Knut Ro er partner i Ro Sommernes advokatfirma (http://www.rosom.no/pages/knut.htm)

 

Ro er en av de advokater som Finansavisen beskriver som drømmeadvokaten (http://www.hegnar.no/Finansavisen/newsdet.asp?id=105531&cat=19) du vil ha ved din side. Finansavisen er åpenbart ikke kjent med Ro's sørgelige historikk.

 

Det er jo for øvrig artig å se at Finansavisen setter den - slik vi må ha lov å bedømme hans handlinger - kriminelle høyesterettsadvokat Harald Arnkværn (http://www.rettsnorge.no/artikler/2005/040205_Harde_tak_for_Harald_Arnkværn.htm) sammen med Ro.

 

Dette er advokater som enhver bør holde seg langt unna, dersom en da ikke er ute i et ærend på jomfruelig mark (dvs den mark som eventuelt ikke reguleres av loven, men som alminnelige mennesker vil beskrive som umoralsk å trå inn på).

 

 

 

RettsNorge.no © 1997-2013 • Opphavsrett