Etterlysing av tidligere Riis-spioner

Time to read
3 minutes
Read so far

Etterlysing av tidligere Riis-spioner

Tue, 12/03/2013 - 20:54
Posted in:
0 comments

I 1996 skrev Einar Riis et personlig brev til en jusstudent i Bergen. I realiteten – hvilket også fremgår av brevet – ønsket han å engasjere henne som Riis-familiens spion. Hun skulle bruke sine studier, og en oppdiktet avhandling om Rekstensaken, som døråpner inn i alle juridiske miljøer hvor det fantes en mulighet for at hun kunne få ut informasjon om hvem som sto bak aksjonen som angivelig hadde fratatt familien Riis ”deres” formue.

Som det fremgår av brevet, hadde Einar og Amelia Riis allerede før kontakten med jusstudent Nordahl, søkt å engasjere en jusstudine ved Universitetet i Oslo til å bli Riis-familiens spion i de lukkede rom. Han lyktes ikke den gang.

I kjent stil forteller mangemillionærfamilien Riis om hvor fattige de er, men at de vil betale godt dersom de vinner frem. Jeg er ikke ukjent med dette svindelopplegget fra familien Riis, hvor jeg selv ble tilbudt både å bli deres adoptivsønn samt å bli deleier av alle krav de har mot alle. Se for øvrig avtalene mellom oss av 081197 (intensjonsavtale), 100398, 250998, 100400, og 280801 (testamentet). Det er altså ingen tvil om at avtaleverket rundt meg i utgangspunktet var sikret mer enn tilstrekkelig, hvilket familien Riis selv hadde sørget for. Det de ikke hadde fortalt meg var at de kom til å vende seg imot meg straks Einar var blitt tatt av dage, og at enhver dommer i Norge ville komme til å underkjenne hvilken som helst avtale, bare det ble bedt om en slik avgjørelse.

Det som kanskje overrasker meg litt, og som i alle tilfeller gjør meg litt forbannet, er hvordan han beskriver Nordahls fremtid dersom hun lar seg engasjere, hvor han – som dere vil se – sier at disse pengene vil komme godt med i en fremtidig krisesituasjon. Einar og Amelia visste altså utmerket godt hvordan det kunne gå med spionstudentene deres; det ville gå rett til helvete, og da kunne det være godt med litt penger.

Å fortelle en jusstudent i 20-årene at man muligens kan komme i en krisesituasjon dersom man blir tatt i å bistå familien Riis med alle deres justismord, vil – slik det blir lagt frem for studentene – bare virke som en oppmuntring til å fortsette. Einar og Amelia har vært mestrer i å manipulere mennesker, hvilket bekreftes av dette brevets innhold.

Jeg har som tidligere nevnt fått utbetalt en del av min kontraktsfestede del av vårt forlik med justisminister Odd Einar Dørum. Dette beløpet – ca kr 5.3 millioner – har jeg av Ina Elisabet Strømstad (Breivik-koordinatoren i Oslo tingrett) og Kristin Helene Jahre Ramm (Jens Stoltenbergs høyre hånd, som han fikk plassert i Asker og Bærum tingrett) blitt dømt til å tilbakebetale, tre ganger; altså med ca 15 millioner kroner! Disse vanvittige rettsavgjørelsene er selvsagt ikke gyldige, dette bl.a. da jeg ikke er blitt stevnet på lovlig vis, at jeg aldri har akseptert Norge som jurisdiksjon, hvilket Luganokonvensjonen gir meg en rett til, samt at de ”engasjerte” dommerne har utført handlingene mot meg mot betaling. Jeg har for øvrig aldri blitt saksøkt av denne gjengen på de steder hvor jeg har bodd, antakelig fordi de aldri har turt å møte meg i en domstol. Ved å la saken gå i Norge, var de rimelig sikre på at de kunne få herje alene, hvilket de fikk.

Den rekke av avtaler som Riis manipulerte meg til å signere, er nær sagt blåkopier av avtaler som de har presentert andre ”jusstudenter” før meg. Strømstad og Jahre Ramm mener derimot at det er bevist at det er jeg som har laget disse avtalene, og at jeg deretter har manipulert Riis til å signere disse. Brevet til jusstudent” Elvebakk bekrefter at Riis drev og engasjerte og manipulerte sine spioner og andre typer medhjelpere lenge før familien ble kjent med meg. Brevet til Nordahl bekrefter ytterligere at det var familien Riis som aktivt hentet inn sine spioner, og at jeg – i likhet med de andre jusstudentene – er blitt ett offer i et høyt spill om redernes ulovlige utenlandsformue og Arbeiderpartiets annektering av denne formuen, som befinner seg bl.a. i Sveits og i Singapore.

Som nevnt fant disse domstolene det bevist – dette etter instruksjon fra den korrupte Oslo-advokaten Ole Kristian Aabø-Evensen (han som tvang Amelia Riis til å inngå forlik med ham. Denne artikkelen må du bare lese. Hør opptakene mot slutten av artikkelen og bedøm selv) – at det er jeg som har laget avtalene og at jeg deretter skal ha manipulert familien Riis til å signere disse. Dersom du eksempelvis titter på siste siden i avtale av 100398, skriver Einar og Amelia Riis følgende:

”Hermann Berge, må innen en viss tid, selv også underskrive på avtalen, og med reservasjoner han måtte ønske som del av avtalen.”

Avtaleteksten er klar som dagen og er et tilstrekkelig bevis i seg selv på at det var nettopp familien Riis som produserte disse skriftene og deretter fikk meg til å signere, og ikke omvendt – slik disse korrupte dommerne har funnet det bevist.

For at du skal få en bedre oversikt over hva familien Riis er for noe, og at de faktisk er i stand til å gjøre hva som helst for å nå sine mål, anbefaler jeg at du leser artiklene mine; Fattig-Riis, Manipulatoren Riis og Trygdesvindleren Amelia Riis.

*        *        *

Uansett så ønsker jeg å komme i kontakt med Anne Marit Nordahl og alle andre tidligere jusstudenter, jurister og andre som måtte ha blitt kontaktet av familien Riis med det for øyet å spionere for dem, eller på annen måte bistå dem i deres ”kamp”.

 

Herman J Berge

In exile

Nuku’alofa, Tonga