Selvstendig domstol?

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Selvstendig domstol?

Thu, 01/10/1998 - 13:00
0 comments

I oktober 1978 leverte Amelia Riis' forsvarer, Annæus Schjødt, inn sitt siste prosesskrift i søksmål mot Oslo skifterett. Søksmålet var bl.a. begrunnet i at skifteretten ikke hadde forvaltet dødsboet etter Amelia's mor slik loven tilsier. Dette førte til at boet på kort tid ble tappet tomt av hennes bror som forvaltet boet, noe som igjen førte til at grunnlaget for Amelia's arv ble redusert til null. I dag 20 år senere er saken fremdeles ikke berammet.

Av Herman J. Berge

RettsNorge tillater seg å stille nedenfornevnte spørsmål til ansvarlig myndighet: Akter man å gjøre noe med problemet? Skal man nå ta og se på dommerstandens forbindelser og nettverk som eksisterer i det skjulte? Hvordan kan det ha seg at et søksmål mot Oslo Skifterett, ved staten, har ligget hos byretten i over 20 år, uten at saken er berammet? Hvor alvorlig ser Justisdepartementet på det forhold at en dommer hjelper staten ved regjeringsadvokaten med å knuse statens motpart i en rettssak? Korrupsjon er i fremmedordboken beskrevet som; "...en moralsk fordervelse." Vil Verdikommisjonen se på denne saken?

Nils B. Hohle sa seg behjelpelig til å "punktere" saksanlegget. Noe han og hans medhjelpere har klart.

RettsNorge advarer

RettsNorge advarer herved enhver som fører saker mot staten: Du må ikke se bort fra at dommeren samarbeider med staten i nettopp din sak