From: Herman J Berge [mailto:herman.berge@rettsnorge.org]
Sent: Saturday, April 13, 2013 7:48 PM
To: 'fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no'
Subject: Offentlige anskaffelser

 

Hei,

 

Jeg har lest ”artikkelen”, Far ga fra seg barna til barnevernet, og har enkelte spørsmål i denne forbindelse:

 

·        Ble oppdraget utlyst på vanlig måte?

 

·        Hvem er oppdragsgiver og oppdragstaker etter kontrakten?

 

·        Hva var oppdragets innhold?

 

·        Hva var avtalt kontraktpris?

 

·        Åpner kontrakten for ekstrautgifter / sideutgifter?

 

·        Ble det det foretatt andre utbetalinger relatert til oppdraget?

 

·        Hva ble de endelige kostnadene ved oppdraget?

 

Jeg ser frem til etatens tilbakemelding.

 

 

Med vennlig hilsen,

 

Herman J Berge