Regjeringsadvokaten gjør rent bord

Time to read
6 minutes
Read so far

Regjeringsadvokaten gjør rent bord

Mon, 06/02/2006 - 14:50
0 comments

Regjeringsadvokaten står på, og skal atter en gang forsvare statens interesser (dine og mine interesser). Denne gang i Oslo, hvor det er et par i Finnmark som skal hives ut av landet. Når regjeringsadvokatens representant sitter på trikken ned til tinghuset etter en rolig helg, kan hun slappe riktig så godt av, for statistisk sett vil hun med nær 86 % sikkerhet vinne frem med statens syn. I forbindelse med denne saken, ble jeg spurt om jeg kunne finne litt statstikk på saker hvor regjeringsadvokaten representerer staten. Konklusjonen som jeg kom frem til etter en gjennomgang av saker i Lovdata's database, bør - som vi ser - gi grunnlag for en bred diskusjon omkring årsaken til denne meget høye vinnerprosenten.

Av Herman J Berge

Litt statistikk mht Høyesteretts avgjørelser i saker mellom stat og privat part/selskap for året 2005 

Avgitt av Herman J Berge

på forespørsel fra

Erik Aares, Vadsø.


Jeg har av tidsmessige grunner kun hatt anledning til å gå igjennom avgjørelser i Høyesterett for året 2005. Avgjørelsene ga følgende opplysninger:

A: Høyesterett har foretatt til sammen 1956 avgjørelser (beslutninger, kjennelser, dommer) i 2005.

B: Av disse sakene har regjeringsadvokaten opptrådt som partsrepresentant i 104 saker.

C: Regjeringsadvokaten representerer derved omkring 5.3% av alle sakene for Høyesterett

D: Av disse 104 sakene har 76 kommet til en endelig avgjørelse (28 av Høyesteretts avgjørelser er beslutninger om henvisninger, beslutninger om tillatelser etc.).

E: Det viser seg at regjeringsadvokaten har vunnet eller fått medhold i 62 av de 76 sakene, farget med rødt nedenfor. Saker som staten har tapt, er farget med uthevet blått.

F: Staten v/regjeringsadvokaten har altså fått medhold i 81,6% av avgjørelsene (i Høyesterett).

G: Av de 76 sakene, sto 20 saker mellom selskap og stat. To av sakene endte som delvis vunnet delvis tapt. Tilbake står det 18 saker hvor staten vant 14 av disse. Dvs at staten vant 77.8 % av disse sakene

H: Av disse 76 sakene, sto 56 mellom privat part og stat. Staten vant 48 av disse sakene, hvilket vil si at staten har vunnet 85,7% av tvistene med en privat part.

Øvrige opplysninger
Spørsmålstegn bak beløp betyr at det opptegnede beløp kun er ilagte saksomkostninger for Høyesterett. Dette betyr igjen at det reelle tapet er ukjent, og at dette selvsagt kan være stort i og med at Høyesterett er siste utgiftspost etter en lang rekke med tap.

Som nevnt ovenfor er 28 av avgjørelsene (104 – 76) foreløpige; eksempelvis er saken hjemvist til ny behandling, henvist til annen rett, eller tillatt fremmet for Høyesterett.

Opptegningen nedenfor gir ingen opplysninger om hvilke type saker (trygdesaker, ekspropriasjonssaker, erstatningssaker etc) som er tapt eller vunnet. Til dette kreves mer arbeid. Ved denne gjennomgangen av saker mellom staten og privat part, kunne det – uten at noe kan slås fast – se ut for at det var en liten overvekt av trygdesaker.

Opplysningene er hentet fra Lovdata’s database. Her finnes det en rekke feilkilder, hvor bl.a. forfatter kan ha utelatt partsrepresentanten (her, regjeringsadvokaten), forfatter kan ha stavet partsrepresentanten feil, Lovdata kan ha unnlatt eller glemt å legge inn avgjørelsen, etc. Disse feilene vil føre til at man ikke får treff på saken, og at statistikken dermed vil kunne gi noe sviktende konklusjoner. Tallene er likevel rimelig klare.

Høyesteretts avgjørelser i saker
mellom staten og privat part/selskap

1. HR-2005-01918-A (privat mot staten v/ra)                --> tap                   --> kr 35.000,-

2. HR-2005-01917-A (selskap mot staten v/ra)              --> tap                   --> kr 342.000,-

3. HR-2005-01854-A (selskap mot staten v/ra)              --> tap                   --> kr 40.000,-

4. HR-2005-01737-A (selskap mot staten v/ra)              --> tap                   --> kr 224.000,-

5. HR-2005-01726-A (selskap mot staen v/ra)               --> tap                   --> kr 80.000,-

6. Rt-2005-1365       (privat mot staten v/ra)                --> seier                    --> kr 1.1mill

7. Rt-2005-951         (off. selskap mot staten v/ra)     --> seier                    --> kr 420.000,-

8. Rt-2005-855         (selskap mot staten v/ra)             --> uavgjort              --> vanskelig å si

9. Rt-2005-734         (selskap mot staten v/ra)             --> tap                   --> vanskelig å si

10. Rt-2005-692       (selskap mot staten v/ra)             --> delv tap               --> ca kr 300.000

11. Rt-2005-607       (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 126.000

12. Rt-2005-597       (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 70.000,-

13. Rt-2005-577       (staten v/ra mot selskap)             --> tap                       --> kr 168.000,-

14. Rt-2005-548       (staten v/ra mot privat)               --> seier                 --> ?

15. Rt-2005-469       (staten v/ra mot privat)               --> seier                 --> kr 125.000,-

16. Rt-2005-416       (privat mot staten v/ra)                --> seier                    --> kr 253.000,-

17. Rt-2005-306       (selskap mot staten v/ra)             --> tap                   --> kr 73.000,-

18. Rt-2005-238       (staten v/ra mot privat)               --> seier                 --> ?

19. Rt-2005-229       (staten v/ra mot privat)                --> tap                       --> ?

20. Rt-2005-117       (privat mot staten v/ra)                --> seier                    --> kr 400.000,-

21. Rt-2005-86         (staten v/ra mot selskap)             --> tap                       --> kr 230.000,-

22. Rt-2005-1          (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 10.000,-

23. HR-2005-00381-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> ?

24. HR-2005-01775-U (privat mot staten /ra)               --> seier                    --> kr 11.300,-

25. HR-2005-01755-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> ?

26. HR-2005-00343-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 5.000,- ?

27. HR-2005-00030-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 2.500,- ?

28. Rt-2005-11         (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 1.000,- ?

29. HR-2005-01842-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 4.000,- ?

30. HR-2005-00754-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 5.000,- ?

31. Rt-2005-730       (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 2.000,- ?

32. HR-2005-00882-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> ?

33. Rt-2005-764       (staten v/ra mot privat)                --> tap                       --> kr 12.000,-

34. Rt-2005-253       (staten v/ra mot privat)                --> tap                       --> kr 3.125,-

35. HR-2005-00602-U (selskap mot staten v/ra)            --> tap                   --> kr 3.600,- ?

36. Rt-2005-821       (staten v/ra mot privat)                --> tap                       --> kr 22.000,-

37. HR-2005-02023-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 3.000,- ?

38. Rt-2005-1084    (selskap mot staten v/ra)             --> seier                    --> kr 13.000,-

39. HR-2005-00600-U (selskap mot staten v/ra)            --> tap                   --> kr 3.000,- ?

40. Rt-2005-534       (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 8.000,- ?

41. HR-2005-00746-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 3.000,- ?

42. HR-2005-02014-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 4.000,-?

43. HR-2005-01095-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 5.000,-?

44. HR-2005-00589-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> ?

45. HR-2005-01575-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> ?

46. HR-2005-00454-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> ?

47. HR-2005-01243-U (Privat mot staten v/ra)              --> tap                   --> kr 14.000,- ?

48. HR-2005-01164-U (selskap mot staten v/ra)            --> tap                   --> kr 5.000,- ?

49. HR-2005-01794-U (selskap mot staten v/ra)           --> tap                   --> kr 5.000,- ?

50. HR-2005-01935-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> ?

51. HR-2005-01435-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 8.000,- ?

52. HR-2005-01588-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> 3.000,- ?

53. HR-2005-01429-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> ?

54. HR-2005-00219-U (selskap mot staten v/ra)            --> tap                   --> kr 10.000,-

55. HR-2005-01874-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 3.000,- ?

56. HR-2005-00458-U (selskap mot staten v/ra)            --> tap                   --> kr 3.000,- ?

57. HR-2005-00042-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 7.000,-

58. HR-2005-00994-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 1.000,- ?

59. HR-2005-01211-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 8.000,- ?

60. HR-2005-00659-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> ?

61. HR-2005-01577-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> ?

62. HR-2005-00750-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> 3.000,- ?

63. HR-2005-01527-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> ?

64. HR-2005-01398-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> ?

65. HR-2005-00811-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 1.000,- ?

66. HR-2005-00689-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> ?

67. HR-2005-01172-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 4.000,- ?

68. HR-2005-00334-U (selskap mot staten v/ra)            --> tap                   --> kr 5.000,- ?

69. HR-2005-01104-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 500,- ?

70. HR-2005-01006-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> ?

71. HR-2005-01137-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 3.000,- ?

72. HR-2005-01066-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 3.000,- ?

73. HR-2005-00268-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> ?

74. HR-2005-01163-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 500,- ?

75. HR-2005-01713-U (privat mot staten v/ra)               --> tap                   --> kr 1.500,- ?

76. HR-2005-00296-U (selskap mot staten v/ra)            --> tap                   --> kr 8.000,- ?

 

 

Lysaker den 4 februar 2006

------------------------
Herman J Berge
Oksenøyveien 14
1366 Lysaker