Avskrift Utdrag av samtale mellom Amelia og Herman 27. september 2005 på kontoret, Lysaker.

 

Print Screen I : Her redegjør Amelia for forliksbeløpet som kom fra hennes mors bo; Dagny Olsen pengene. Hun redegjør også for hvordan hun smuglet disse pengene inn i Norge; ”…dollar jeg tok med hver gang jeg kom til Norge.”

 

Print Screen II : Igjen kommer hun tilbake til beløpet som hennes advokat Aabø-Evensen hadde anbefalt henne å plassere på nominee konto i Sveits. Det var jo liksom vår, sier hun, og bekrefter at barna bare ”satt” på pengene for på den måten å tappe Norge for fri rettshjelp.

 

Print Screen III : Igjen bekrefter Amelia at pengene fra Olsenboet aldri gikk til barna. Hun sier selv at hun selv kom til å få skatteproblemer dersom dette ble kjent.

 

Denne tekst og innhold er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk.
Rettighetshaver er Herman J Berge. Elektronisk kopiering, helt eller delvis, eller utskrift av stoff fra dette dokument er ikke tillatt ut over kopiering til privat bruk. Utnyttelse av kopier til andre formål enn privat bruk eller annen ulovlig bruk av publisert stoff kan medføre straffe- og erstatningsansvar.