i Hegnars avis, en avis som antas å skulle konsentrere seg om økonomiske saker, men som i det siste halvåret synes å ha blitt benyttet til å lyve og slenge rundt seg med teflonbasert shit i hva som mer og mer fremstår som bistand til en terrormistenkt høyreekstremist i håp om at sistnevnte skal få kloa i penger han ikke har det minste krav på, og samtidig hindre meg og dødsboet i å avdekke kanskje Norgeshistoriens største kriminelle handling hvis profitt er stuet bort i en eller flere sveitsiske banker.

Av artikkelens overskrift og ingress kan det se ut som om det er jeg personlig som er slettet som følge av KRIM, som Hegnar uttrykker seg. Hegnar har til tross for denne artikkelen fremdeles langt igjen i å nå sitt eget lavmål, om han noen gang vil finne det.

Som følge av Hegnars artiklers injurierende innhold, legger jeg ikke ut artiklene. For helhetens skyld skulle artiklene selvsagt ha vært lagt ut. På den annen side vil ikke jeg bidra til å videreformidle Hegnars mentale utspill. De som ønsker det, kan derimot henvende seg direkte til ham og be om et eksemplar. Det vil sikkert glede ham stort.

*        *        *

I Wikipedia-artiklene om Einar Riis Johannessen, fremstilles han som både Einar Riis, og Einar Riis Johansen. Ingen av navnene er korrekte. Videre refereres det til Einar som SOE-agent. Som vist i mitt brev til Svea hovrätt av 27. juni 2009, var han aldri noen SOE-agent. Snarere tvert imot. Einar stakk av til Göteborg og unndro seg etterforskning og avhør i forbindelse med skandaleoperasjonen; Mardonius.

I Göteborg/Stockholm ble han til det var vel ett år igjen av krigen. Først på vårparten 1944 (se I og II) ble han fløyet til England, og muligens videre til Canada. Det gjenstår fremdeles etterforskning for å få avklart hvorvidt Einar noen gang ble Spitfirepilot, slik det står i Wikipedia. Med det ryktet Wikipedia har, er sannsynligheten stor for at også dette er løgn, noe som støttes av Max Manus’ uttalelse i en SOE-rapport.

Videre kan man i den engelske Wikipediaversjonen lese at Einar allerede i ung alder opponerte mot Nazismen, hvor Patrizio Kenneth Riis eller noen av hans konspiratører senere hen har linket denne historien opp til en nekrolog jeg skrev i juni 2006. Nekrologen er basert på de (eventyr-) fortellinger jeg har blitt fortalt av Einar og på det bildet denne tøysefamilien gjennom nær 10 år hadde lurt meg og de fleste andre nordmenn til å tro på.

Historien om nazilæreren er en av røverhistoriene som Einar synes å ha hatt det moro av å fortelle til sin egen familie, og kan selvsagt ikke dokumenteres. Like fullt står den å lese på Wikipedia, uten at administratoren eller andre har funnet det for godt å etterprøve opplysningen.

Som det fremgår av dette SOE-telegrammet gikk ikke Einar og hans venn Gunnar Lindvik av veien for å lyve under krigen. Einar forsøkte å få SOE til å tro at hans venn Gunnar Lindvik hadde vært med ham i Operasjon Mardonius, for på den måten å få to gratis billetter ut av Norge og inn i England – hvilket de faktisk fikk til. Som Manus skriver i sin rapport om dem som deltok i operasjonen, var Lindvik ukjent for ham. Dette  bekreftes fra hovedkvarteret også: Man Q = Gunnar Lindvik er ukjent for dem, se dette Telegrammet.

Avslutningsvis kan en altså bare slå fast at min objektive artikkel om en i visse kretser meget omtalt person ble slettet, hvor det like etter ble lagt inn en ny artikkel om samme person, denne gangen med sviktende grunnlag hva gjelder faktum, hvor artikkelen helt klart hadde ett formål: å bli benyttet sammen med Finansavisens artikler i norske og utenlandske domstoler i et håp om at en mengde artikler ville få dommerne til å høre på denne ”Olsen-banden” uavhengig om innholdet hadde noe med sannheten å gjøre.

Wikipedia er stedet for dem som ønsker å spre løgn og dritt om personer, og som samtidig ikke ønsker å stå ansvarlig for sine handlinger. Det er verdt å merke seg at en rekke universiteter har nedlagt forbud mot bruk av Wikipedia som primær kilde i forskning, se eksempelvis her og og her (artikkelen er fjernet, men spor av den finnes igjen på wikipedias egne sider). Forståelig.

 

Herman J Berge
Luxembourg