Bertelsen-saken – siste dag i retten

Time to read
1 minute
Read so far

Bertelsen-saken – siste dag i retten

Sat, 17/05/2014 - 17:43
Posted in:
0 comments

Det er jo helt fantastisk hva vi igjen kan lese om Bertelsen-saken i dagens BT. I sin prosedyre i avskjedssaken som regjeringsadvokaten har reist mot tingrettsdommer Tor Bertelsen, uttaler regjeringens husjurist, Sven O. Fagernæs følgende:

”- Det må være krevende å sitte i retten å høre anklagene mot seg selv. Men dette er selvvalgt. Han kunne fått en rimelig ordning ved å trekke seg, men det var han uvillig til.”

Du slette tid. Selvvalgt? Kunne ha fått en rimelig ordning ved å trekke seg? Har Fagernæs overhodet forstått noe som helst av den loven han er satt til å forvalte? Nei, åpenbart ikke, og ikke er det nødvendig heller. Han skal jo bare utføre et oppdrag for dem som bestemmer det hele. Uansett. Ingen – ikke engang Fagernæs eller hans venner i Høyesterett, Domstoladministrasjonen, regjeringen eller andre steder – har lov å engang tenke tanken på å kontakte en dommer i den hensikt å be han/henne trekke seg. Dersom man gjør dette, og endog – slik Fagernæs prosederer på – tilbyr vedkommende penger for å få han til å slutte, ja, da er den som fremfører tilbudet korrupt, og han/hun skal straffes for handlingen. Les mer om hva jeg har sagt om dette i min artikkel av 6. mai 2014.

Det er bare Kongen i Statsråd som kan bestemme at en dommer skal suspenderes, og det er kun denne institusjonen som deretter har kompetanse til å reise avskjedssak mot den suspenderte dommeren, jf grunnloven § 22, annet ledd. Men, selv ikke Kongen i Statsråd har lov å be dommeren om å slutte, ei heller har institusjonen lov å tilby vedkommende penger/sluttpakke. Dette er og blir en straffbar handling. Situasjonen i Borgarting lagmannsrett var altså ikke selvvalgt. At saken ligger der i dag, er i seg selv et solid bevis på at Bertelsen ikke lot seg korrumpere av Fagernæs. Hadde Bertelsen takket ja til Fagernæs’ last supper, ja, da hadde Bertelsen vært like korrupt som Fagernæs. Det er han altså åpenbart ikke.

Dersom det er riktig, slik det refereres i Bergens Tidende i dag, skal politiet arrestere Fagernæs og reise tiltale mot han, dette for å ha forsøkt å korrumpere en dommer. Bevisene ligger jo der i dagen, så noe ytterligere etterforskning skulle ikke være nødvendig. Er det noen i Oslo-politiet som kjeder seg med togene, så er det bare å hive seg i bilen og hente Fagernæs. Jeg tuller ikke.

Ha en fin 17. mai!

 

Herman J Berge
I eksil

Nuku'alofa