Bergenspolitiet anklaget for dokumentmanipulering

Time to read
1 minute
Read so far

Bergenspolitiet anklaget for dokumentmanipulering

Fri, 16/06/2000 - 18:58
0 comments

Bergenspolitiet og påtalemyndigheten i Bergen er kjent for sine "resultatorienterte" etterforskningsmetoder fra mange tidligere saker. Vi kan bare nevne de meget alvorlige "Boomerang-sakene", den like alvorlige "Siren-saken" og "Reksten-sakene".

av Herman J Berge

Elvebakk-saken

I denne artikkelen skal vi dog holde oss til "Elvebakk-saken" og gjengi privatetterforsker Tore Sandberg’s dokumentasjon på påtalemyndighetens åpenbare rettsstridige manipuleringer av straffesaksdokumenter. Elvebakk-saken har sitt utspring i "Siren-saken": Siren ble drept og murt inne i et kjellergulv i Bergen i 1984. Hun ble under tvilsomme omstendigheter funnet 4 år senere. Morderen skal etter politiets mening være Sirens mann. Dette er det derimot stor tvil om. Både mannen, og moren til Siren har senere dødd under svært mistenkelige omstendigheter. Også hendelser etter Sirens fars død, bærer preg av "ugler". En byrettsdommer og personer fra politiet, skal være involvert i Sirens manns og Sirens fars nattlige eskapader. Under en razzia, da Siren ble funnet, skal det ha blitt tatt beslag i en mengde kompromitterende filmer og bilder.

Tre uker i varetekt med brukket fot

I forbindelse med Siren-saken, har Helge Elvebakk fått føle på kroppen, bokstavelig talt, Bergenspolitiets "resultatorienterte" etterforskningsmetoder. Bl.a. brakk politiet foten på Elvebakk, hvorpå han ble sittende i varetekt i tre uker, altså med brukket fot. Videre kan det se ut for at det etter hvert så frynsete Bergenspolitiet driver utstrakt bruk av resultatorientert provokasjon, noe rapporten vitner om.

Statsadvokat satt til å granske seg selv

Tidligere politiinspektør Randi Gabrielsen (som RettsNorge skrev om i 1998) ble anmeldt for å ha manipulert eller forfalsket straffesaksdokumenter. Ved et kløktig håndgrep, etter innstilling fra riksadvokaten, ble Gabrielsen konstituert som statsadvokat i Hordaland. Dette skjedde samtidig som SEFO etterforsket henne for de nevnte lovbrudd. Dermed ble hun sittende som overordnet i den etterforskningen som SEFO gjennomførte mot henne selv. Justisdepartementet visste ikke engang at Gabrielsen var under etterforskning for straffbart forhold. Riksadvokaten mente at det ikke forelå noe habilitetsproblematikk rundt dette!

Domstolen i Bergen er ikke bedre. Her nektes Elvebakk bl.a. å føre vitner for å kunne dokumentere sine påstander. Norge er nå innklaget til Strasbourg for i alt åtte konvensjonsbrudd i Elvebakk-saken.

Rapporten

Når det gjelder privatetterforsker Tore Sandberg’s dokumentasjon, som RettsNorge har fått tilgang til gjennom Elvebakk selv, har vi tatt ut navnene på tre av fire personer som ble etterforsket for lovbrudd. Vi håper at leserne likevel kan klare å skape seg et bilde av forholdet. I tillegg er originalrapporten i farver, slik at man derved ser forfalskningene lettere. Av tekniske årsaker legger vi ut rapporten i svart/hvitt. RettsNorge står dog inne for at det som blir lagt ut på nettet, og det Sandberg skriver, stemmer overens med originalmaterialet RettsNorge sitter på. Rapporten består av fire atskilte dokumenter datert 12.02.98, 26.02.98, 03.03.98 og 04.04.00, og gjengis i sin helhet nedenfor.

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta litt tid å få lastet ned disse dokumenter. Ha tålmodighet!

12.02.98 - 13 dokumenter
26.02.98 - 3 dokumenter
03.03.98 - 16 dokumenter
04.04.00 - 13 dokumenter