Voldtekt i Oslo tingrett

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Voldtekt i Oslo tingrett

Tue, 11/12/2007 - 19:43
0 comments

Nå har det offentlige Norge satt i gang noe man aldri ville tro kunne skje, offentlig voldtekt i Oslo tingrett.

Jeg har verken fått tid eller anledning til å forsvare meg. I stedet må jeg sitte og se at disse to kriminelle menneskene, hvorav den ene – Ina Strømstad – var ansatt for å beskytte meg mot slike som Aabø-Evensen, voldtar meg og min familie. Ingen stopper dem.

Jeg kan bare vise til min anmeldelse mot Aabø-Evensen til Riksadvokaten av 7. mai 2007, en anmeldelse som Riksadvokaten har lagt til side for å kunne la Aabø-Evensen få fortsette sin kriminelle aktivitet overfor meg. Anmeldelsen dokumenterer så alvorlig kriminalitet at Justisministeren burde gå av, som følge av Riksadvokatens handlingsunnlatelser. Riksadvokaten som skulle beskytte meg og min familie mot slike overgrep, lar det være, og blir således like skyldig i de straffbare handlinger mot meg, som overgriperen selv.

Hva skal man gjøre mot slik virksomhet? Det finnes ikke ett eneste organ i Norge som kan beskytte deg mot slike mennesker som advokat Aabø-Evensen og tingrettsdommer Ina Strømstad.

Dette er tortur og voldtekt på åpen gate, til lovvokternes store forlystelse.

 

Herman J Berge

Luxembourg