Oversettelse fra fransk

 

 

Herr Herman J. Berge

Oksenøyveien 14

1366 Lysaker

Norge

 

                                                                                  Monaco, den 19. september 2006

 

Pr. telefaks 00.33.47.67.53.65.57

Rekommandert brev med kvittering

 

 

SAK    RIIS  v/ HERMAN J. BERGE

 

 

Jeg har i samtale med Fru Amelia RIIS blitt underrettet om at De, etter at hennes mann Herr Einar RIIS, med bopel i 44 Boulevard d’Italie i Monaco, døde den 30. mai 2006, på eget initiativ har kommet i kontakt med Advokat Henri REY, notar i Monaco, for å opponere mot

arveoppgjøret med den begrunnelse at De skulle være testamentsfullbyrder / eller ha krav i boet.

 

Deres henvendelser, i form av to brev av 10. og 13. september, er spesielt alvorlige ettersom de stanser arveoppgjøret, samtidig som  min klient fikk bekreftet at De hadde henvendt Dem til BNP Monaco, hvor Herr RIIS hadde sine konti, og fått disse sperret.

 

Jeg pålegger Dem innen åtte dager fra De mottar dette brev om å oversende meg alle elementer som viser at De har fullmakt til å stanse arveoppgjøret  som adv. Rey var i gang med å behandle.

 

Min klient og hennes barn forbeholder seg retten til å søke sivil erstatning og rettslig straff

mot Dem så vel i Fyrstedømmet Monaco, som i Norge på grunn av Deres handlinger.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

PS: Vi sender Dem dette brev pr. telefaks, og åtte dagers fristen begynner derfor å løpe fra De mottar denne faksen.