---------- Forwarded message ----------

From: Hernes, Inger Kaarbø <Inger.Kaarbo.Hernes@domstoladministrasjonen.no>

Date: 2011/11/30

Subject: 200300467/35

To: NN <NN@NN.NN>

Cc: "Moe, Erling" <Erling.Moe@domstoladministrasjonen.no>, "Karterud, Terje" <Terje.Karterud@domstoladministrasjonen.no>, "Borgersen, Anne Mari" <Anne.Mari.Borgersen@domstoladministrasjonen.no>

 

 

Svar på Innsynsforespørsel fra NN - Dommerforsikring og embetsed

 

Liv Synnøve Taraldsrud ble utnevnt før Domstoladministrasjonen ble etablert. Vi har ikke et fullstendig arkiv fra den tiden, det er Justisdepartementets arkiv. Justisdepartementet har i tillegg fått spesielle utfordringer etter 22. juli med å få fullstendig oversikt over sitt arkivmateriale. Du kan derfor ikke få tilsendt forsikring og embetsed.

 

 

Mvh

Domstoladministrasjonen, 7485 Trondheim
Tlf: 73 56 70 00 Faks: 73 56 70 01

E-post:postmottak
@domstoladministrasjonen.no


Internett: <
http://www.domstol.no/>

 

--

This message was scanned by ESVA and is believed to be clean.

 

 

 

RettsNorge.no © 1997 - 2011 • Opphavsrett