Utdrag– Avskrift fra telefonsamtale mellom Amelia Riis (AR) og Herman J Berge (HB):

21.08.2006, mandag, fra kl 1328:

 

Filnavn:VA006_032KBPS_210806_132842 Telefonsamtale med Amelia straffbare trusler fra OK.wav

 

Print Screen I: Pkt 8 viser at det var ok at samtalen ble tatt opp på bånd, noe som for øvrig ble gjort på Einar’s oppfordring, og som viser at var kjent for Amelia også.

 

 

Print Screen II: Pkt 18 til 20 beskriver advokat Aabø-Evensens trussel dersom Amelia ikke signerer pressemeldingen, og en bekreftelse på hennes opplevelse i pkt 22.

 

Print Screen III: Pkt 34 understrekes at hun har oppfattet trusselen, og at hun oppfatter konsekvensen som faenskap (mot meg, da) dersom hun ikke signerer.

 

 

Print Screen IV: Pkt 62 tilkjennegir Amelia at hun tror at det er hennes feil. Hun viser også at hun er presset inn i et hjørne etter pågangen fra advokat Aabø-Evensen ved å si at hun ikke gidder mer. Hun var veldig oppgitt.

 

 

Denne tekst og innhold er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk.
Rettighetshaver er Herman J Berge. Elektronisk kopiering, helt eller delvis, eller utskrift av stoff fra dette dokument er ikke tillatt ut over kopiering til privat bruk. Utnyttelse av kopier til andre formål enn privat bruk eller annen ulovlig bruk av publisert stoff kan medføre straffe- og erstatningsansvar.