Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR),  Boks  8205,  7458  Trondheim

 

 

 

Kjære mottaker!

 

En meget viktig rettssikkerhetsaksjon fortjener bidrag fra alle.

 

Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR) er nå ansvarlig for en aksjon for å bedre våre helt uverdige rettslige forhold.  Mange som har opplevd helt skandaløs forhold, sier de aldri hadde drømt om at noe slikt kan foregå her til lands.  (Alle sidene bør gjennomleses.)  Prøv ellers å få sett på det som ligger på internettadressen  www.rettsnorge.no. Der finnes det mye avslørende informasjon om de rettslige forhold.  Nye orginaler til disse brevene anbefales også hentet på denne adressen.  FBR vil også kunne ordne saken.

    

FBR gir ellers følgende advarsel:  Prøv absolutt alle muligheter for å unngå helt vilkårlige avgjørelser i retten.  Store og uberettigede saksomkostninger kan f.eks. knekke de flerste, så  her kreves det store forbedringer.  La oss derfor ved felles innsats vise at mange er villig til å stå bak kravene i det vedlagte brevet til Justisdepartementet!   

 

Aksjonen går altså ut på å få sendt så mange konvolutter som mulig med dette kravet om kvalitetssikring til departementet.  Legg gjerne ved avslørende avisutklipp eller skriv også.  Kravbrevene bør helst stedfestes, dateres og underskrives, og gjerne ett fra hvert familiemedlem.  Hvis noe av innholdet ikke kan aksepteres, er det greitt å korrigere for å kunne underskrive.  Eventuelle ekstra krav anbefales sendt som eget brev, og gjerne med kopi til FBR, sammen med den ønskede oversikt over alle som videresender kravbrevet.  Henvendelsene til FBR bør gjerne begrenses i antall, og fordel de helst på adresse-alternativene.  Vi ønsker også synspunkter og ideer av alle slag, etter som vi er forberedt på å måtte kjempe videre for rettssikkerheten.  Et størst mulig antall medlemmer og støttespillere er da av vesentlig betydning.

 

For å få den nødvendige oppslutning må helst aksjonen dekke hele landet.  Det bør vi oppnå ved at flest mulig av dere sørger for å kopiere brevarkene og utdele og sende de til flest mulig av deres kjente.  (Tre ark i en liten forretningskonvolutt går akkurat for 4.50)  Vurder dine kjente og sjekk gjerne om de allerede er med i aksjonen.  (Aktuell informasjon fra avsender til mottaker bør eventuelt skrives på baksiden for å kunne kopiere også dette brevet videre).

 

For en mest mulig overbevisende start på aksjonen, bør de første vente til 30. mai eller 1. juni med å postlegge kravbrevene.  Da bør imidlertid så mange som mulig prøve å få sendt de avgårde til departementet.  (Gjerne til media også).  Første arbeidsdag etter pinse bør da bli litt spesiell i Justisdepartementet.  Aksjonen fortsetter forøvrig til alle aktuelle personer har fått minst en mulighet til å støtte opp.  Her må vi altså bare stå på utover sommeren.

Et virkelig massivt krav om kvalitetssikring bør forhåpentligvis kunne gi resultater, og husk – enhver forbedring vil komme både deg selv og dine etterkommere tilgode. 

 

Da håper vi på topp oppslutning om dette kravet til kvalitetssikring av de rettslige forhold!

Kan vi ønske hverandre lykke til med en spennende rettssikkerhetsaksjon?

 

 

Med vennlig hilsen

Forening for Bedring av Rettssikkerheten

 

Noralf Aunan, leder                                                                                     Bjørn Lervold, nestl.