OSLO – KONGOS NYE OBDUKSJONSANALYSEPRØVESENTER

Time to read
3 minutes
Read so far

OSLO – KONGOS NYE OBDUKSJONSANALYSEPRØVESENTER

Sun, 25/08/2013 - 23:53
Posted in:
0 comments

Tjostolv Moland har nylig blitt obdusert i Kongo, og i følge VG ordlegger Kriposrettsmedisiner Arne Stray-Pedersen seg slik omkring obduksjonsforhold og -muligheter i Kongo:

"Det var viktig å være med for å bringe inn norsk standard og perspektiv under obduksjonen. De har ikke alle labmuligheter her, så de har tatt prøver som de skal få analysert i Oslo."

Dette må vel bety at ”Oslo” heretter skal analysere alle prøver fra obduksjoner i Kongo, hvilket helt sikkert vil skyte fart i verdens oppfatning av Norge som det beste landet og folket Gud har skapt, og det eneste landet som kan noe som helst.

VG's og Kripos' fremstilling av Norge som verdensmester i alt, nå også i analyse av dødt vev og serum, føyer seg inn i rekken av uttalt generell Norsk mistillit mot absolutt alt som ikke er norsk. Det er kun Norge som er bra, og det er kun Norge som kan utføre noe som helst, og det har endelig Kongo forstått, takket være bl.a. VG, Kripos og ikke minst de eminente Espen Barth Eide og Heikki Holmås som gjennom standard norsk overtalelsesteknikk (overføring av bistandskofferter sprekkfulle av oljepenger) synes å ha lykkes i å få Kongolesiske myndigheter til å innse at Norsk oppfatning nok er den aller beste. Slik overbevisning koster altså penger, noe nok selv statssekretær Gry Larsen må ha forstått etter sin mislykkede tankeløse videreformidling av instruks fra Barth Eide om at Kongo bare hadde med å løslate de straffedømte fangene, men heller ikke dette - eller noen andre norske kreative løsninger ment for å tilsidesette utenlandske rettsavgjørelser - er det noen som bryr seg nevneverdig om.

Det er jo for øvrig interessant – og også en skam – å se hvor store ressurser og hvor mange millioner kroner av folkets penger som Ap-regimet har investert i Moland/French saken (disse to lykkejegerne – som har tilbudt krigsherrer på det afrikanske kontinent å lære opp deres soldater og barnesoldater i å lemleste, torturere og drepe – er jo straffedømt av en domstol som i sin administrasjon av straffesaken mot dem på ingen måte har nådd opp til det korrupsjonsnivået man finner i norske domstoler, og slik sett kan man prise seg lykkelig at det ikke eksisterer dødsstraff i Norge, for da hadde nok Ap inkorporert enda mer utspekulerte Stalinmetoder i norsk prosessrett), mens det samme regimet lot liket av den drepte pengevaskeren, våpensmugleren og krigsforbryteren Einar Riis få bli smuglet inn i Norge, med forfalskede fraktdokumenter, passeringsseddel og dødsbevis, for deretter å la ham kremere nær sagt før tremannskjernen av denne mafiafamilien hadde fått kommet seg til Haslum krematorium for å forsikre seg om at beviset var betryggende tatt hånd om, hvilket ble avsluttet med prestens tale og kirkesang.

Hvor langt Ap-regimet er villige til å gå i å beskytte sitt engasjement i kriminelle handlinger, gir dødsfallsprotokollen (du finner dokumentet som Bilag 1 til dette brevet) et godt eksempel på. I et notarialbekreftet dokument – ” Et siste ønske ” – har "ekteparet Riis" krevd å ikke bli kremert dersom det skulle være den minste tvil omkring dødsårsaken. Liket av Einar ble kremert bare 70 timer etter at han døde på sykehuset i Arvika, dette som følge av syv eller flere drapsforsøk (overdoser av rottegift). Og hva står det å les i den falske norske dødsfallsprotokollen, jo, at Einar ikke hadde andre arvinger enn sin ”kone”. Videre blir det opplyst i dette fabrikkerte dokumentet at Einar ønsket å bli begravet, dette i strid med ekteparets ”Et siste ønske”. På dette tidspunkt, altså da denne falske dødsfallsprotokollen ble utarbeidet av norske myndigheter – og hvor det, som nevnt, står å lese at Einar ønskes begravet – var Einar for lengst kremert. Ha, ha, for en gjeng Stoltenberg dikterer over!

Men vi må ikke la oss rive for mye med i latter over denne kriminelle institusjonen som Arbeiderpartiet faktisk er. Vi må sammen begynne å gå mot dem – ikke mot de stakkars manipulerte medlemmene – men mot de få Ap-familiene som har kontrollert det norske folk i snart 100 år. De må fjernes fra alt som har å gjøre med administrasjon av landet, av selskaper, av organisassjoner, ja, fra alt som kan tjene som et verktøy for fortsatt makt over folket og landets ressurser.

Ingen av disse myndighetene som nå har satt himmel og jord i bevegelse – og som endog har sendt en hær av såkalte krimeksperter ned til Kongo for å søke å få lurt Kongolesiske myndigheter til å frigi en dødsdømt fange – har løftet en finger for å etterforske Einar Riis' dødsfall, og ikke minst smuglingen av liket og deretter utslettingen av bevismaterialet som kunne ha avklart dødsårsaken.

Det hadde jo vært artig å se de eminente norske forståsegpåerers reaksjon dersom Kongolesiske myndigheter hadde kremert Moland før han var blitt obdusert. I Norge skjer jo dette rett så ofte – uten at noen bryr seg – men det er jo ikke så rart; rettsvesenet og tilknyttede vesener så som helsevesenet, er jo langt mer korrupt enn det Ap kan våge å håpe at Kongo skulle være.

God søndag!

 

Herman J Berge
I eksil

Nuku'alofa