Utdrag II – Avskrift fra møte mellom Amelia Riis (AR) og Herman J Berge (HB) hjemme hos Amelia:

25.08.2006, fredag, fra kl 1820 til 1852:

Filnavn: GI259691_møte med Amelia 250806.wav

 

Print Screen I: Pkt 270. Her bekrefter Amelia at hun ikke står ved pressemeldingens innhold, og signerer da på at alt trekkes tilbake.

 

Denne tekst og innhold er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk.
Rettighetshaver er Herman J Berge. Elektronisk kopiering, helt eller delvis, eller utskrift av stoff fra dette dokument er ikke tillatt ut over kopiering til privat bruk. Utnyttelse av kopier til andre formål enn privat bruk eller annen ulovlig bruk av publisert stoff kan medføre straffe- og erstatningsansvar.