Organisk depressiv dommer tatt for fyllekjøring

Time to read
3 minutes
Read so far

Organisk depressiv dommer tatt for fyllekjøring

Thu, 15/11/2012 - 12:14
Posted in:
0 comments

Ja, i dagens VG kan vi på ny lese om dagliglivet til elitens nikkedukker. Denne gangen er det en dommer fra et veldig ukjent distrikt i Norge som har begått en straffbar handling .

Etter en ukjent flytur fra ett eller annet ukjent sted i utlandet, hvor en rekke av landets ukjente dommere gjorde ett eller annet veldig hyggelig men utover det; ukjent, landet et ukjent fly på en veldig lokal ukjent flyplass ett eller annet sted i Norge og slapp av et ukjent antall dommere, hvorav minst en av dem plutselig fikk det for seg at han skulle drikke mens han kjørte bil.

I artikkelen står det intet om hvordan bilen havnet i grøften, utover at bilen selv kjørte av veien. Mye tyder da på at verken dommeren eller noen andre har ført bilen, hvilket sikkert kan være til dommerens fordel. Det lokale politiet fra ett eller annet ukjent sted i Sør-Norge, ble varslet av ukjente observatører og dro til dette ukjente stedet for å hente dommeren.

Hvorfor gidder egentlig VG å skrive om saken når de ikke får lov å si noe som helst av interesse? Hvorfor ikke også sladde bort mannens yrke og hva han er mistenkt for? Overskriften kunne med hell ha vært: Yrkesaktiv mann mistenkt . Slik artikkelen er tillatt bygget opp, har den overhodet ingen interesse, der den står til alles irritasjon.

Jeg vil vite hvem denne dommeren er, ikke fordi han skal settes i gapestokk, men fordi han ikke har noen som helst rett til å dukke ned bak elitens murer etter at han har forbrutt seg mot lovene han selv er satt til å forvalte. Ingen rett overhodet! Få mannen ut av smutthullet. Få navnet hans! Jeg vil vite hvem dette er slik at alle de menneskene hvis rettigheter han har forvaltet kan få muligheten til å vurdere hvorvidt dommerens organiske depresjon/alkoholmisbruk er årsaken til at nettopp deres saker gikk til H/&%¤..ete.

Og til slutt: VG vet jo åpenbart hvem dommeren er, så, hvorfor har ikke VG intervjuet noen av de tapende parter under denne dommerens hånd? Hvorfor bare intervjue dommerens talspersoner (kriseteamet); sjefen, psykologen og våpendrageren?

Det er vel ikke bare jeg som ser hvordan elitens kriseteam trår til hver gang elitens nikkedukker lager trøbbel for seg selv, og dem?

I artikkelen går det frem at dommerens lege, Thor Kvakkestad, har vært kjent med at pasienten hans har hatt organisk depresjon siden senest 2007. Et søk på Internet forteller at organisk depresjon eller psykose kan være et resultat av demens. Til tross for denne tilstanden, har dommerens lege ikke varslet noen. I hvert fall har ingen reagert på signalene. Følgen har vært at vedkommende person har kunnet utøve dommeryrket i hele fem år uten autorisasjon. Nå er jo ikke dette spesielt nytt, for realiteten er jo at nær sagt ingen av Norges dommere er autorisert , men likevel: Hva forteller dette dere om landets rettsvesen og kontrollen av utøverne?

Trafikkflygerne må dokumentere at de er i stand til å ivareta sitt yrke (ved å gå til legen og få sin attest) to ganger i året. En sveiser må fornye sine sertifikater kontinuerlig, dersom han vil beholde jobben. I Norge kan en dommer sitte i samme stilling i 30-40 år (eller til han/hun dør) uten at noe stiller spørsmålstegn ved hans/hennes stadig forverrede psykose. Tvert imot bøyer alle av hver gang det klikker for han/henne. For omtrent ti år siden ringte en av disse dommerne meg. Jeg hadde begjært innsyn og dommeren ønsket tydeligvis å ta dette spørsmålet over telefonen. Da jeg ikke var til stede, snakket han like godt til telefonsvareren min. Vedkommende begynte veldig hyggelig, med et hei og hvem han var og slikt, men etter kun kort tid hadde han hisset seg selv så opp at han til slutt slengte på røret. Jeg behøver vel ikke fortelle dere at innsynsbegjæringen ble avslått? Tror dere virkelig at det er slik at dommerstanden er en av veldig få yrkesgrupper som går fri av enhver sykdom?

Er det ikke snart på tide at også dommerne, eller spesielt dommerne, må dokumentere at de oppfyller nødvendige krav til psykiske helse? Dere må ikke gi etter her, slik dere har gitt etter for landets statsadvokater (se kommentaren av 14. november 2012 nedenfor), som synes å gå helt fri fra normalt forventede konsekvenser etter fyllekuler på byen, rett og slett fordi jobben er så tøff. Tenk dere hvordan landet hadde sett ut dersom alle med et krevende yrke kunne legge frem en slik unnskyldning hver gang det har gått litt på skeis.

Hvor lenge skal du sitte og se på, og godta, at de som forvalter dine rettigheter i realiteten blåser en lang marsj i deg, og dersom de blåser for hardt så trer kriseteamet inn og hjelper dem med å holde den døsige masse på en armlengdes avstand inntil tingene roer seg ned og alt faller på plass igjen? Er det ikke snart på tide å reise seg opp og reagere på den urett dere til daglig blir utsatt for?

Jeg foreslår at dere alle sammen skriver til Jens Stoltenberg og ber han fortelle dere navnet på denne dommeren. Dette er det første og minste han kan gjøre for dere, og for meg, for jeg har allerede skrevet til ham.

Her er min e-post til Jens 15/11/2012 10:37 PM:

Postmottak@smk.dep.no

ATT: Jens Stoltenberg

Hei,

Jeg har i dag lest i VG at en dommer som lider av organisk depresjon er tatt for fyllekjøring. I denne forbindelse ber jeg om å få navnet på dommeren slik at vi kan få avklart eventuelle skader denne dommeren har påført samfunnet og enkeltpersoner under de fem år han har fungert som dommer uten autorisasjon. Når jeg har fått navnet på dommeren vil jeg publisere navnet på www.rettsnorge.no i den hensikt å varsle de av borgerne som er berørt av vedkommende dommers handlinger.

Jeg ser frem til din hurtige tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Herman J Berge

---

Herman

Nuku'alofa