ArtiklerInnspillPressemeldingerJuridisk stoffHumorLenker
  Artikler
  Innspill
  Pressemeldinger
  Juridi§k stoff
  Humor
  Lenker
  Formål med RN
  Kontakt RN
  Hovedsiden
Lenker
 
Portaler
Jussportalen Jussrelaterte nyheter hele døgnet, omfattende juridisk relatert søkeside, samt pekere til nettsteder som er relatert til jussfaget
 
Lover - forskrifter og avgjørelser
   
Norges lover  
Norske forskrifter  
Norske høyesterettsavgjørelser  
Norske lagmannsrettsavgjørelser  
Høyesterettsavgjørelser i forskjellige land  
Norske domstoler  
Domstolsväsendet Det svenske domstolsvesenet. Info om domstolene, domstolsverket og de almenne forvaltningsdomstolene
   
Stat og forvaltning  
   
Stortinget  
Departementene  
Regjeringen  
   
Offentlig informasjon    
   
Norsk offentlig informasjon på nettet  
Svensk offentlig informasjon på nettet  
Odin  
   
Politi - etterforskning og samfunn  
   
Kriminalpolitisentralen  
Utrykningspolitiet  
Politihøyskolen  
Politidirektoratet  
Politiets overvåkningstjeneste  
Økokrim  
Datatilsynet  
Kredittilsynet  
Oslo Politiforening  
Asker og Bærum politidistrikt  
Rjukan politidistrikt  
Trondheim politidistrikt  
Helgeland politidistrikt  
Bodø politidistrikt  
Vestfinnmark politidistrikt  
Berlevåg og Gamvik lensmannsdistrikt  
Bindal lensmannskontor  
Surnadal og Rindal lensmannskontor  
Lensmannskontoret i Gjerstad  
   
Rettshjelp - ressurssider  
   
Juridisk-Hjelp.no Juridisk rådgivning - godkjent rettshjelper
Advokatforeningens linker til advokater på nett  
Lovdatas linker til advokater og jurister på nett  
Juristfirmaet  
JussNett Juridisk rådgivning, juridiske ressurser, samt nettavis
Trygdehjelpen Godkjent rettshjelper innen trygderett
Juss24 Nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, blanketter og dokumentmaler.
   
Sakkyndig bistand  
   
Nemko Trondheim Uavhengig tverrfaglig organ som yter forskjellige typer sakkyndig bistand i tvister/saker som behandles i rettsapparatet, som fartsmålingssaker - utarbeidelse av kravspesifikasjoner - uavhengige 3. partsvurderinger
   
Voldgift  
   
USA  
Sverige  
Danmark  
Norge  
Paris  
Haag  
   

Menneskerettigheter

 
   
Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter  
USA's frihetsvoktere ACLU  
Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen  
The International Criminal Court  
Human Rights FN (UN)  
International Law  
   
Handel  
   
EFTA  
UNCITRAL  
   
Juridiske læresteder i Norge  
   
Juridisk fakultet Bergen  
Juridisk fakultet Tromsø  
Juridisk fakultet Oslo  
   
Andre linker  
   
Link to Clean Ostend - Arms Trafficking Ostend Airport Ostend airport as a hub for illicit arms trafficking - an in-depth report.
Link til Dykkersaken Nordsjødykkerne, ofret i Rikets interesse
Link til O.A. Knutsens dødsbo Diskuterer og dokumenterer borgernes manglende rettssikkerhet i forbindelse med skiftesaker - utgangspunkt i O.A. Knutsens dødsbo
Linker til dansk og annen utenlandsk juridisk info på nettet  
Link til svensk juridisk info på nettet  
Linker til norsk juridisk info på nettet  
Juralink Dansk juridisk veiviser, avis, IT, "nyttig juridisk informasjonskilde"
Tvistemålsutvalget (Ny sivilprosesslov)  
Magasin for kvinner på nett (jentenett)  
Side opprettet etter at barnevernet bortførte barna (Per Kristensen)  
Rikets Tilstand  

 

 

Abonnere på RN-nyheter
 
Ditt navn :  
Din epost-adresse :
 
Siste 20 innlegg
 
01.01.05
Rettsnorge i ny drakt! >>>
04.03.04
Stortingspresident Kosmo vil ikke mer, eller? >>>
17.10.03
Barnevern og rettsstat >>>
05.07.03
Riis-forlik til kr 55 mill. >>>
26.06.02
Hvem bærer ansvar for menneskerettighetsbrudd?
"Bergen hevet over menneskerettigheten" >>>
"Bergens barne"vern" og menneskerettighetene?" >>>
"Misbruk av "foreldelse"" >>>
Andre relevante artikler er det lenket til her >>>
04.06.02
Juryordningen under angrep
>>>
29.03.02
Barn som fjernes fra foreldre av politi og barnevern >>>
29.03.02
I forbindelse med påsken utgir vi en rekke artikler av freelancer Ole Texmo.
Artiklene; "Hvilken troverdighet", "Rettslig interesse", "Kjønn og rett" og "Hvem trenger beskyttelse" tar opp rettslige problemer omkring barne- og barnevernrett.
08.02.02
Sensur-saken v. juridiske fakultet i Oslo >>>
01.11.01
Bjugn-saken - en sakkyndigskapt tragedie? >>>
30.10.01
Hvem drepte Olof Palme?
ikke så helt oppsiktsvekkende tilståelsen. >>>
Ole Texmos artikkel "Hvilken troverdighet". >>>
19.10.01
Kristensen-saken >>>
28.08.01
Overgrepshysteriet >>>
10.08.01
Nordmann mistenkt for økokrim i Unicef >>>
22.06.01
Ny vending i Riis-saken Jørgen Kosmo, merkelig nok er satt inn som settestatsråd i Riis-saken. >>>. Les også våre artikler om Kosmo's tidligere befatning med Riis-saken >>> og >>>
11.06.01
Pressemelding
Justisdepartementet arrangerer i morgen et symposium for pressen omkring straffesakskjeden. >>>
30.05.01
Aksjon - Kvalitetssikring i rettsvesenet >>>
18.05.01
www.rettsnorge.no
Fra og med i dag finnes vi både på www.rettsnorge.com og www.rettsnorge.no!
05.05.01
Samværet som forsvant >>>
04.05.01
Barneombudet: "Likeverdig foreldreskap" og "barnets beste". >>>
RettsNorge.no © 1997-2013 • Opphavsrett
Rettsnorges hjemmeside Tips en venn Kontakt Rettsnorge Rettsnorges hjemmeside