Herman J Berge
665, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

Luxembourg

 

Phone               : +352 43 12 65

Fax                   : +352 26 43 12 11

 

 

 

 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet          Luxembourg den 15. februar 2008

co/Thommesen Krefting Greve Lund AS

Postboks 1484 Vika

N-0116 Oslo

Norway

 

 

 

Att                        : Advokat Christian Bruusgaard, Tilsynsrådets leder

Ad                         : Informasjon vedrørende advokatfirmaet Aabø-Evensen & Co’s virksomhet

Saks nr                  :

Deres Referanser      :

Vår Referanse          :

Oversendelse           : Faks og brev

Deres faks nr           : +47 23 11 10 10

Antall sider              : 1

Vedlegg                  :

Kopi                      : Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, sekretariatet.

Prioritet                       :

 

Igjen ber jeg Tilsynsrådet om å tilveiebringe følgende opplysninger:

 

  • Hva slas ansettelsesforhold har Hugo Rolf Hansen i advokatfirmaet Aabø-Evensen & Co?

 

  • Hva slas ansettelsesforhold har Finn Eirik Winther i advokatfirmaet Aabø-Evensen & Co?

 

  • Hva slas ansettelsesforhold har Gunnar Aardal i advokatfirmaet Aabø-Evensen & Co?

 

  • Det er ikke fremlagt oppdragsavtaler mellom advokatfirmaet Aabø-Evensen & Co og Dagny Amelia Olsen Riis, Kenneth Patrizio Riis og Benedicte Riis-Duryea? Finnes slike oppdragsavtaler? Dersom de finnes, bes disse oversendt i kopi.

 

  • Det er ikke fremlagt prosessfullmakt for Hugo Rolf Hansen fra Dagny Amelia Olsen Riis, Kenneth Patrizio Riis og Benedicte Riis-Duryea? Finnes slik fullmakt? Dersom slik fullmakt finnes, bes denne/disse oversendt i kopi.

 

  • Det er ikke fremlagt prosessfullmakt for Ole Kristian Aabø-Evensen fra Dagny Amelia Olsen Riis, Kenneth Patrizio Riis og Benedicte Riis-Duryea? Finnes slik fullmakt? Dersom slik fullmakt finnes, bes denne/disse oversendt i kopi.

 

Luxembourg den 15. februar 2008

Herman J Berge

 

RettsNorge.no © 1997 - 2008 • Opphavsrett