Artikkel om dommerforsikringssaken i Nettavisen

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Artikkel om dommerforsikringssaken i Nettavisen

Wed, 07/03/2012 - 16:50
0 comments

Domstoladministrasjonen og Erling Moe lyver i sine uttalelser til Nettavisen når han sier at alle dommere har avgitt dommerforsikring.

Det går klart frem i mine artikler, og i justisdepartementets eget Rundskriv G-12/02 , at det har vært syndet rimelig stort mht avgivelse av dommerforsikringer. Vi kommer tilbake med mer senere, og viser her til Nettavisens artikkel: Dommer kan være ugyldige.