Utdrag I – Avskrift fra møte mellom Amelia Riis (AR) og Herman J Berge (HB) hjemme hos Amelia:

25.08.2006, fredag, fra kl 1820 til 1852:

Filnavn: GI259691_møte med Amelia 250806.wav

 

Print Screen I: Pkt 95; Amelia svarer på spørsmål om hvorvidt hun følte seg presset

 

Print Screen II: Bekreftelse på at Ole Kristian Aabø-Evensen truet med å gå mot Herman J Berge dersom Amelia ikke signerte

 

 

Print Screen III: Pkt 129: Bekreftelse på at Amelia følte et veldig press for å skrive under som følge av trusselen

 

Print Screen IV: Pkt 141: Igjen en bekreftelse på trusselen om å gå mot Herman Berge dersom Ole Kristian Aabø-Evensen ikke fikk Amelia’s signatur, og dersom Herman Berge gjør noe som helst

 

Print Screen V: Pkt 147: En bekreftelse på at Ole Kristian Aabø-Evensen truet med at Herman Berge måtte ligge lavt i terrenget, og at det ville gå bra for ham dersom han fortsatte med det. Pkt. 149-151: Også en bekreftelse på at Amelia ble tvunget til å skrive under på at hun ikke var utsatt for press da hun signerte dokumenter den 17. august 2006 på Ole Kristian Aabø-Evensens advokatkontor.

 

Print Screen VI: Igjen en bekreftelse på at Amelia følte at hun var under press.

 

 

Print Screen VII: Videre fra Print Screen VI

 

Slutt.

Denne tekst og innhold er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk.
Rettighetshaver er Herman J Berge. Elektronisk kopiering, helt eller delvis, eller utskrift av stoff fra dette dokument er ikke tillatt ut over kopiering til privat bruk. Utnyttelse av kopier til andre formål enn privat bruk eller annen ulovlig bruk av publisert stoff kan medføre straffe- og erstatningsansvar.