Herman J Berge
665, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

Luxembourg

 

Phone               : +352 43 12 65

Fax                  : +352 26 43 12 11

 

 

 

 

 

Tilsynsutvalget for dommere                                      Luxembourg 14. januar 2008

Sekretariatet

Domstolsadministrasjonen

7485 Trondheim

 

 

 

 

Att                        : Rette vedkommende

Ad                         : Riis-Reksten-Berge -  sakene: Utlevering av Dommerforsikring

Saks nr                  :

Deres Referanser      :

Vår Referanse                   :

Oversendelse          : Fax og brev

Deres faks nr           : 0047 73 56 70 01   

Antall sider             : 2

Vedlegg                  :

Kopi                       :

Prioritet

 

Mht tilknytning til det nevnte sakskomplekset, begjærer jeg utlevert kopi av dommered/dommerforsikring avgitt av følgende dommere:

1.      Geir Engebretsen

2.      Ina Elisabeth Strømstad

3.      Margarete Hoff

4.      Christian Bommen

5.      Morten Bjone

6.      Kristian Jahr

7.      Marianne Trætteberg

8.      Hans Røer Borge

9.      Inga Merethe Vik

10.  Tove Merete Voldbæk

11.  Anne Vinje

12.  Hilde M.H. Gaarder

13.  Hanne Tenden

14.  Kristin Helene Jahre Ramm

15.  Anne Austbø

16.  Hjalmar Austbø

17.  Nils Erik Lie

18.  Peter Lauritz Bernhardt

19.  Helge Rivedal

20.  Eva Johanna Nygaard Ottesen

21.  Agnes Nygaard Haug

22.  Erik Melander

23.  Jørgen Brunsvig

24.  Øystein Hermansen

25.  Kjersti Graver

26.  Berit Fosheim

27.  Trond Bertram Hjelmerud

28.  Carl August Heilmann

29.  Dag Minsås

30.  Nils Ihlen Ramm

31.  Brit Inger Haunes Andreassen

32.  Erik Christian Stoltz

33.  Karin M. Bruzelius

34.  Kirsti Coward

35.  Clement Endresen

36.  Odd Bjørn Lervik

37.  Liv Gjølstad

38.  Karenanne Gussgard

39.  Eilert Stang Lund

40.  Magnus Matningsdal

41.  Jens Edvin Andreassen Skoghøy

42.  Ingse Stabel

43.  Bård Tønder

44.  Karl Arne Utgård

45.  Tore Schei

 

 

Jeg forventer hurtig saksbehandling.

 

 

 

Luxembourg 14. januar 2008

 

Herman J Berge