Utdrag - Avskrift opptak av telefonsamtale mellom Berge (HB) og Kenneth Riis (KR)

25. august 2006, kl 09.04

Filnavn: VA015_032KBPS_060825_090457 Samtale med Kenneth.wav

 

 

 

Print Screen I: Pkt 59 viser at Amelia har snakket med Kenneth og fortalt at det kom inn en person som skulle bevitne at forliket ikke ble gjort under press. Kenneth opplevde at moren ble hjernevasket.

 

 

Print Screen II: Pkt 100. Her redegjør Kenneth for sitt syn på den avtale som var inngått mellom hans mor og Aabø-Evensen: At Amelia måtte unnskylde seg for å ha blitt lurt av Aabø-Evensen.