RettsNorge i ny drakt

Time to read
2 minutes
Read so far

RettsNorge i ny drakt

Sat, 01/01/2005 - 22:29
Posted in:
0 comments

RettsNorge er nå inne i sitt 8 år som kritisk nettavis, og det er på tide med enkelte endringer.

Våren 1997 gjorde jeg og en medarbeider i Stud.Jur. et intervju med Carsten Smith (Høyesterettsjustitiarius), Eivind Smith (Professor dr. juris) og Edward Grimstad (Stortingets visepresident).

I dette intervjuet sa Eivind Smith bl.a. at det normalt ikke drives partipolitikk i norske domstoler. Carsten Smith ble noe indignert over dette, hvor han deretter uttalte at ”Etter 40 års samliv med norske domssamlinger, vil jeg hevde at det ikke finnes grunnlag for å si at det drives partipolitikk innenfor domstolene.”

Eivind Smith korrigerte seg selv, og sa at han var ”…enig i at det nok ikke drives partipolitikk innenfor domstolene. Når jeg sa normalt, så ligger det bare i det at jeg ikke kjenner forholdene i Lillevik Herredsrett god nok til å si at det aldri forekommer.”

Kort tid etter dette intervjuet ble jeg kjent med Riis-saken, og fikk se at forholdene i norske domstoler var langt verre enn det Eivind og Carsten Smith forutsatte at ikke eksisterte.

Høsten 1997 etablerte jeg RettsNorge på Internet. Nettavisen ble til som et resultat av at jeg fikk se et håndskrevet brev fra en lagmannsrettsdommer, hvor dommeren skrev til regjeringsadvokaten at han var villig til å hjelpe regjeringsadvokaten med å knuse hans motpart (Einar og Amelia Riis) i en rettssak.

Siden den gang har jeg fått se og oppleve baksiden av det juridiske Norge. Jeg har fått oppleve hemmelige retterganger hvor parter har blitt dømt uten å vite om det. Videre har jeg fått se at dommere samarbeider med den ene part for å knuse den annen, politi og påtalemyndighet skjuler straffbare handlinger i stedet for å etterforske, advokater samarbeider seg imellom uten at den ene parten er klar over det, regjerings- og stortingsoppnevnte granskingskommisjoner skjuler og/eller produserer nytt faktum i stedet for å granske faktum, utstrakt ulovlig overvåking, pengeutpressing mot dem som nærmer seg sannheten, etc. Listen er lang, og mange av de meget anerkjente personer som har gjort denne negative omtalen mulig, ville i alle normale tilfeller ha måttet sitte mange år i fengsel for sine handlinger.

Norge er et U-land når det er tale om rettssikkerhet, og det er kampen om å sikre en rettferdig rettergang (kvalitetssikring av rettsavgjørelser) som blir et av RettsNorges hovedmål i tiden som kommer. For å få dette til, er det i hvert fall tre grep som må foretas: 1) Avdekke dagens situasjon, 2) avklare hva borgerne ønsker, og endelig 3) foreta de nødvendige endringer gjennom lovvedtak.

1 januar 2005 vil leserne bli tilbudt et fornyet RettsNorge. Vi kommer fremdeles til å legge vekt på å kontrollere det som skjer i norsk rettsvesen. For å få en bedre og mer utstrakt kontroll, ber vi deg om å bidra med det du vet om, og det du har opplevd av norsk rettsvesen.

På grunn av manglende kapasitet, ønsker jeg å knytte til meg journalister både nasjonalt og internasjonalt som kan arbeide fra sak til sak. Dersom du ønsker et slikt samarbeid, ber jeg om at du tar kontakt med meg på herman.berge@rettsnorge.no og merker mailen med ”Journalist”.

Med et håp om at vi kan være til nytte, ønsker jeg dere alle et Godt Nytt År!

Herman J Berge
Redaktør
Lysaker den 2. desember 2004