ArtiklerInnspillPressemeldingerJuridisk stoffHumorLenker
 

Dagens kommentar
2019
2014
2013
2012

  Artikler
  Innspill
  Pressemeldinger
  Juridi§k stoff
  Humor
  Lenker
  Formål med RN
  Kontakt RN
  Hovedsiden
  Herman J Berge Profil
Rettsnorge hjemmeside
27.08.2019
ARILD LUNDQUIST (10.02.1963 – 26.08.2019)
I går kveld fikk jeg den usigelig triste melding om at min venn Arild var gått bort etter bare et par måneders sykdom, på samme dag, merkelig nok, som den franske nasjonalforsamlingen – 228 år tidligere – vedtok ”Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter” Hvor lite denne erklæringen har med virkeligheten å gjøre, er de kamper som Arild kjempet gode eksempler på >>>
12.08.2019
KRIPOS ”PATRULJERER” I UTLANDET - men hva med tilstanden i Norge?
Kripos passer på at den amerikanske befolkning kan føle seg trygge på eget politi. I en artikkel i VG av 8. august 2019: Straffedømt nordmann ansatt som politi i USA: Kripos slo alarm, kan vi lese om hvordan Norske Kripos ”patruljerer” i andre nasjoner for å sikre seg at straffedømte nordmenn ikke får jobb der de nå bor. At tidligere straffedømte polititjenestemenn i Norge får ny jobb i politiet, bryr ikke denne påtalemyndighet seg om...lensmannsbetjent dømt i økokrimsak, og fikk deretter jobb som politibetjent i Nore og Uvdal. Les mer >>>
11.08.2019
HYGGEN GÅRD - Glede, skaperfølelse, snarveier og svindel
Vi har skrevet om Hyggen i 2017, se nedenfor. Gården drives i dag av Merete Hyggen, hvor det produseres eplemost i verdensklasse. Det samme kan ikke sies om grunnlaget for virksomheten, hvordan arveoppgjøret mellom Merete Hyggens far og hans søsken ble løst, og hvordan Merete Hyggen endte opp med gården. I denne artikkelen vil det bli dokumentert at generasjonsskiftet som fant sted i 1974, og den etterfølgende drift hviler på svik, bedrag og villedelse av offentlig myndighet. Les mer >>>
10.06.2019
REGJERINGSADVOKATEN - LYKKERUS OG EVIG FEST
Påtalemyndigheten og domstolene ødelegger – regjeringsadvokaten rydder opp. Riksadvokaten – og underliggende organer, deriblant Økokrim – er i likhet med landets domstoler kjent for sin inkompetanse og (følgelig) urettmessige ødeleggelse av mennesker, mens Regjeringsadvokatens oppgave stort sett har blitt å rydde opp. 20. august i fjor ble regjeringsadvokaten tvunget til å betale for Økokrims inkompetente og urettmessige forfølgelse av aktører knyttet til boreselskapet Transocean. Forliket endte på kr 30 millioner. Med andre ord ble regjeringsadvokaten instruert til å betale kr 30 millioner for Økokrimsjef Trond Eirik Scheas ødeleggelser. Les mer >>>

13.05.2019
Domstolen – Slange med to hoder
Domstolen, eller mer presist; dommerne skal – med den makt/det mandat folket har gitt dem – administrere rettferdighet. For å kunne lykkes i dette arbeidet, må folket gis en garanti for at det som produseres i domstolene er holdbart, og på linje med loven. Svikter domstolen, forsvinner også tilliten og dermed fundamentet for dens virksomhet og eksistens. I dagens artikkel vil dere få se at domstolen i Norge er grunnlovsstridig og at det ikke finnes noe grunn for tillit. I landets domstoler opererer nemlig to typer dommere, to klasser. Les mer >>>

RettsNorge har inngått samarbeid med Protestantisk Union / Riksavisen om felles plattform for nyhets- og kunnskapsformidling. Artikkelen vil derfor ligge bak en betalingstjeneste.

01.02.2019
NARKONORGE OG NORSK PROSESS
28. januar 2019 avsluttet Borgarting lagmannsrett hovedforhandlingen i straffesaken som er reist mot politimannen Eirik Jensen. Lukkede dører har vært et gjentagende problem i prosessen mot Jensen. Påtalemyndigheten har argumentert for hemmeligholdet med at det er fare for liv og helse; nærmere bestemt ønsket man å beskytte politiets informanter. Argumentet er vikarierende. Det er helt andre forhold man med dette hemmelighold søker å dekke over. Les mer >>>

24.07.2017
Jørgen Kosmo er død – og det er også Norge (i følge en nekrolog)
Tidligere ordfører i Horten, stortingsrepresentant, forsvarsminister, arbeids- og administrasjonsminister, leder av justiskomiteen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Stortingspresident og riksrevisor, Jørgen Hårek Kosmo er meldt død. For meg er han kjent som Arbeiderpartiets korrumperte leder av Stortingest kontroll- og konstitusjonskomité, mens han for de som vet best var kjent som en meget skikket stortingspresident som eksempelvis kunne sammenligne Mullah Krekar med et ubarbert kvinnelig kjønnsorgan og hans advokat med et barbert kvinnelig kjønnsorgan. En mann av folket, med andre ord? >>>

14.06.2017
HYGGEN OG DE SKJULTE TJENESTER
Mange opplever domstolsavgjørelser og vedtak fra det offentlige som fullstendig absurde, fjernt fra alt som ble sagt og dokumentert overfor den myndighet som har avgjort saken. Like mange lurer nok også på hvorfor det gikk som det gikk, men har i sin kamp for sin rett glemt å søke etter svaret. I denne artikkelen har jeg forsøkt å se litt nærmere på forhold som kan danne grunnlag for et svar >>>
02.09.2016
HAAKON BERGE: 1916 - 2016
I dag er det 100 år siden min far ble født, inn i en verden med mye ondskap. Jeg har kort gjennomgått enkelte av de omstendigheter som påvirket hans liv, samtidig som jeg har lagt opp til en offentliggjøring av hans arkiv fra den tiden han jobbet i NRK, Morgenposten og Abwehr >>>
09.08.2016
FORBRYTER OG VARSLER – I SKJØNN FORENING
I en VG-artikkel for noen dager siden anklager advokat Knut Ro justisministeren for å være skyldig i at de verste økonomiske forbryterne slipper unna. Ingen tør å si at Ro selv er én av de verste. >>>
30.05.2016
EINAR RIIS JOHANNESSEN – DREPT AV SINE EGNE - 10 år etter
10 År har passert siden Einar Riis-Johannessen ble drept, og jeg har i denne artikkelen reflektert litt over politi- og påtalemyndigheten, hva som er galt og hva vi bør gjøre for å få Norge på sporet igjen. >>>
27.04.2016
Å KNUSE ET BARNS ILLUSJONER
I dag er det 40 år siden jeg ble mishandlet av en lærer i barneskolen, foran hele klassen. Lokalsamfunnet - bygdefellesskapet - sørget for at anmeldelsen ble stoppet, mens formell lov hindrer at det kan reises sak når man først har fått tenkt over saken - som voksen. I denne artikkelen forteller jeg min historie, i lys av lokalsamfunnets "orden" og det offentliges lovverk som sammen tjener som et hinder for at slike saker blir grepet fatt i >>>
26.04.2016
EIENDOMSUTVIKLING, KORRUPSJON OG UTTAPPING
Hva er årsaken til at eiendomsutviklere lykkes og naboene taper? I denne artikkelen har jeg forsøkt å se på enkelte aspekter ved eiendomsutviklingen - hva som danner grunnlaget for suksessen i kommunen og i domstolene - dette belyst ved én konkret byggesak. Artikkelen gir på langt nær svar på alle viktige spørsmål, men det har heller ikke vært meningen. Meningen er å reise spørsmålene og debatten, for det er det åpenbart et skrikende behov for>>>

19.03.2016
REGJERINGSADVOKATEN, SAKSOMKOSTNINGER OG TVANGSFULLBYRDELSE
I denne artikkelen har jeg diskutert regjeringsadvokatens rolle og i en forlengelse av dette; regjeringsadvokatens rett til honorarer, eller sagt på en annen måte; statens rett til omkostninger. Ikke overraskende har jeg kommet frem til at regjeringsadvokaten ikke bare er forhindret fra å kreve honorarer, og at staten følgelig ikke har krav på å få seg tilkjent omkostninger knyttet til salærer (som faktisk ikke eksisterer), men langt verre; regjeringsadvokaten kan ikke opptre som prosessfullmektig for staten. Artikkelen passer vel best for dem som har eller har hatt staten som motpart (og er derfor også skrevet på en slik måte at den med noen enkle grep kan benyttes som en innsigelsen under tvangsfullbyrdelse), men bør leses av alle som er interessert i å utvide sin horisont hva gjelder lov og rett. >>>

10.02.2016
LYDOPPTAK OG STENOGRAFI I NORSKE RETTSSALER
- ett skritt i riktig retning
I VG av 8. februar 2016 har man publisert en artikkel hvor Domstoladministrasjonen har fått spalteplass. Domstoladministrasjonens budskap er at man nå vil ha lydopptak i norske rettssaler, at Norge er ett av få land i Europa (det skulle ha stått; verden) som ikke registrerer det som utspiller seg under en hovedforhandling, og at innføring av lydopptak av vitneforklaringer vil styrke rettssikkerheten. Dette er en sak jeg har kjempet alene for i snart 20 år, så et; velkommen etter, er på sin plass. Jeg har i anledning artikkelen sendt mine reaksjoner til VGs to journalister, samt til SMK og justisdepartementet. >>>

27.01.2016
Statsfiende - hva er det, hvordan blir man det, og hva er konsekvensene?
Å vinne over staten i EMD Strasbourg - ikke bare én gang, men fire ganger - kvalifiserer i seg selv til tittelen. >>>

18.06.2015
DOMMERE DELTAR IKKE I AVGJØRELSENE DE ”SIGNERER”
I denne artikkelen skal vi vise at høyesterettsdommer Toril M. Øies signatur er blitt limt inn i en avgjørelse som hun ikke har deltatt i, og med dette skal jeg dokumentere et system hvor domstolens sekretærer og utredere forfalsker avgjørelser. I den anledning har jeg tildelt utrederne i Høyesterett et eget avsnitt. Utrederne er i seg selv et alvorlig rettssikkerhetsproblem som hverken lovgiver eller jurister har villet berøre i nevneverdig grad. >>>

01.06.2015
Ny skandale i norsk rettsvesen - "kjøp" av rettsavgjørelser avslørt ved en glipp
Det nystartede advokatfirmaet Føyen Torkildsen har i en e-post avslørt at domstolene ikke bare gjennomfører "forenklet behandling" av rettsmidler (så som anker) i et gitt sakskompleks advokatfirmaet er involvert i, men at de under denne nyoppdagede prosess også gir advokatfirmaet "standardmessig gjennomslag" for alle sine krav i sakskomplekset. Med andre ord foreligger det avtale om kjøp av rettsavgjørelser, og domstolene dette gjelder skal dermed ha utspilt sin rolle. >>>
29.11.2014
ARVID BIRKELAND – Det syvende året
Norsk påtalemyndighet er skyldig i at nordmannen Arvid Birkeland er uskyldig dømt i Brasil, men ønsker ikke - i hvert fall ikke frivillig - å bidra til å avkrefte mistanken og dermed legge til rette for en frikjennelse. >>>
07.11.2014
KLESPOLITIET
Ronny Larsen i Dåfjorden på Stord hadde lagt ut et bilde av seg selv på sin facebookside. Bildet falt ikke i politiets smak og Larsen ble oppsøkt - av klespolitiet >>>
18.09.2014
ORAKLET I AKERSGATA – ESTEN O. SÆTHER - Northugsagaen
Norske medier er noe dritt. De skriver aldri om den sannheten borgerne har behov for å gjøre seg kjent med, men kun den sannheten de kan tjene penger på, og er det dårligere tider, tar man det meste og koker suppe på det, som eksempelvis Petter Northugs fylletur tidlig i mai i år. >>>
09.09.2014
RETTSSTATEN NORGE – EN MAFIASTAT
Norge og nordmenn sliter under et korrupt rettsvesen, noe de aller fleste som har hatt befatning med domstolene kan bekrefte. Rettsvesenet slik det eksisterer i dag, har ingen leverett. Det må avvikles og byttes ut med noe som fungerer. Den eneste effektive metoden som jeg kan se at kan gi resultater, er å avkle domstolen/rettsvesenet for derigjennom å vise ubalansen mellom den tillit folket har gitt denne institusjonen, og den radbrekking av tillit som faktisk utøves. Når dere etter hvert vil bli tvunget å oppdage hva dette rettsvesenet egentlig er, vil selv ”die-hard” domstolstilhengere måtte gi tapt. Denne artikkelen bekrefter at rettsvesenet og dets tjenere, herunder advokatene, ikke fortjener selv den minste tillit fra folket. Uten tillit faller domstolen >>>

05.06.2014
POLITI OG DOMMER - Juss og maktfordelingsprinsippet i praksis
Forestill deg at du oppdager at den saken du tapte var avgjort av en dommer med utøvende myndighet, en politidommer. Ville du i så fall bli overrasket? og, ikke minst; ville du ha reagert? Det burde du >>>

17.05.2014
GRATULERER MED NY NASJONALSANG
Igjen er det 17. mai, og igjen står vi utenfor den store svarte døren uten ringeklokke, og feirer dem som sitter bak. Jeg har benyttet anledningen til å omskrive første vers av landets nasjonalsang. Til lykke med dagen og tenk nå igjennom hva dere egentlig feirer. >>>
08.05.2014
DOMMER GÅR FRI – NORTHUG FÅR SVI
Skientusiasten og artisten Petter Northug har kjørt i fylla. Det har også sorenskriver Inger Myhr gjort. De første tre ukene etter Myhrs fyllekjøring gikk med til å forberede hennes forsvar. Ikke ett eneste ord ble skrevet om saken i landets aviser. I det første døgnet etter Northugs fyllekjøring ble det skrevet kanskje mer enn 100 artikler om saken, og bare fem dager senere får man ved et googlesøk ("petter northug" promillekjøring) opp 81.500 artikler som omhandler forholdet, et tall som dog har en del feilmarginer. Uansett: Myhr skulle beskyttes, mens Northugs skulle knuses. Dette er Norge, norsk presse og også - skal det vise seg - norsk rettsvesen i et nøtteskall.>>>
06.05.2014
BERTELSEN-SAKEN – MISFORSTÅTT AV PRESSEN
Mandag 5. mai 2014 startet hovedforhandlingen i Borgarting lagmannsrett, hvor retten er satt til å behandle tingrettsdommer Tor Bertelsens anke over tingrettens avgjørelse om å fradømme Bertelsen hans embete som dommer i Bergen tingrett. >>>
30.04.2014
ANKE - EN ILLUSJON
Det ankes daglig over uholdbare rettsavgjørelser, og de ankende parter har en rotfast tro på at ankedomstolen nok vil forstå, og at den vil komme til å oppheve tingrettens dom bare den får se hva tingrettsdommeren har gjort. Lite tenker den ankende part over hva ankedomstolen faktisk blir satt til å vurdere, nemlig to påstandsskrift (dommen og anken) som ikke engang kan dokumenteres. Ankedomstolens behandling er, enten du tror det eller ikke, en illusjon, og et spill for galleriet. >>>
29.04.2014
NORGE GRILLES OM MENNESKERETTIGHETER I FN
Utenriksminister Børge Brende skal i dag svare for en liten del av et hav av menneskerettighetskrenkelser. Utspørringen synes å være en del av standard prosedyre for å dekke over de reelle forhold. Jeg stiller de spørsmål FN nekter å stille. >>>
19.04.2014
FRA BORGARTING TIL BORGARKRIM - Hvordan domstolene forfalsker rettsavgjørelser
Du tror kanskje at du vet hvem som har dømt i din sak fordi dommernes navn jo står oppført på avgjørelsen? Ikke vær for sikker. Det kan godt hende at noen helt andre har dømt, uten at du noen gang kommer til å få vite hvem. Jeg skal i denne artikkelen dokumentere at Borgarting lagmannsrett - i én konkret avgjørelse - gradvis har skiftet ut lagdommer Espen Bergh med lagdommer Peter L. Bernhardt. De gradvise endringene er hele tiden forsøkt dekket over av disse dommerne samt av førstelagmann Ola Dahl og Tilsynsutvalget for dommere. Endringene er følgelig å anse som forfalskning av en rettsavgjørelse. >>>
31.03.2014
ADVOKATFIRMA OG FLERE ADVOKATER ANMELDT FOR PROSESSBEDRAG, FALSK FORKLARING OG UTPRESSING
I flere år har domstolene latt advokater ved Advokatfirmaet Torkildsen AS (tidligere Torkildsen, Tennøe & Co) få bedra under prosess. Anmeldelsen er en beskrivelse av norsk rett i dag, hvor langt man kan nå med urett og uredelig prosessførsel, hvor uvillige dommerne er til å etterleve den forsikring de har avgitt, samt hvilke konsekvenser dette får den som søker beskyttelse under loven. >>>

28.02.2014
LOVEN – HEMMELIG ELLER TILGJENGELIG?
Bør det være begrensninger for borgernes tilgang til loven, eller bør den være tilgjengelig for alle? >>>

26.02.2014
HVEM FORMET NORGE?
I artikkelen ”De formet landet vårt” redegjør VG-journalist Hanne Skartveit for VGs liste over de 100 viktigste nordmenn som var med å forme Norge. Topp100-listen som VG har valgt å kalle den. Dette høres jo voldsomt ambisiøst ut, og – i utgangspunktet – interessant. Listen, viser det seg, er en del av den kontinuerlige historieforfalskningen >>>
21.02.2014
FREDSMEGLEREN FRA LIER
Mye tyder på at mannen som ingen forstår, og som har en klam hånd om Nobels fredspris, skal begynne å megle mellom partene i Ukraina. Satser han på å dele ut fredsprisen til seg selv til høsten? Artikkelen avsluttes med en rekke med Jagland-sitater>>>
20.02.2014
PARKERINGSKRIGEN III
Siste nytt fra "krigen", med en liten innledning av Herman J Berge >>>
09.11.2013
PARKERINGSKRIGEN II
"Parkeringskrigen" har blitt en populær artikkel, antakeligvis fordi den berører så mange, samtidig som den på en enkel måte ikke bare viser hvor enkelt det er å drive bondefangeri i Norge, men også hvor enkelt det er å beskytte seg mot - eller rettere; angripe bondefangerne. Rasmi Krippendorf har nå utarbeide en oppdatering fra "slagmarken" hvor han samtidig gir enkelte anbefalinger hvordan du selv skal kunne sikre dine rettigheter >>>
28.08.2013
NEW BOOK RELEASE: “9/11THOLOGY – THE THIRD TRUTH ABOUT 9-11”
Numerous articles, videos and books have been published the last decade purporting to hold the answer to what happened in New York on that disastrous day in September 2001, and how it happened. >>>
27.08.2013
NORSKE SKOGS SALG TIL ULVIG/KIÆR/MÆLE SKAL GJENNOMGÅS AV LANDBRUKSMINISTEREN
24. oktober 2011 redegjorde jeg for hvordan finanskobbelet Ulvig/Kiær/Mæle/Spetalen svindlet til seg skogene i Nord-Trøndelag, rett foran nesa på grunneierne i fylket, og med god bistand fra ordføreren i konsesjonskommunen, Knut Berger. Uten en god dose svindel og ikke minst en korrupt ordfører - Ulvig/Kiær og Mæles senere daglige leder - ville kobbelet aldri ha lykkes. Saken skal nå granskes av landbruksminister Vedum. >>>
25.08.2013
AP-REGIMET BESKYTTER SPESIELLE KRIMINELLE MILJØER
Enkelte kriminelle blir beskyttet etter alle kunstens regler av Ap-regimet, mens andre blir mishandlet og endog drept av det samme regimet, eller som konsekvens av regimets administrasjon. I dette sistnevnte opplegget setter regimet inn enorme ressurser for å dekke over eget engasjement. Jeg har lagt inn mitt brev av 11. juli 2009 til Kongen som en artikkel. Brevet er en dokumentasjon på hvordan svenske og norske myndigheter forfalsker og fabrikerer dokumentasjon for å slette alle spor av kriminelle handlinger - hvilket er kriminelt i seg selv. Artikkelen bør ses i lys av det samme Ap-regimets kamp for å frikjenne eller på annen måte frigjøre to straffedømte leiesoldater i Kongo, dette uten den minste fornuftige forklaring, annet enn en generell mistro til alle andre rettssystemer og at Kongos rettssystem er korrupt, hvilket åpenbart ikke er et holdbart argument all den tid det norske rettsvesenet er langt mer korrupt. Les også Dagens kommentar mht Kongo-utviklingen >>>
23.07.13
PARKERINGSKRIGEN
Parkeringsselskapene håver inn penger, ikke på selve parkeringsavgiften, men på kontrollavgiften. Les deg til hvordan du kan være med på å bekjempe og endre denne uredelige praksis som ileggelse av kontrollavgift innebærer, og hvordan du skal forholde deg til de parkeringsselskaper som profitterer på hva artikkelforfatteren omtaler som legalisert krim. >>>
18.07.13
EN GRAN TIL BESVÆR - KAN VELTE HØYESTERETT
I denne artikkelen dokumenterer jeg hvordan Høyesterett fabrikerer rettsavgjørelser, det hele i lys av en gran i Sandefjord. >>>
15.07.13
OPPTAKTEN TIL ”DOMMEN” MOT TINGRETTSDOMMER TOR BERTELSEN
Lørdag morgen, 6. juli 2013, ”eksploderte” nyheten om dommen mot Bertelsen. I følge BA går tingrettsdommer Torkjel Nesheim så langt som å slå fast noe det overhodet ikke er ført beviser for, nemlig at Bertelsen har bidratt til å ”…skade tilliten til domstolene og domstolenes grunnleggende oppgave..." Jeg skal ikke se på dommen, men opptakten til dommen >>>
13.07.13
THE EDITOR OF RETTSNORGE SENTENCED IN ABSENTIA IN LUXEMBOURG WHISTLEBLOWER CASE - Owes some € 10 million in fines
A court in Luxembourg, presided by Judge Frederic Mersch, sentenced the Editor to remove the article; Corruption in Luxembourg - Part I, and to pay € 25.000,- in fines for each day this article remains on the site RettsNorge.>>>
12.07.13
RettsNorges redaktør dømt i varslersak - skylder 80 millioner
Redaktøren av www.rettsnorge.com, Herman J Berge, og hans samboer er dømt in absentia i en Luxembourgsk varslersak (whistleblower case). >>>
19.06.13
REGJERINGEN STOLTENBERG MOTARBEIDER MENNESKERETTIGHETENE
Som dere nå vet fikk jeg den 2. mai 2013 min fjerde seier mot Norge i Strasbourg, men seieren kom ikke helt av seg selv. Først måtte jeg kjempe for "retten" til å hjelpe den skadelidende >>>
19.05.13
DAGEN DERPÅ – GRUNNLOVEN OG DENS FUNDAMENT
Er grunnloven menneskerettsfiendtlig og selvmotsigende? Er grunnloven bindende for folket? Bør vi få en ny grunnlov? Les mer om disse problemene her >>>
14.05.13
NY SEIER MOT NORGE I STRASBOURG - DENNE GANG: KNOCKOUT
En seier mot det korrupte regimet under Jens Stoltenberg smaker godt hver gang – denne gangen smakte det ekstra godt, for nå fikk vi ikke bare slått fast at Norge faktisk hindrer borgerne deres konvensjonsbestemte rett til domstolsprøving...>>>
14.04.13
Barnevernet med ny offensiv

I Rogaland har en far gitt ifra seg alle sine barn til barnevernet, frivillig. Magnews.no sin historie om denne barnefaren er hårreisende, og er høyst sannsynlig skrevet på oppdrag fra barnevernstjenesten i Bergen. Jeg har vurdert stuntet her >>>
12.03.2013
ETTERLYSING AV TIDLIGERE "RIIS-SPIONER"
I 1996 skrev Einar Riis et personlig brev til en jusstudent i Bergen. I realiteten – hvilket også fremgår av brevet – ønsket han å engasjere henne som Riis-familiens spion. Hun skulle bruke sine studier, og en oppdiktet avhandling om Rekstensaken, som døråpner inn i alle juridiske miljøer hvor det fantes en mulighet for at hun kunne få ut informasjon om hvem som sto bak aksjonen som angivelig hadde fratatt familien Riis ”deres” formue >>>
11.03.13
Sorenskriversaken - Direktør Tor Langbach med Gråtebrev til departementet
6. februar 2012 skrev DA-direktør Tor Langbach et gråtebrev til justisdepartementet, hvor han søker å glatte over DAs og egen unnfallenhet, og det faktum at sorenskriver Inger Myhr skulle ha vært suspendert og avskjediget. Etter dette brevet, som av DA er blitt delvis sladdet og anonymisert, er det ingen som lenger kan ha tillit til verken Langbach eller hans DA. Les hans brev her >>>, sammen med et knippe av mine kommentarer, og gjør deg selv opp din mening om saken. Les også mine to artikler om sorenskriversaken her og her.
10.03.2013
FRIKJENT I STRAFFESAK – DØMT I ERSTATNINGSSAK
Nå og da dukker det saker opp i mediene hvor den alminnelige fotgjenger rister på hodet og stiller seg uforstående til hvordan norsk rett har løst det gitte spørsmål. Dette er bl.a. tilfellet hvor en tiltalt er blitt frikjent i straffesaken, men hvor vedkommende deretter – eller til og med før straffesaken kommer opp – blir dømt i en sivil sak hvor det samme faktiske forhold er benyttet som grunnlag. Jeg har sett litt nærmere på problemet, i lys av to saker. >>>
09.03.2013
ADVOKAT SIGURD KLOMSÆT FRIFUNNET - politiets etterforskning slaktes
I saken mot Anders Behring Breivik opplevde politiet at informasjon som var taushetsbelagt like fullt fant veien til mediene. Politiet mente at lekkasjene, eller årsaken til lekkasjene, ikke kunne finnes i egne rekker, dette da en slik vanvittig oppfatning selvsagt har formodningen mot seg. For å stoppe lekkasjene klekket politiet ut en plan. >>>
08.03.2013
Norway without an authorized government
On September 15, 2010 the Russian and the Norwegian Governments apparently settled a 40 year old “border” dispute. This week – numerous Russian newspapers blames the former Russian President Dmitry Medvedev for having given away some 1.9 billion barrels of oil to Norway. My question is: Who, or more precisely; what did the Russians actually negotiate with? Followed by the question: Is the treaty valid? >>>
18.02.2013
Miljøvernminister Solhjell på korrupsjonstokt til Kongo
Den norske miljøvernministeren, Bård Vegar Solhjell, samt en rekke norske diplomater, har i følge Dagbladet jobbet på høygir for å få frigjort de to dødsdømte soldatvennene Moland/French i Kongo. Etter en gjennomlesing av Dagbladets artikkel om saken i dag, viser det seg at Solhjell bl.a har brukt klimaforhandlingene i Doha som forhandlingsarena og regnskogpenger som middel til å kjøpe fri de straffedømte. Les mer >>>
10.02.2013
kåre Valebrokk er gått bort
I og med Valebrokks engasjement i min og Einar Riis sak skal jeg ta dere med ti år tilbake i tid, den gang Bondevik, Dørum og deres psykiatere regjerte landet. Mens Vinter-OL i Salt Lake City skred avsted, satt jeg og lurte på om jeg noen gang skulle slippe ut av Det juridiske fakultet, og da kom Valebrokk. >>>
09.02.2013 Sorenskriversaken - en beskrivelse av Elitens interne problemer, løsninger og metoder
Den såkalte sorenskriversaken har utviklet seg, og har for så vidt åpnet seg for den som har lyst å se realiteten. Jeg har gjennomgått og kommentert samtlige VGnett-artikler som har vært tilgjengelig i saken, og sett dette i lys av hitil "tilbakeholdte" dokumenter som nå er lagt ut her. Les mer om saken >>>
05.02.2013 - Oppdatertt kl 12:56 - Artikkelen er oppdatert 06.02.13 hvor dom nå er innredigert
Statsminister Jens Stoltenberg dekker over navnet på fyllekjørende sorenskriver – var det riktig av ham?
I denne artikkelen tar jeg igjen tak i problemet med Eliten som beskytter sine egne. Mer presist skal vi se litt nærmere på den saken som i november i fjor ble kjent under: "Dommer mistenkt for fyllekjøring", med etterfølgende artikler: "Sorenskriver hadde 2,98 i promille - slipper fengsel", og "Promilledømt sorenskriver får heve millionlønn." Jeg ba SMK om å få navnet på vedkommende slik at jeg kunne advare dem som måtte ha lidt under denne dommerens "sykdom". SMK gjorde som de pleier, og viste saken til Faremo. Mens jeg holdt på med denne noe ensidige korrespondanse med SMK, fikk jeg her om dagen oversendt kopi av et dokument fra Domstoladministrasjonen til Faremo. I dette dokumentet, som min kilde hadde fått innsyn i, blir navnet på dommeren gitt, og følgelig var mitt første problem løst.>>>
31.12.2012
Elitens hegemoni er snart over
God Nytt År til dere alle. >>>
23.12.2012
Juleuka i Luxembourg
Julestemningen har senket seg over hjertet i det korrupte Europa, og resultatene lar ikke vente på seg. >>>
20.10.2012
Dagens kommentar
Som dere kanskje har merket dere, forsøker jeg å gi dere min daglige kommentar til det som skjer rundt oss. Klikk dere inn på linken til venstre og følg med.
19.10.2012
Trygdesvindleren Amelia Riis
Les hvordan mangemillionæren Amelia Riis svindlet til seg sosialstønad fra Sosialkontoret i Asker og Bærum i 1995. >>>
19.10.2012
Funding wars – crowned with a seat in the UN Security Council
One of the most corrupted nations of the world, Luxembourg, has been elected to sit in the United Nations Security Council for the next two years. >>>
30.09.2012
Corruption in Luxembourg - Part IV - The Black Door
The subject of this article is the widespread corruption within the Luxembourg Government – of which its national and international “players” benefit and profit from – and the impact of this corruption on the society. You will also learn about how this Government handles problems which it finds impairing and harmful to its position and powers. One way of dealing with such “problems” is the use of terror and death threats. >>>
25.08.2012
Corruption in Luxembourg - Part III - the Police
When your life and property is at stake due to a crime, what do you do? You normally contact the police. So, what do you expect from the police, then? Learn more about the role of the police force in Luxembourg. >>>
29.07.12
Manglende dommerforsikring - Høyesteretts avgjørelse i Flexiped-saken
26. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i den såkalte Flexiped-saken. Som kjent hadde de aller fleste norske dommere inntil vinteren/våren 2012 ikke avgitt dommerforsikring i tråd med loven. Flexipeds anke i Borgarting lagmannsrett ble behandlet av en slik dommer, og ankesaken for Høyesterett gikk i korthet ut på å avklare hvorvidt dette forhold i seg selv - altså at en dommer uten forsikring hadde behandlet saken - skulle medføre at avgjørelsen i Borgarting måtte oppheves. Høyesterett fant det bevist at dommeren hadde avgitt forsikring, men siden dommerforsikringsproblemet er et såvidt stort problem for regjeringen, valgte Høyesterett også å behandle spørsmålet hvorvidt det er et krav at norske dommere skal avgi dommerforsikring for i det hele tatt å kunne utøve dommerhandlinger. Til dette svarte Høyesterett, nei. Konklusjonen er mildt sagt uheldig, og jeg har derfor gjennomgått den. >>>
05.07.12
Main hearing in BREIVIK-CASE is invalid
The two judges in the Breivik-case were actually "picked" for the job, hence the case was not distributed to the two judges according to law. A further consequence of this unprecedented procedure is that these two judges (from an objective point of view) are considered to be disqualified and the judges should obviously have recused themselves.>>>
02.07.12
Hovedforhandlingen i Breivik-saken er ugyldig
Hovedforhandlingen i Breivik-saken er ugyldig, dette da de to fagdommerne i saken ikke er blitt tildelt saken på lovlig vis. Idet dommerne faktisk ble ”plukket ut”, er de objektivt sett å regne som inhabile, jf domstolloven § 108 , med den følge at retten ikke har vært lovlig satt. >>> (artikkelen er oppdatert 030712)
05.04.12
IDENTIFISERING AV JOURNALIST OG FOTOGRAF PÅ TOKT I LUXEMBOURG
Helt siden Einar Riis-Johannessen ble drept av sine egne i 2006 har spesielt Finansavisen og TV2 lusket rundt meg og min familie her nede i Luxembourg, uten å gjøre et eneste forsøk på å søke etter sannheten. De lurer rundt i gresset, setter opp busker, eller bøyer ned grener, for deretter å kunne filme gjennom busker og blader, for derved å gjøre det hele mer dramatisk. Noen ganger tar de med seg en trapp for å få bedre sikt inn i objektet som deretter skal blottlegges for deres kulturelle lesere. Disse rottene skyr intet. >>>
30.03.12
Corruption in Luxembourg - Part II

It has now been confirmed by the Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) that the greater part of Danske Bank International S.A.'s financial activity (in Norway ) is unauthorized, and thus illegal. >>>
19.03.12
Corruption in Luxembourg - Part I
As an aftermath of my victory against the Norwegian government in 2003, where I negotiated the largest private settlement (some € 7 million) between the Norwegian Government and any private individual (the so called Riis-case), and consequently received my tax-free part of the settlement (some € 650.000) of which was lawfully deposited into a savings account with Danske Bank International S.A. (the bank), the bank has in collaboration with Norwegian and Luxembourg government and their lawyer, Alex Schmitt, corrupted just about any authority available in those two countries to take back all our savings, and then have me and my family neutralized. >>>

07.03.12
Artikkel om dommerforsikringer i Nettavisen
Domstoladministrasjonen og Erling Moe lyver i sine uttalelser til Nettavisen når han sier at alle dommere har avgitt dommerforsikring. Det går klart frem i mine artikler, og i justisdepartementets eget Rundskriv G-12/02 , at det har vært syndet rimelig stort mht avgivelse av dommerforsikringer. Vi kommer tilbake med mer senere.>>>

04.03.12
DOMSTOLADMINISTRASJONEN OG DOMSTOLENE HAR BEGYNT Å FORFALSKE DOMMERFORSIKRINGER OG POSTJOURNALER

Som det går frem av overskriften kan vi nå dokumentere at Domstoladministrasjonen (DA) og domstolene har iverksatt nye tiltak for å unngå erstatningsansvar og andre konsekvenser: Dommerne anbefales nå å forfalske dommerforsikringer. >>>
29.02.12
Litt om Herman J Berge
En rekke nye lesere lurer på hvem jeg er. Her kan dere få ta del i noe av min historie >>>
29.02.12
RANA TINGRETT - UBESATT OG UTEN ADMINISTRASJON
Rana tingrett behandler bl.a. alle klager over Statens Innkrevingssentrals avgjørelser, det vil altså si at denne tingretten behandler alle klager over utlegg hvor staten eller det offentlige for øvrig er din motpart. Etter at DA i dag innvilget innsyn i dommerforsikring og embetsed for dommerne i Rana tingrett, kan vi slå fast at de fire dommerne ikke oppfyller lovens vilkår for å kunne ta sete og utøve den lovregulerte dommergjerning.>>>
26.02.12
RettsNorge på Facebook
RettsNorge var en av landets første nettaviser i sin sjanger, og vi er vel en av landets siste i samme sjanger som slutter seg til Facebook. Uansett, nå er vi her, og fortsetter kampen om kunnskapen på en enda en plattform.
22.02.12
Stortinget gjør kuvending - Stiller Faremo foran skafottet
Vi har fått melding om at Stortinget endelig har reagert på de alvorlige mangler som vi har pekt på mht dommernes manglende embetsed og dommerforsikring. >>>
15.02.12
Kongen i statsråd utsteder falske og ugyldige embetsbrev
Etter å ha gjennomgått flere embetsutnevnelser kan man slå fast at Kongen i statsråd, eller på folkemunne; statsråd, krenker grunnloven når venner og kjente skal sikres for fremtiden.>>>
06.02.12
Berge diskuteres som juridisk forbilde
I de siste dagene har det pågått en liten diskusjon på www.jusstudent.com med overskriften: Juridiske forbilder. Leser man seg igjennom diskusjonen finner man nevnt et forholdsvis bredt spekter av jurister, deriblant meg selv, og ikke uventet er det flere som har en mening om meg. >>>
26.01.12
Judicial Independence - The Consequence of the Judicial Oath
The independence of judges, or rather, an independent tribunal is not an end in itself, but only a part of the one objective above all; the concept of a fair trial . Without an independent judge/court, one is at best left with a worrying uncertainty whether the parties in a legal dispute have been offered a fair trial or not. Norway holds a unique position in this regard. >>>
30.11.11
DOMSTOLADMINISTRASJONEN GIR BREIVIK SKYLDEN FOR ”BORTKOMNE” DOMMERFORSIKRINGER
Anders Behring Breivik beskyldes nå for å ha bombet i filler alle dommerforsikringene som angivelig skal være avgitt før 2002. Dette fremgår av en e-post sendt av Inger Kaarbø Hernes i Domstoladministrasjonen.>>>
25.11.11
Lovdata anmodes om å slette rettsavgjørelser
Som et resultat av at det nå er blitt avdekket at lagdommerne Anne Ellen Fossum og Mary-Ann Hedlund ikke har lov å opptre som dommere – dette idet de har nektet å avgi embetsed og dommerforsikring – og at de i henholdsvis 12 og 21 år følgelig har virket som dommere i strid med loven, har jeg bedt Lovdata om å ta konsekvensene av dette og fjerne alle avgjørelser disse to dommerne har medvirket i, fra Lovdatas databaser. Brevet til Lovdata kan du lese her. >>>
24.11.11
DOMSTOLENES UAVHENGIGHET OG DOMMERFORSIKRINGENS BETYDNING - FOR DEG
Dommernes uavhengighet, eller kanskje rettere sagt; en uavhengig domstol er ikke et mål i seg selv, men kun en del av et mer høyverdig mål; konseptet om en rettferdig rettergang. Uten en uavhengig dommer/domstol, vil man aldri kunne være sikker på at partene i en rettstvist har fått en rettferdig rettergang. En domstols tillit og legitimitet avhenger helt og fullt av dens uavhengighet. En domstol som er besatt av personer som ikke er uavhengige vil, straks dette skulle bli kjent blant allmennheten, miste sin troverdighet og folkets tillit og vil etter dette ikke ha noe legitimt grunnlag for videre virksomhet. En slik situasjon ville også være i strid med lovgrunnlaget for Europarådet, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og FN's konvensjon om sivile og politiske rettigheter. >>>
21.11.11
LUXEMBOURG – A WORMHOLE - TO FRAUD
Are you an investor or saver? Have you been defrauded by your bank in Luxembourg , lately? Have you been told by the Luxembourg public prosecutor that the information you have provided him with does not constitute a crime and that there will be no investigation? Have you been advised by the public prosecutor to contact a Luxembourg lawyer with your grievances? Have the lawyer told you that it will be difficult to pursue your rights? Have you got a feeling that CSSF is covering up crimes and protects the perpetrators? Do you experience that the Ombudsman is engaged in more trivial matters and thus is sleeping away from the reality and all problems concerning your conventional rights? Are you of the opinion that you won't stand a chance pursuing your rights in Luxembourg ? Are you for some reason or other afraid of fighting for your rights in Luxembourg ? Calm down, there is still hope, but that requires you to stand up! >>>
20.11.11
Thule Drilling -
Etablert, operert og likvidert av et og samme advokatfirma
Thule Drilling ble stiftet i 2005, av entreprenøren Tore Enger. Høsten 2010 ble selskapet slått konkurs, angivelig ansvarlig for en gjeld på nær kr 2 milliarder. Noen måneder senere instruerte bobestyreren (som har en meget uheldig tredobbelt rolle i saken og som i realiteten gransker seg selv) ØKOKRIM – elitens instrument og nikkedukke – til å raide en tidligere styreformanns hjem og putte vedkommende i varetekt >>>

19.11.11
Lokalt selvstyre eller godseiervelde? – oppdatering
Som nevnt i artikkelen av 24.10.2011 ble klagesaken behandlet i Namsskogan kommunestyre 18. oktober 2011. Fylkesmannen har nå fått klagen oversendt til behandling, og det ble i den anledning sendt inn ytterligere bemerkninger i brev av 14. november 2011, som dere kan lese her >>>

18.11.11
LUXEMBOURG’S BLOOD MONEY
In recent years we have read about one dictator, terrorist or financial fraudster after the other whose assets in Luxembourg have been frozen after the given persons have lost most of their powers. No one knows the exact quantity Luxembourg (and thus the European Community) has profited from this blood money, besides that the Luxembourg administration and its regulators in utter indifference to the origin of these assets have acted as the said despots’ protectors, guardians and financial advisors for as long as it was convenient and profitable for the country.>>>
17.11.11
Siv Jensen - en sviker
Det pågår for tiden en batalje mellom Siv Jensen og hennes mangeårige leder, Carl I Hagen. Årsaken til oppstyret er Frp's valg av medlem til Nobelkomiteen, hvor partiets leder, Siv Jensen, i kjølvannet av gjenvalget av Inger Marie Ytterhorn, er blitt beskyldt for å ha sveket Hagen. Man kjenner lusa på gangen, noe min historie om Siv vil kunne bekrefte. >>>
24.10.11
Lokalt selvstyre eller godseiervelde ?
For over tre hundrede år siden så det ut for at godseierne skulle overta landets jord. Årsaken til at denne ulykke ikke traff landet, kan sies å ha vært en god blanding av en usvikelig innsats fra bøndenes side, og et godt øre hos kongen, som på sin side så viktigheten av å ha en fri og ikke alt for kuet bondestand som derved kunne levere soldater som med hjertet ville kjempe i hans hær, for tvillingrikene. Dårlige tider og en hos bøndene stadig sviktende hukommelse omkring grunnlaget for deres kamp (friheten og styrken som fulgte ved å være herre i eget hus), førte til at selskaper, og godseiere bak disse, sakte men sikkert kunne overta bøndenes eiendommer. Bøndene var ikke lenger herre i eget hus. Høsten 2003 kjøpte varaordfører i Stor-Elvdal kommune, og hans kone, et område som tilsvarer over halvparten av Vestfold Fylke, og med dette ble godseierparet landets desidert største private skogeier. Historien bak salget og de senere konsesjoner er temaet for artikkelen. >>>
24.02.11
Vestens Rett
Vestens ”rett” er den sterkestes rett, og gjennom Ola Arve Solstads innlegg får vi her muligheten til å se Vestens Rett gjennom folkets øyne. >>>
18.02.11
Riksrettsprosessen i Polen, med et blikk mot Norge
I Norge synes riksrettsinstituttet å ha blitt underminert av politiske krefter som helst ser at det skapes en større kløft mellom de tre øverste statsorganer og folket hvis rettigheter disse organer skal tjene. Det hittil siste vellykkede forsøket på å svekke riksrettsinstituttet ble gjort i to trinn; først grunnlovsendringen av 2007 og deretter Tore Sandbergs sak mot tre høyesterettsdommere. Populært sagt kan man si at det samlede resultat av disse to trinn er at listen for å kunne lykkes med en riksrettssak nå er lagt så høyt at det i overskuelig fremtid neppe vil bli gjennomført slike saker. Det burde være til ettertanke at kriminaliteten øker på alle områder over alt i samfunnet, bortsett fra i de øverste statsorganer. Den senere tids avisoverskrifter om bedrageri av Stortinget, hvor Gro Harlem Brundtland og Kjell Magne Bondevik pent og pyntelig snek seg ut bakveien, viser at kriminaliteten selvsagt har sneket seg inn overalt, også i de statsorganer hvor eliten søker å få menigmann til å tro at himmelske tilstander regjerer. Problemet er at det i realiteten ikke finnes noe funksjonelt system som kan fange opp, påtale og dømme i slike saker i Norge. Det er vel et spørsmål om ikke riksrettsordningen burde ha vært endret på en slik måte at påtale- og domskompetansen ble lagt i hendene på organer som ikke var fullt så åpne for interessekonflikter slik ordningen fremstår i dag. Uavhengig av min overflatiske vurdering av det norske riksrettsinstitutt har Doktorand ved Det Polske vitenskapsakademiet i Warszawa, Michal Jan Filipek, foretatt en kort men interessant gjennomgang av den Polske Statsdomstol og samtidig gjort enkelte betraktninger i forhold til Norges tilsvarende Riksrett. >>>

24.12.09
Christmas Gift
To pick up your gift, click on the updated article below or here >>>

24.12.09
Julegave

For å hente gaven, klikk på den oppdaterte artikkelen nedenfor eller her >>>
14.12.09 (updated)
A Christmas gift for 6 to 8 % of you
Soon it's Christmas and on the afternoon of December 24 I will give some 6 to 8 % of you a little gift. >>>

14.12.09 (oppdatert)
En julegave til 6-8 % av dere
Det er snart jul og jeg skal på ettermiddagen den 24. desember gi mellom 6 og 8 % av dere en aldri så liten julegave. >>>

22.11.09
Straffen for ulydighet
Mennesket – og spesielt menneskemasser – har vist seg å være langt enklere å lede enn noe dyr. Hva skjer når noen av oss på egenhånd søker etter sannheten? Og hva skjer når vedkommende forsøker å informere andre om sine funn? >>>
09.10.09
Alfred Nobel - The Champion of Peace
The most exciting moment - for some - is when the doors of peace opens in the middle of October in front of foreign journalists, headed by CNN, crowding around the door wondering what surprise the Peace Committee has up in its sleeves this time. >>>
07.10.2009
TV3 - Et nytt Colosseum
I dag, onsdag 7. oktober 2009, skal TV3 vise sitt første program i serien: ”Bygg og Bedrag”. Hvem er det egentlig som lurer hvem, her? >>>
01.10.09 (oppdatert 02.10.09)
Nordmenn i krig i utlandet
I dagens VG blir det meldt at Tjostolv Moland og Joshua French, de to dødsdømte nordmennene som nå venter på at deres ankesak skal komme opp i Kongo, skal ha planlagt å øve opp en elitestyrke med omkring 120 soldater. >>>
09.09.09
"Kongo-saken" - hva er galt med norske myndigheters håndtering?
Flere og flere nordmenn går nå rundt og tror – som følge av en meget spesiell pressedekningen av internasjonale saker hvor nordmenn er involvert – at Norge kan løse hva som helst, hvor som helst i verden. >>>

04.09.09
Journalister - Maktens Sprellemenn
Historien om en høyesterettsadvokat, en journalist og en bankmann, og hvordan deres samarbeid avslører pressens funksjon i samfunnet. >>>

18.08.09
Kongeriket Norge: Fritt, selvstendig, folkestyrt, eller?
Det er ikke mange ukene igjen til Stortingsvalget 2009 og enkelte spør seg selv; hvem skal vi stemme på? Hvem beskytter mine interesser? Osv. Enkelte viderekomne tviler på partienes forutsatte funksjon og reelle betydning i samfunnet, og stiller helt andre og viktigere spørsmål; lever vi virkelig i et demokrati? Er vi et fritt folk? >>>

09.08.09
Skatt og dobbeltstraff - en bit av overgrepene i Justitia-saken
Mange tusen nordmenn vet hva norske myndigheter urettmessig kan gjøre med et menneskeliv. Tore Nuland var en av dem. >>>

07.08.09
Khalid Skah - the Olympian
Just another victim of standard psychological warfare instigated by the Norwegian government >>>

03.08.09
Hanne Tenden på vei ut
Vi er nå kommet i gang med arbeidet å få fjernet "dommere" fra norske domstoler. Den som ser ut for å bli suspendert og fjernet først er Hanne Tenden i Oslo byfogdembete. >>>
30.07.09
Hanne Tenden - "Råten i det Norske Rettsvesen"
Hanne Tenden er i dag dommer ved Oslo byfogdembete. Er hun dommer eller er hun ikke? Vi har nå fått tak i informasjon som dokumenterer at hun ikke er dommer. >>>

12.07.09
The “Riis”-family – Renowned aviators or Gunrunners and Tax-Evaders
Today we will present to you a voice recording from early April 1985. In this tape you will hear a somewhat cryptic conversation between Benedicte Riis-Duryea and her alleged mother, Dagny Amelia Olsen, demonstrating that they are conspiring to commit a crime in the U.S. and in Norway. >>>

10.07.09
Blowing the whistle – in "shit"
Blowing the whistle is a way of keeping the train on the track. In Norway the whistleblowers are usually captured and tied up and left on the track in front of the train. What can we do about this? >>>

29.06.09
Wikipedia - Det lovløse Vesten
I kjent trav klarte Trygve Hegnars Finansavisen å lure deres lesere til å tro på noe som i utgangspunktet var en egenprodusert løgn, dette med god hjelp av Wikipedia og dets lovløse regime. >>>

29.06.09
"Rettferdighet" på billigsalg
Familien Olsen/Riis legger ned mye unyttig arbeid for å stoppe meg fra å utføre hva jeg er blitt satt til å utføre i medhold av Einar Riis Johannessens testament. I sin virksomhet har de måttet gå så langt som til å kjøpe tjenester fra norske og svenske dommere, samt fra den tvilsomme TV2 journalisten Mats Ektvedt . >>>
26.06.09
PST-sjef Jørn Holme må gå
Jeg er fristet til å si: Etter våre avsløringer om Jørn Holme, kunne ikke ”Regjeringen” lenger holde på PST-sjefen, Jørn Holme. >>>
13.04.09
Riis – the Gunrunner family
New information about the Riis-famliy's involvement in arms dealing has been disclosed in a note from the early 1980'. >>>
31.03.09
Victories against Norway in the ECHR
Foreign readers are wondering who represented the Riis-family and who won their three cases against Norway in the European Court of Human Rights. >>>
30.03.09
In the wake of crimes
the Legal500 lawyer Ole Kristian Aabø-Evensen is under investigation for extortion. Two incidents which the Public Prosecutor has been notified about in two different criminal complaints seem to confirm a pattern rather than two single incidents of extortion. >>>
28.03.09
Norwegian Lawyer under investigation for serious crimes
The Norwegian lawyer Ole Kristian Aabø-Evensen is under investigation for having committed extortion against a former client. >>>
26.03.09
Arms dealers and money makers
In recent articles I have worked myself closer to the core of the truth about the Riis-family, unearthing information which indicates that the Riis' gives even the imposter of the last century, Rasputin, a close run. >>>
24.03.09
The greatest imposter?
New information about the Riis-family's whereabouts in the US. >>>
23.03.09
Arms dealers – but where have all the money gone?
In previous articles we have uncovered information that points to the Riis-family as a player in the arms dealing business. As we know, this business is quite profitable but nevertheless money seems to disappear into the thin air. >>>
16.03.09
Arms Trafficking
The business and its participants. The Bout – Tokoph – Sangue – Riis-connection >>>
26.02.09
Nils Sandum - "Einars mann i Roma"
Hvor er Nils Sandum i dag, og hva var han egentlig? >>>
250209
Amelia Riis' troverdighet
Historien om hvem familien Riis egentlig er, fortsetter. >>>
160209
Skipsreder Pål Ugelstad dømt til to års ubetinget fengsel
>>>
13.02.09
Manipulatoren Riis
Jeg har blitt beskrevet som en kjeltring av enkelte utvalgte norske medier, bl.a. fordi jeg skal ha manipulert familien Riis til å ha signert på avtaler som jeg selv skal ha forfattet. Som denne artikkelen vil avdekke, har jeg ikke forfattet en eneste av disse avtalene. Tvert imot skal det vise seg at jeg har blitt presentert en avtalemal som Riis-familien har manipulert andre med før meg, hvor arverettigheter og millioner i gevinst fremstår som lokkemiddelet. >>>
12.02.09
"Fattig-Riis"
Historien om familien Riis har knapt begynt. Hvem var Einar og Amelia? Hva var de? Og, hvordan var egentlig deres økonomiske situasjon da de i knestående stilling i 1997 tryglet om hjelp og lovet meg gull og grønne skoger dersom jeg kunne bistå dem i å hente tilbake milliardformuen? >>>
24.01.09
BRUUSGAARD OG STIANSEN - advokatenes skrekk ?
Christian Bruusgaard er styreleder i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og har på vegne av Nettverket truet meg en rekke ganger med grunnløse politianmeldelser, dersom jeg skulle finne på å ikke svare på hans spørsmål. Svein-Erik Stiansen er Tilsynsrådets revisor. Sammen har disse to menneskene all makt over Norges advokater. Etter å ha gjennomgått deres forretningsmessige bakgrunn er det all grunn til å stille spørsmålstegn ved om de overhodet besitter den tillit som kreves for å forvalte en slik makt. >>>
18.01.09
ØKOKRIM må gripe inn - mener Trygve Hegnar i sin avis
Hva baserer han sin alvorlige påstand på, og hva er virkeligheten? >>>
15.01.09
PST-sjef Jørn Holme motarbeider rettsvesenet
I desember 2007 ble Jørn Holme stevnet som vitne i en sak som var reist mot meg og Einar Riis Johansens dødsbo. På sin egenartede måte fortalte Holme meg hvordan han skulle unngå å møte for tingretten, og derved forpurre rettergangen. >>>
13.01.09
Hvem lurer hvem III
I løpet av de siste årene har jeg levert inn en rekke anmeldelser til riksadvokat Tor-Aksel Busch, av personer som er knyttet til det kriminelle nettverket H.M.K. Okkupasjonsberedskap (tidligere Stay Behind), men ingen ting skjer. Hva er årsaken? >>>
11.01.09
Hvem lurer hvem? II
I Finansavisen av 31. desember 2008 kan man lese følgende overskrift: ”Har gjort stor skade”. I artikkelen blir jeg beskyldt for å ha påført konkursrytterne Vidar og Morten Strandskogen stor skade. Artikkelen er oppdatert 13.01.09.>>>

09.01.09
Hvem var han? JCH - JKH
Hvem var Jens Kristian Hauge, og hvor kom Jens Christian Hauge fra? >>>

09.01.09
Hvem lurer hvem?
I en artikkelserie skal jeg ta opp spørsmålet: Hvem lurer hvem? i denne operasjonen. Først ute er >>>
08.01.09
Zero-systemet kjemper mot tiden
Som noen av leserne av Finansbladet til Trygve Hegnar kanskje har sett, så er det litt av en kampanje som er satt i gang for å beskytte egne interesser, Zero-systemet og Ny-Adelens makt i Norge. >>>
05.01.09 Oppdatert 18.02.09
Zero-systemet i aksjon?
Den 3. desember 2008 skrev jeg til finansminister Kristin Halvorsen hvor jeg informerte henne om våre resultater fra undersøkelser som har avdekket redernes skjulte formuer i "Viking Bank", samt misbruk av midlene. Umiddelbart etter at Finansministeren eller hennes kontor mottok faksen, har en eller annen utro person hos Finansministeren iverksatt tiltak gjennom instruksjoner til Finansavisen (Trygve Hegnar). Finansavisen iverksatte oppdraget allerede 4. desember 2008. >>>
04.01.09
Arbeiderpartiregjeringen og SV-finansminister med konto i Sveits?
Jeg er blitt dedikert førstesiden i Finansavisens siste utgave av 2008, samt spalteplass i de første utgavene av 2009 i både Finansavisen og Dagens Næringsliv, uten min medvirkning. Selv om jeg foreløpig ikke har sett opptrinnet, har jeg likevel hørt at det skal være et bedrøvelig og patetisk forsøk på å påføre skade. Artikkelen er Oppdatert 13.01.09. >>>
07.10.08
Alfred Nobel "The Champion of Peace"
Om noen dager skal fredsprisen igjen annonseres. Men, hva er Nobels fredspris, egentlig? Og hvem var Alfred Bernhard Nobel.? >>>

25.04.2008
Kongen og hans menn
For snart 11 år siden - midt på natten - ble jeg oppringt av en person. Vedkommende ga meg sitt navn og fortalte at han hadde vært bankdirektør i Lloyds Bank i Sveits i mange år og at han visste om redernes formuer i Sveits. >>>

02.04.2008
Nytt silingssystem for anker - manipulering av rettergang
Regjeringen har på sin spesielle udemokratiske måte akseptert et nytt silingssystem for rettslige klager, de såkalte anker og kjennelse. >>>
25.03.2008
Dommerforsikring
Dersom dommeren i din sak ikke har signert og avlevert dommerforsikringen, er avgjørelsen (alle hans/hennes avgjørelser) en nullitet. >>>
24.03.2008
Usignerte domstolsavgørelser - et problem
Usignerte dommer og kjennelser har store konsekvenser og er et langt større og mer omfattende problem, enn det man ønsker å tro. >>>

16.03.2008
Agnes Nygaard Haug og Det hemmelige nettverket
For noen uker siden kom det noen ubeleilige meldinger om at en jentegjeng i Oslo i det skjulte hadde funnet sammen for å bedre sine muligheter bl.a. mht å skaffe seg eller andre i gjengen jobb, og på annen måte få fordeler ved bl.a. å infiltrere departementer, domstoler og andre viktige samfunnsorganer. Mafiaen ble av mediene kalt: Lov og rett-jentene eller Kraby/Ramin nettverket. >>>

24.02.2008
Tilsynsrådet - Beskyttelsesrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ble etablert for bl.a. å "... drive forebyggende og skadebegrensende virksomhet ." Til tross for denne uttalte målsetting, synes det som om Tilsynsrådet har tiltatt seg omtrent den samme oppgaven som Tilsynsutvalget for dommere har gjort for sin målgruppe: Beskytte (utvalgte) i egen yrkesgruppe mot klager. >>>
14.02.2008
Arbeiderpartiet - TV2 og Regjeringskartellet
I går kunne vi på nært hold oppleve samarbeidet i alliansen: TV2 - Arbeiderpartiet . Scenen var Tabloid, og hovedaktør var programleder Trude Teige. I god driv åpnet hun programmet med å gi seerne det inntrykk at alle nå var - og om ikke, så måtte de i hvert fall bli opptatt av Manuela Ramin-Osmundsens skjebne. Ville hun lide en politisk død, eller ville hun dø bare litt >>>

10.02.2008
Regjeringsadvokaten og Høyesterett = Sant, men avvises av regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs.
For litt over to år siden ble jeg oppfordret til å se nærmere på problemet med at statens advokatfirma - regjeringsadvokatembetet - syntes å vinne i nær alle saker for Høyesterett. Artikkelen ble tatt så alvorlig at advokatforeningens formann Anders Ryssdal tok opp problemet i sin årstale for foreningen ett år senere. Typen til høyesterettsdommer Kirsti Coward, regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, reagerte umiddelbart på innholdet av talen og forvandlet regjeringsadvokatsembetet om til Norges nest største statistiske byrå, dog med særdeles dårlig faglig resultat.>>>

03.02.2008
Dommertjenester - ute på det svarte markedet
Den som har makt i Norge har også tilgang til dommertjenester, noe vi ser resultatet av i Oslo tingretts behandling av fiktive saker reist mot meg. I den saken som jeg i dag refererer fra, og som har felles trekk til artikkelen: Hanne Tenden - dommer uten kappe , gjenspeiles handlinger som av enhver normal person ville klassifiseres som sprøyte gale, eller kriminelle. Lovbruddene er så alvorlige, omfattende, konsekvente og åpenbare at man blir stående igjen med den klare oppfatning at disse dommerne kun handler etter instruks utenfra, og at de selv har fått tilstrekkelig med betalinger og garantier til å tørre å gjøre det de har fått instruks om. >>>
01.02.2008
Hanne Tenden - dommer uten kappe
Tenden brøt med reglene om god dommerskikk, hun brøt med dommerforsikringen, hun krenket straffeloven §110, og hun ga blaffen i Luganokonvensjonen da hun behandlet arrestbegjæringen og avsa arrestkjennelse mot meg i april 2007. En person som viser et slikt handlingsmønster bekrefter for den alminnelige iakttaker at hun enten er korrupt (dvs; fordervet av bestikkelser eller andre former for ulovlig påvirkning), eller ikke helt bevart. >>>
31.01.2008
Tilsynsutvalget for dommere - dommernes eget beskyttelsesorgan
Tilsynsutvalget for dommere uttaler følgende om sin virksomhet på sitt eget nettsted: "Tilsynsutvalgets viktigste rettesnor er å arbeide for å avdekke forhold som er egnet til å svekke tilliten til domstolene." De kunne med mye større presisjon ha skrevet: "Tilsynsutvalgets hovedoppgave er å hindre at klager som er egnet til å svekke tilliten til domstolene når frem." Dette er realiteten. Tilsynsutvalget har nemlig lagt seg til en praksis som åpenbart beskytter dommerne mot klager fra borgerne, og ikke slik lovgiver forutsatte; å beskytte brukerne av domstolene mot overgrep fra dommerne. Ved å følge linken kan dere lese mitt brev til Domstoladministrasjonens leder, Karl Arne Utgård, og stifte nærmere bekjentskap med denne uvirksomme disiplinærordningen som i realiteten er dommernes sikreste vern mot klager. >>>
25.01.2007
PSYOP - "Nervekrig mot enkeltpersoner"
Her kan dere lese oppskriften som Stay Behind og det senere Okkupasjonsberedskap har benyttet seg av når landets politikere, industriledere, og plagsomme enkeltpersoner, som meg, har blitt forsøkt fjernet. >>>
23.01.2008
Klagen til Strasbourg - Riis v Staten v/Finansdepartementet
Nedenfor finner du linken til selve klagen til EMD (foreløpig uten vedlegg) mot Norge, som den 17. januar 2008 endte med min tredje seier i samme sakskompleks for domstolen i Strasbourg. Dette arbeidet har ført til en stor seier for Amelia Riis også, men i ren Riis-stil nekter hun altså å betale for arbeidet jeg har utført. Einar Riis, som har lidt like mye som Amelia under Norges overgrep mot familien, blir tilsidesatt og fradømt alle rettigheter. Utgangspunktet for alle rettstap for familien Riis er Påskeavtalen, som dere kan lese om andre steder i RettsNorge. Einar og Amelia var likeverdige kontraktsparter i Påskeavtale, og har kjempet side om side for de samme rettigheter, og har derved opplevd de samme rettstap og overgrep. Idet Einar er død, satser Amelia, hennes barn, den norske regjering samt Menneskerettighetsdomstolen på at ingen skal gidde å ta hans forsvar. Det skal selvsagt ikke skje. Her er klagen >>>

22.01.2008
Herman J Berge slår Norge - igjen
Igjen har jeg vunnet en sak for familien Riis i Strasbourg, mot NORGE. Denne gangen har bakgårdsadvokaten Ole Kristian Aabø-Evensen, som er under etterforskning av Riksadvokaten for en rekke forhold, deriblant straffbar utpresning mot Amelia Riis og meg, av alle ting påtatt seg æren for å ha vunnet den sak som jeg klaget innn, arbeidet frem og vant for domstolen i Strasbourg. Forrige gang jeg vant i Strasbourg, 31. mai 2007, fikk Aabø-Evensen skylden for at jeg ikke vant mer for familien Riis, idet han hadde sørget for å ikke påklage ett eneste menneskerettighetsbrudd under den tiden han arbeidet for familien Riis. Som det fremgår av dommen, har ikke Aabø-Evensen gjort annen jobb i denne saken enn å si navnet sitt, slik at han kan få kreve mine utgifter utbetalt til seg. Omkostningene - omkring kr. 100.000,- - for mitt arbeid i de to siste sakene som jeg har vunnet for Amelia og Einar Riis, har Aabø-Evensen således rappet til seg, i samarbeid og enighet med justisminister Knut Storberget. Dette er grovt tyveri/bedrageri. Jeg jobber og løser saken, han stjeler pengene. Thank you Amelia Riis and Knut Storberget! Les dommen her >>>

20.01.2008
Ny "seier" for Berge - Uteblivelsesdom avsagt av Oslo tingrett
Sorenskriver Geir Engebretsen og tingrettsdommer Ina Elisabeth Strømstad kan ha utført en historisk handling da de den 18. desember 2007 avsa uteblivelsesdom mot meg. Historisk i den forstand at disse to dommerne kan vise seg å bli foranledningen til at statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget må gå av, i tillegg til at dommerne selv kan bli de første dommerne i nyere tid som blir avsatt som følge av korrupsjon og motarbeiding av rettsvesenet. >>>
11.01.2008
Infiltrasjon og maktmisbruk i Domstolkommisjonen - konsekvenser
Brukerne av norske domstoler kan slå fast at Klage og disiplinærordningen: Tilsynsutvalget for dommere, ikke fungerer. Hva er årsaken? >>>
10.01.2008
Infiltrasjon i domstolen - Lars Borge Anderse & Ole Kristian Aabø-Evensen
Det skjulte nettverkets aksjoner mot meg er ikke av ny dato. For 2 ½ år siden representerte jeg Amelia og Einar Riis i en sikringssak mot "advokat" Ole Kristian Aabø-Evensen. Under det tre timer lange rettsmøtet den 1. juni 2005 hamret og slo dommer Lars Borge-Andersen så mye med sin treklubbe at vi begynte å lure på hva slags yrke han egentlig hadde valgt. >>>
16.12.2007
Seks års fengsel for Odd Einar Dørum?
Daværende justisminister Dørums engasjement i Riis-saken kan ikke beskrives med andre ord enn; samvittighetsløst, løgn, bedrag, ondskap, mishandling og tortur av et eldre ektepar som han under sine handlinger visste hadde kjempet i 30 år for rettferdighet. Les hva Dørum er ansvarlig for her, og hva han i dag sier til TV2. >>>
13.12.2007
Fem års fengsel for Regjeringsadvokat Thomas K. Svensen ?
Det var i hvert fall den straffen han skulle ha fått som følge av å ha bevisst forledet et vitne til å lyve i retten i Riis-saken >>>
13.12.2007
Lucia dagen 13. desember
Vi gratulerer spesielt interesserte >>>
12.12.2007
Regjeringsadvokaten styrer Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Under hovedforhandlingen i sak advokat Ole K. Aabø-Evensen hadde reist mot Amelia Riis, kom det frem at regjeringsadvokaten ringer inn til Tilsynsrådet og styrer hvem som skal få bevilling/autorisasjon, og hvem som ikke skal få. Regjeringen har således full kontroll på hvem som skal ilegges yrkesforbud. Jeg var sterkt engasjert for familien Riis på det tidspunktet, og det var viktig for Regjeringsadvokaten å stoppe Riis' fremgang ved å stoppe meg. Jeg fikk yrkesforbud i 2004, og slik gikk det til >>>
11.12.2007
"Full seier" for Herman J Berge - Stort tap for rettsstaten
Saken går videre til Borgarting, og skulle lagmannsretten også falle for fristelsen og la seg styre av forbundet som står bak denne kampanjen, går saken til Høyesterett. Høyesterett har i slike saker vist seg å være et villig instrument, i så fall går saken videre ut av Norge. Det blir ingen slutt før råten i det norske rettsvesen (som forlagsmann Andreas Skartveit så treffende beskrev situasjonen i 1998) en gang for alle er plukket bort, og bakmennene tatt. >>>

11.12.2007
Kriminell advokat samarbeider med korrupt dommer i Oslo tingrett
Norsk rett har nå gått inn i en ny epoke hvor kriminelle advokater ikke lenger behøver å skjule sine straffbare handlinger. Nå får de til og med støtte av offentlige myndigheter til å fortsette sin virksomhet. Dette er ikke tull, dere, det er den reneste sannhet. Les den godt dokumenterte anmeldelsen mot advokaten om hvordan han truet Amelia Riis til å inngå forlik med ham, og døm selv >>>

Her kan dere lese hvordan "advokat" Ole Kristian Aabø-Evensen truet og presset meg i et forsøk på å få meg til å gi opp mitt krav mot dødsboet i Monaco. Også dette forholdet er grovt straffbart og anmeldt. Les anmeldelsen her, og spør deg selv hvorfor Riksadvokaten lar være å reagere mot slik krim >>>

10.12.2007
Merk: Ny Blogg lagt inn under "Siste 20 innlegg"
Les bl.a. om hvordan KPMG truet og presset Amelia og Einar til å la være å anke, eller miste sin KPMG-advokat >>>
10.12.2007
Først Fredspris - så voldtekt
I dag deler de ut fredsprisen. I morgen fortsetter de voldtekten av sitt eget folk. Og slik gjør de det. >>>
08.12.2007
Domstolen - den nakne Keisers høyborg
Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt i Norge, heter juss professor Carl August Fleischers siste bok. Nedenfor skal dere få stifte direkte kjennskap med denne destruktive kultur som utøves av statens aller høyeste tjenestemenn, tilknyttet noe vi alle - eller mange av oss - trodde at var et avsluttet kapittel av den mørkeste delen av Norsk etterkrigshistorie: Okkupasjonsberedskap , eller tidligere Stay Behind, og dets infiltrasjon i norske domstoler. >>>

05.12.2007
Siste nytt
Staten - eller rettere - det hemmelige (Clandestine) nettverket i Norge viser nå at de frykter meg litt mer enn tidligere. I dag satte Telenor igang med kommunikasjonskontroll mot meg. Det vil si at de har lagt inn kommunikasjonsstopp for alle samtaler (faks og telefon) fra mitt nummer inn til Oslo. Planen ser ut for å være utpønsket for å hindre at jeg skal få forsvart meg mot den rekke av vanvittige anklager som er reist mot meg i Norge, og som skal - uten min medvirkning - avgjøres i Oslo tingrett den 11. desember 2007. Jeg kommer tilbake til denne saken, og en besrkivelse hva denne infiltrerte domstolen har gjort mot meg, og hvordan de har klart å beramme en sak mot meg, før jeg i det hele tatt har fått anledning til å forsvare meg. Kommunikasjonskontroll er sikkert en fin ting, men som man dog normalt forbinder med hands-on styring av diktaturer. Well, Norge er ikke bedre. Tvert imot. Det jeg frykter nå er selvsagt at de skal gå enda lengre og forsøke å legge ned RettsNorge.

03.12.2007
Dommere i Norge - en artikkelserie om enkeltdommeres handlinger
I en serie artikler frem mot nyttår skal jeg forsøke å gjenspeile dagens rettsnorge, hva som utspinner seg i de norske domstoler, hvordan dommerne behandler aktørene i og utenfor retten, hvordan systemet reagerer når borgernes skader blir presentert, og derigjennom beskrive hva man enkelt kan kalle den enkeltes rettssikkerhet - i Norge. >>>
25.11.2007
Rettsvold
Gatevold, sentrums-vold, vold i hjemmet, vold på arbeidsplassen, blind vold, tilfeldig vold, systematisk vold, mobbing på skolen, mobbing på arbeidsplassen, etnisk mobbing, organisert mobbing, diskriminering, forskjellsbehandling, trakassering, osv., er kjente begreper innenfor temaet; destruktive og uønskede handlinger. Hva med Rettsvold? >>>
22.11.07
Domstolen - en god advokatskole
Konstitusjon av privatpraktiserende advokater og andre som dommere, er utbredt i Norge, til tross for at slik praksis er i strid med Grunnloven. Godt over 30% av landets dommere er vikarer med en eller annen sterk tilknytning til arbeidslivet/næringslivet. Uavhengige domstoler er et universelt grunnleggende prinsipp, og krav, som skal sikre rettferdige avgjørelser. Norges Juristforbund uttaler at domstolene er den beste advokatskole. Har de norske domstoler et troverdighetsproblem? >>>
04.09.07
Pressens stilling i samfunnet1850 -2007
Vi har nå fått se TV2 i aksjon i Dykker-saken, Amelia Riis-saken og nå sist Aker/Kværner-saken. I tillegg pågår en større sak i Sverige omkring pressens mørke side. >>>
26.06.2007
Rettssikkerhetsspørsmål belyst ved voldgift
"Tar man dog ikke svikten i rettssikkerhetsgarantiene på alvor, så kan konsekvensen sammenlignes med skipperen som sender matrosen opp for å male masten, mens det samtidig ropes fra maskinrommet at skuta er lekk og vil synke." Teksten er en avsluttende kommentar i min avhandling; "Rettssikkerhetsspørsmål belyst ved voldgift." Tross tittelens juridiske form, vil nok mange ha god nytte av å lese avhandlingen. Den er nå lagt ut i Word for å gjøre den lettere tilgjengelig, og søkbar på nettet >>> Ved første sensur fikk jeg karakterene A og E. Uenigheten blant professorene førte til en rekke nyhetsinnslag. Her kan dere få et lite innblikk i hva som utspant seg omkring saken den gang i 2001 >>>

15.06.2007
Frihet uten ansvar - Dommerklager til ingen nytte
I en artikkel i Aftenposten Aften av 13. juni 2007 berører avisen så vidt problemet med uheldig dommeratferd og klager. Det viser seg at i gjennomsnitt kun én klage i året mot dommere i Oslo-området vinner igjennom i klageorganet - Tilsynsutvalget for dommere. Jeg er fristet til å tro - slik det sies - at etableringen av organet omkring 600 kilometer fra Oslo virkelig var et godt gjennomtenkt trekk for å unngå at dørene ble rent ned av mishandlede parter fra det tettest befolkede området i Norge. >>>

14.06.2007
TV2 journalist Mats Ektvedt stopper artikler som kan være til skade for visse miljøer
Mats Ektvedt uttalte følgende til meg og Einar Riis våren 2003: "-Dersom du (Riis) ikke aksepterer forliket fra Dørum, vil vi (TV2) aldri mer sende noe om Riis-saken." Den anerkjente journalisten og SKUP-prisvinner, Bjørn Olav Jahrs artikkel om en falsk legeerklæring i Riis-saken, ble i realiteten stoppet av Ektvedt. >>>

13.06.2007
Prosesskriftets betydning
Du tror kanskje at dommeren i din sak leser dine prosesskrift under sakens gang. Ja, du tror kanskje at det har en slags betydning det du og din advokat legger frem i prosesskrift i forkant av din store sak for retten? Tro om igjen. Etter å ha lest hvordan domstolen bedømmer prosesskriftets betydning, bør du nok se deg om etter et annet sted å få løst saken. >>>

02.06.2007
Ny TV-kanal på Internet
Rikskanalen er en nystartet Internet-TV-kanal, og er ment å være et alternativ til mainstream media, og den politisk korrekte journalistikk. >>>
31.05.2007
Advokat - "med rett til å drepe"
Hvor langt tror dere at en advokat kan gå sin virksomhet før han eller hun beveger seg mot den grensen hvor hans bevilling kan eller bør inndras (dersom det overhodet eksisterer en slik grense innen norsk rett)? Jeg skal i denne artikkelen vise dere at grensene - om den finnes - i hvert fall ikke ligger der dere tror. >>>

31.05.2007
Herman J Berge har vunnet over Norge i Strasbourg.
Saken ble anlagt av meg i 2004. Spesielt hensett til at Mats Ektvedt og TV2, Amelia Riis og hennes advokat Ole Kristian Aabø-Evensen har svertet meg og forsøkt å ødelegge meg, er det i dag en meget hyggelig dag for meg. Ikke bare finner man her et bevis på at jeg har arbeidet for denne familien, i dag har vi vunnet en meget viktig seier, som skaper et nytt solid fundament å jobbe videre på mht den rentesrentesaken jeg i dag arbeider med. Dette er min andre Strasbourg-seier mot Norge i Riis-komplekset. Les den ferske dommen her >>>

25.05.2007
TV2 og Nuland-saken
TV2 's Mats Ektvedt har nå trakassert meg i flere uker, og den 15. mai 2007 fortsatte han med enda et nyhetsinnslag. Denne gangen skulle han fortelle seerne om sin venninne, Gro Annette Nuland Rønnov, og de problemer som hun har fått med resten av familien sin etter at hun gjennom en årrekke har forsøkt å lure til seg det meste av familieformuen. Vel, det var jo ikke akkurat dette - sannheten - han skulle fortelle, da. >>>
22.05.2007
Slik svindlet Amelia Riis Asker og Bærum tingrett
For å holde skjult en del av utenlandsformuen til Einar Riis, unnlot Amelia å oppgi denne til Asker og Bærum tingrett da hun ba om en uskifteattest. Deretter har hun brukt denne attesten overfor Monegaskiske myndigheter for å få overta formue som hun ikke hadde oppgitt. >>>
22.05.2007
Amelia Riis til full krig mot Herman J. Berge
Amelia Riis, hennes barn og deres tidligere fiende, advokat Ole Kristian Aabø-Evensen, har nå tatt ut forliksklage mot meg for Oslo forliksråd, med krav om tilbakebetaling av fantastiske 10 - 15 millioner kroner. Familien Riis mener nå helt plutselig at jeg har manipulert Einar til å tro at jeg kunne hjelpe familien Riis. Videre mener Amelia at hennes avdøde ektemann Einar manipulerte henne. Det er riktig at jeg og mine medhjelpere ordnet med forliket mellom Justisdepartementet og familien Riis i 2003, og derved gjorde familien til mangemillionærer. Nå mener familien derimot at jeg ikke har arbeidet for dem, og at alt det jeg har fått i tråd med våre avtaler - pluss noen millioner til - skal betales tilbake. Jeg blir i forliksklagen kalt for en manipulator, og blir beskyldt for å være en bedrager og svindler som bare har vært ute etter å lure et eldre ektepar til å tro at de kunne vinne. TV2 Nyhetene støtter Amelia's anklager blindt og reiste derfor til Luxembourg for å lure meg til å ta et intervju. >>>
18.05.2007
Dommerne og habiliteten
Dommernes habilitet er et gjentakende diskusjonstema i våre rettssaler. Til tross for den forholdsvis høye frekvensen av habilitetsinnsigelser, får klageren meget sjelden gjennomslag for en slik anførsel. Ett eksempel er Nordsjødykkerne og deres erstatningssak mot Staten, hvor Nordsjødykker Alliansen (NSDA) fremmet habilitetsinnsigelse mot tingrettsdommer Heidi Heggdal idet hun er gift med nestleder i juridisk avdeling, Det Norske Veritas, som har hatt et tett samarbeid med norske myndigheter i dykkersaken. Nils Erik Lie, den etter hvert så beryktede lagdommer i Borgarting lagmannsrett, skiltet som vanlig med trusler om rettergangsbot etter å ha hentet saken til sitt bord. >>>

16.05.2007
Jussen og begrunnelseskravene

I denne artikkelen tar artikkelforfatteren tak i problemstillingen: Juryens avgjørelse er ubegrunnet. Hva da med lagdommerens tilsidesettelse av juryens beslutning? Den er også ubegrunnet. Problemstillingen har kommet opp ved flere anledninger, nå sist i NOKAS-saken. >>>

11.05.2007
Amelia Riis v Berge saken avsluttes
Saken avsluttes og kravene trekkes >>>

31.08.2006
Fortsatt kvalitetsvegring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker
Gir det mening å avlevere en offentlig utredning om kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernet (NOU 2006:9) uten å begrepsbestemme " kvalitetssikring "? Vil det bli mulig å måle en eventuell kvalitetssikring når en tenkt Barnefaglig kommisjon trer i virksomhet uten definerte kriterier?" spør Ole Texmo i denne kronikken >>>

30.07.2006
Hva er ytringsfrihet og har vi reell ytringsfrihet i Norge?
>>>

30.07.2006
Tore Sverdrup Engelschiøn er 75 år
Pensjonert høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøn er 75 år i dag. Engelschiøn var Amelia og Einar Riis' prosessfullmektig og bidro til en over 30 år lang ferd i det norske rettsvesen. >>>
16.06.2006
Hemmelig rettergang
Norske dommere lar seg fremdeles skremme av såkalt kjente advokater. Følgen kan bli hemmelig rettergang. >>>
15.06.2006
Einar Riis er død >>>
10.05.2006
Juss, forskning og kopimaskinen
Min juridiske avhandling skapte i 2002 storm og harme i det juridiske miljø. Avhandlingen er nå lagt ut på RettsNorge. >>>
08.05.2006
Livet etter en adopsjon
I den senere tid har vi fått se at en adopsjon kan ha mange sider. Tore Strømøy (Tore på sporet) har blitt kraftig kritisert av adopsjonsforeninger for å ha bidratt til noe så normalt som at en mor har fått kontakt med sitt frarøvede barn. Forfatteren til dagens artikkel - en forhenværende adoptivfar - kan ha blitt brukt som nøkkel for en dame sitt egoistiske ønske om å få bli (alene)mor. Artikkelforfatteren forteller her hvor rettsløst et adoptivbarn kan bli under en adoptivmors kamp for å få sitt biologiske ønske realisert. >>>
26.03.2006
Justitiasaken: Advokat Knut Ro - saksøkes for milliarder
Kjenndisadvokaten Knut Ro må møte i Oslo forliksråd den 19 april 2006 for å forsvare seg mot søksmål fra Intrum Justitia gründer, Tore Nuland. Nuland anklager Ro for å være en av hovedpersonene bak raidet hvor Nuland ble fratatt hele sitt livsverk, verdsatt den gang i 1982 til omkring 200 millioner kroner. >>>
06.02.2006
Regjeringsadvokaten gjør rent bord
Regjeringsadvokaten står på, og skal atter en gang forsvare statens interesser (dine og mine interesser). Denne gang i Oslo, hvor det er et par i Finnmark som skal hives ut av landet. Når regjeringsadvokatens representant sitter på trikken ned til tinghuset etter en rolig helg, kan hun slappe riktig så godt av, for statistisk sett vil hun med nær 86 % sikkerhet vinne frem med statens syn. I forbindelse med denne saken, ble jeg spurt om jeg kunne finne litt statstikk på saker hvor regjeringsadvokaten representerer staten. Konklusjonen som jeg kom frem til etter en gjennomgang av saker i Lovdata's database, bør - som vi ser - gi grunnlag for en bred diskusjon omkring årsaken til denne meget høye vinnerprosenten. Se konklusjonen her >>>, og følg ellers med i lokalavisen www.finnmarken.no
02.02.2006
Måtte gå fra stilling som sorenskriver - fikk ny jobb som dommer i samme rett
Det har i lang tid vært en lokalt offentlig kjent hemmelighet at tidligere sorenskriver Svein Staurem i Alstahaug Tingrett ikke hadde de nødvendige kvalifikasjoner for å bestyre sitt embete. Les resten av brevet til Justisminister Knut Storberget her >>>
13.12.2005
Innkrevingssentralen mot barnefar
Den 15.12.05 må en norsk barnefar møte i Øst-Finnmark tingrett, tiltalt for overtredelse av straffelovens § 326, nr 2, for angivelig å ha " forulempet offentlig tjenestemann under hans utførelse av tjeneste ved skjellsord eller annen fornærmelig atferd ". >>>
28.09.2005
Lovløse norske domstoler
En dom skal i følge sivilprosessloven avsies innen to uker etter at saken er tatt opp til doms. Føler norske dommere at de må holde seg til denne lille forpliktende biten av norsk prosessrett? Neppe. Og igjen; Hvorfor? Jo, fordi lite eller intet av prosessretten er bygget opp med det for øyet å sørge for at dommerne holder seg innenfor de rammer lovgiver har fastlagt. Domstolsarbeid i dagens Norge er nærmest ukontrollert overlatt dommerne og deres frie og - ikke minst - uforpliktende skjønn. Ett resultat av en slik uheldig ordning blir at parter kan bli sittende å vente i måned etter måned, i total uvisshet om sin egen rettsstilling. Sandnes tingrett er en av landets domstoler som åpenbart benytter seg fullt ut av sin egen frihet, og lovens svakhet. >>>
12.09.2005
Se siste under "pressemeldinger"
11.09.2005
Ole Lund og hans skjulte nettverk
Les dette innlegget om Bahr-advokat Ole Lunds forhold til hemmelige nettverk, deriblant hans eget >>>
07.09.2005
Se siste under "pressemeldinger"
07.09.2005
Se siste under "Innspill"
13.07.05
Svensk rettsvesen like fordervet som det norske
Opp mot jul 2004 begjærte Tore Nuland (Intrum Justitia-Gründeren) arrest i Svensken Bo Göransons formue. Nuland krever tilbakeført det imperium svensken svindlet til seg i begynnelsen av 80-tallet. Göranson har fått kalde føtter og har derfor begynt å selge ut bit for bit av det som i realiteten er Nulands eiendom. Nuland har forsøkt å hindre disse for ham skadegjørende handlinger. Etter et halvt år med de mest absurde prosessopplevelser i svenske domstoler, kan Nuland nå slå fast at svensk rettsvesen er minst like råttent som det norske. >>>
14.06.05
Justitia-saken - Et historisk kriminelt finansraid
Ved hjelp av velvillige advokater, påtalemyndighet/politi som arbeidet mot bedre viten, og offentlige myndigheter som passende så den andre veien, klarte svensken Bo Gøranson å overta alle Tore Nulands viktigste selskaper, verdt over 150 millioner kroner, uten å betale et eneste øre. Dette er en del av historien om dagens Intrum Justitia, og om hvordan Intrum Justitia AB ble til et milliardforetak ved god hjelp av en rekke tildels grove kriminelle handlinger, som ville ha plassert enhver annen borger bak murene i fra fem til ti år.>>>
290505
En manns ulykke...
Lørdag 28 mai 2005 skriver Aftenposten at det har vært et hardkjør mot sjefredaktør Amund Djuve. Djuve ble spurt om han løy. Javel. >>>
28.05.05
Det får da være grenser!
Dagens Næringsliv skriver at advokatforeningen har gitt advokat Sigurd Klomsæt en irettesettelse (hva nå det i realiteten er) for å ha kalt dommer Kari Johanne Bjørnøy uærlig og uredelig. De få gangene en advokat tør å si ifra, blir han banket ned av kollegiet. Det japanske ordtaket; den spiker som stikker ut skal hamres inn, passer utmerket for advokatforeningen og mange andre "gjør-du-som-vi-andre-gjør-så-skal-du-få-være-med-foreninger." .>>>
16.05.05
Rettssikkerhet i den nye prosessloven
Forslag til ny prosesslov er i disse dager under behandling i Stortinget. Det er snart 100 år siden forrige gang vi fikk en ny prosesslov, og det vil kanskje ta like lang tid til neste gang. Brukerne av domstolene har nå muligheten til å påvirke de neste 100 års prosessregler, men ingen synes å se denne mulighet, enn si hvor viktig selve prosessloven er for brukerne selv. Inkompetanse og politisk myntkasting blant politikerne er noe av årsaken til at de viktigste rettssikkerhetstiltak vil bli forbigått. >>>
27.03.05
Dommer Svein Staurem: "Min avgjørelse er delvis bygget på antakelser"
Flyveren Bjørnar Iversens erfaringer med norsk rettsvesen har blitt til boken "HA DET PAPPA". Boken er en fortelling om en datter, et ukvalifisert rettsvesen som forsvarer urett, og en far som ønsker og håper på en ny lovgivning som kan sikre at alle blir behandlet rettferdig i slike saker. "Dersom du velger å ikke gjøre som jeg ber deg, da skal jeg lage helvete for deg, - her og nå - ; uttalelse fra privatetterforsker Ola Thune til bokens forfatter. Les boken her. >>>
24.02.05
Hva skal vi med dommere?
NRK Brennpunkt og privatetterforsker Tore Sandberg kunne den 22 februar 2005 dokumentere at Molde-politiet hadde manipulert etterforskningen i en drapssak. Tidligere sorenskriver Ragnar Solli, som behandlet fengslingsspørsmålet, tok juridisk selvmord i programmet. >>>
14.02.05
En statsfeminisme på avveier
Å få hjem sitt nyadopterte barn er på godt og vondt en ny fødsel for barnet, og en stor begivenhet for begge foreldrene. Hvilke interesser er det staten beskytter når adoptivforeldrene skiller lag? Dette er en sterk historie om et barn som adopteres av et ektepar, hvor den ene ektefellen bestemmer seg for å skille seg, og overta adopsjonen. Historien er sørgelig lesing, men forhåpentligvis til nytte i debatten. >>>
08.02.05
"Ryddegutten" Harald Arnkværn
Advokat Harald Arnkværn opptrer i disse dager ofte i media i forbindelse med Vinmonopolets problemer, men hva er det Arnkværn ikke er så kjent for? >>>
24.01.05
Justisminister Dørums troverdighet svekket
Justisminister Dørum holdt ikke ord. Lurte Riis inn i et forlik på kr 55 millioner, og brøt deretter forliket. >>>
Rettsnorge i ny drakt!01.01.05
Rettsnorge i ny drakt!
RN har kommet i ny drakt. Vi ønsker gamle og nye brukere velkommen til nye omgivelse RettsNorge er nå inne i sitt 8 år som kritisk nettavis, og det er på tide med enkelte endringer. >>>
04.03.04
Stortingspresident Kosmo vil ikke mer, eller?
I går fikk vi meldingen om at president, Jørgen Kosmo, ønsker å forlate vervet som Stortingspresident. Det var en behagelig melding om et nødvendig skifte. >>>
17.10.03
Barnevern og rettsstat
For 2 år siden ble en gutt hentet med makt hos sin far og etter et opphold på barnepsykiatrisk avdeling på Haukeland sykehus, sendt tilbake til moren bosatt i Danmark. Historien er beskrevet i TV og presse, bl.a VGs kronikk Hvilken rettsstat? >>>
05.07.03
Riis-forlik til kr 55 mill.
For en måned siden inngikk familien Riis og staten v/justisdepartementet forlik i en av sakene som Riis har reist mot staten. Saken må betegnes som Norgeshistoriens verste rettsskandale. Staten - borgernes serviceorgan - understreker i forliket at utbetalingen ikke innebærer erkjennelse av ansvar. >>>
26.06.02
Hvem bærer ansvar for menneskerettighetsbrudd?
Blir slike brudd foreldet? I Bergen har det i lengre tid versert saker hvor mennesker som har vært holdt på barnehjem, nå krever erstatning for forhold under oppholdene der. Det kan settes flere spørsmålstegn ved Bergen kommunes behandling av sakene. Spesielt merker man seg at Bergen kommune v/kommuneadvokat Karstein Rye hevder at den europeiske menneskerettighetskonvensjon er Bergen uvedkommende, samt at sakene er foreldet. Men står disse påstandene for kritikk? Rettsnorge bringer her tre artikler om dette, av hhv Knut Grepstad og Marianne Skånland.
"Bergen hevet over menneskerettigheten" >>>
"Bergens barne"vern" og menneskerettighetene?" >>>
"Misbruk av "foreldelse"" >>>
Andre relevante artikler er det lenket til her >>>
04.06.02
Juryordningen under angrep
Juryordningen er under stadig angrep. I denne artikkelen reiser professor Marianne Skånland spørsmålet om lekfolks skjønn i realiteten er underlegent, og om kvaliteten er høyere i kjennelser og dommer avsagt av jurister og fagekspertisen. En oppfølging av artikkelen kommer senere. >>>
29.03.02
Barn som fjernes fra foreldre av politi og barnevern
Professor Marianne Skånland tar opp et par av fjorårets mest omtalte barnefordelingssaker, samt en barnevernssak, hvor hun bl.a. retter kritikk mot media for å ha vridd fokus mot foreldrene og dermed bort fra det egentlige problemet, nemlig samfunnets skremmende overgrep. >>>
29.03.02
I forbindelse med påsken utgir vi en rekke artikler av freelancer Ole Texmo.
Artiklene; "Hvilken troverdighet", "Rettslig interesse", "Kjønn og rett" og "Hvem trenger beskyttelse" tar opp rettslige problemer omkring barne- og barnevernrett.
08.02.02
Sensur - saken
Som enkelte nå etter hvert er blitt kjent med, så har Det juridiske fakultet i Oslo gjort en del feil som har medført at jeg ikke har fått utdelt mitt vitnemål. På denne linken vil det etter hvert bli lagt ut informasjon om saken. >>>
01.11.01
Bjugn-saken - en sakkyndigskapt tragedie?
Gjennom en årrekke har vi sett gjennomført et antall saker befengt med så alvorlige mangler at de aldri skulle vært reist for en domstol. Hvem er det som skaper en uholdbar sak for domstolen? Er det påtalemyndighetene selv, eller er det mange ganger deres eller rettens elastiske sakkyndige? Vitnepsykolog Astrid Holgerson har gransket påstander og vurderinger fra to av de mer fremtredende sakkyndige som retten brukte i Bjugn-saken. Artikkelen har en innledning av professor Marianne Haslev Skånland, hvor Skånland lar det komme klart frem at takket være de sakkyndiges uholdbare vurderinger og konklusjoner, fikk vi en Bjugn-sak. >>>
30.10.01
Hvem drepte Olof Palme?
Mot en liten slump penger skal Christer Pettersson atter en gang ha tilstått ugjerningen, en tilståelse han deler med over 90 andre syndere. Professor Marianne Haslev Skånland gjengir i denne artikkelen vitnepsykolog Astrid Holgersons analyse av øyenvitnet Lisbet Palmes identifikasjon av Olof Palmes drapsmann. Skånland avslutter artikkelen med en kommentar til denne ikke så helt oppsiktsvekkende tilståelsen. >>> En ytterligere diskusjon av grunnlaget for Lisbet Palmes identifikasjon er å finne i Ole Texmos artikkel "Hvilken troverdighet". >>>
19.10.01
Kristensen-saken
I sommer hadde Per Kristensen begge sine sønner på besøk. Den eldste sønnen på 12 år nektet å dra fra sin far da tiden var inne for å reise til mor igjen. Dette var opptakten til TV2's innslag hvor TV-kanalen viser farens videoopptak av sivile politifolk som ved bruk av uhjemlet vold tvangshenter sønnen. I denne kronikken stilles spørsmålene: Har vi en rettsstat i Norge? Vil flere fagfolk forebygge slike episoder TV2 formidler? Hvilke hensyn veier tyngst: systemets prestisje eller barnets psykiske helse? >>>
28.08.01
Overgrepshysteriet
Hva skal til for å bli straffet for voldtekt? Blir 100.000 jenter banket opp hver dag i Norge? Kan man erfare noe uten å vite hva som er gjort? Hva kan gjøres for å dempe overgrepshysteriet? Dette er spørsmål som stilles i dagens artikkel fra vår faste artikkelforfatter og litteraturkritiker, Ole Texmo >>>
10.08.01
Nordmann mistenkt for økokrim i Unicef
Svenske medier melder i dag at rettssaken mot nordmannen starter i Oslo byrett i september. Norsk presse er taus >>>
22.06.01
Ny vending i Riis-saken
Justisdepartementet har i dag sendt ut en pressemelding hvor det blir gjort kjent at tidligere formann i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Jørgen Kosmo, merkelig nok er satt inn som settestatsråd i Riis-saken. >>>. Les også våre artikler om Kosmo's tidligere befatning med Riis-saken >>> og >>>
11.06.01
Pressemelding
Justisdepartementet arrangerer i morgen et symposium for pressen omkring straffesakskjeden. >>>
30.05.01
Aksjon - Kvalitetssikring i rettsvesenet
Foreningen for Bedring av Rettssikkerheten (FBR) setter i disse dager igang en massiv aksjon mot Justisdepartementet. Ønsket er at flest mulig enkeltpersoner sender hvert sitt brev, inneholdende konkrete krav om bedring av rettssikkerheten, til Justisdepartementet. >>>
18.05.01
www.rettsnorge.no
Fra og med i dag finnes vi både på www.rettsnorge.com og www.rettsnorge.no!
05.05.01
Samværet som forsvant
Barnelovsystemet er under revisjon. Publikum som ikke selv har vært part i rettsaker etter barneloven får imidlertid lite eller ingen ting vite om hvordan barneloven praktiseres i rettsapparatet. I denne artikkel fremstilles deler av en barnefordelingssak som nå ligger til behandling i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. >>>
04.05.01
Barneombudet: "Likeverdig foreldreskap" og "barnets beste".
I denne kronikken som ble sendt til Aftenposten August 1999 forsøker kronikkforfatteren å identifisere enkelte strukturnivåer til forståelse av Barnelovsystemets innebygde motsetninger. >>>
06.04.01
Dom har falt i Kristensen - saken
Per Kristensen, fra Halsnøy i Sunnhordland, har i dag blitt dømt for å ha gjenopprettet en lovlig situasjon, en situasjon ingen myndigheter ønsket å hjelpe til med å rette opp i. >>>
02.04.01
Makt og omsorg
I denne artikkelen belyser artikkelforfatter Ole Texmo forholdet mellom makt og omsorg i barneretten, og konsekvensene av at omsorgsvurderingen som materielt spørsmål av Høyesterett blir forskøvet til et prosessuelt spørsmål. >>>
31.03.01
Pressemelding Riis-saken
27.03.01
Linksiden er nå oppdatert
25.03.01
Erstatning - renter og rentesrente
Amelia Riis har blitt tilkjent kr 10 mill. i erstatning - samt flat rente på dette beløp - for Oslo skifteretts uaktsomme bobehandling. Temaet i denne artikkelen er erstatningsutmåling; hvorfor ble ikke Riis tilkjent rentesrente? Forskjellen utgjør nær kr 200 mill. Konklusjonen mht erstatningsutmålingen blir at loven ikke beskytter de svake parter i et skiftebo. >>>

far og barn i barnefordelingssak23.03.01
Far skal straffes - Mor og barnevernet slipper unna Mandag morgen møter Per Kristensen i Sunnhordland herredsrett tiltalt for å ha hjemført sine barn fra Danmark. Barnas mor hadde før dette bedt Kvinnherad kommune (barnevernet) om bistand til i all hemmelighet å rettsstridig føre barna ut av landet. Både kommunen og kvinnen slipper i følge Riksadvokaten straff da forholdet deres hevdes å være foreldet. Oppdaterte rettsreferater. Saken er avsluttet. >>>

08.03.01
Om RettsNorge
Som en kan se av artikkelen i Universitas av 070301 får RettsNorge noe av æren for at Riis-saken nå har fått en foreløpig løsning. Dommen er dog ikke rettskraftig, og ankefristen løper ikke ut før 31 mars.Til ovennevnte artikkel må det tilføyes at jeg ikke ønsker å ta all ære for det som har skjedd. >>>
08.03.01
Misbruk av makt gjennom pressen
Mennesker med makt har en tendens til å få lov til å avfeie kritikk med ubegrunnede anklager og bortforklaringer. Sist ute i pressen er høyesterettsadvokat Ole Lund i forbindelse med at han ikke ble trodd av dommerne da han vitnet for Oslo byrett i fjor høst. >>>
06.03.01
Kolle - saken
Gjennom et juridisk kunstgrep (tvistemålsloven §149) av en lagdommer, ble Bjørn Kolle fra Brevik fratatt store deler av den eiendommen han og hans familie i over 40 år hadde festet. I dagens artikkel kan du lese om hans kamp for å få sin rett, og om dommeres imunitet. >>>
02.03.01
Dom i Riis - saken
Norges lengste rettsprosess ferdig - Justismord av dimensjoner - Tilkjent 43 mill. etter enestående rettsskandale - Tilkjent 43 millioner i erstatning - Norges lengste søksmål - Kjempet 22 år - Får 43 mill. etter 23 års arvestrid - Ja, dette er en del av pressens overskrifter etter gårsdagens dom i Riis-saken. RettsNorge vil om ikke lenge komme tilbake med en analyse av den 150 sider lange dommen hvor altså familien Riis etter en over 22 år lang kamp nå har vunnet mot staten. Dommen kan leses >>>
19.01.01
Status quo i norsk Barnerett
Ved å holde på "status quo - prinsippet" viser man strengt tatt ikke annet enn at man frykter for risikoen ved nytenkning. >>>
05.12.00
Riis - saken
I dag avsluttes Riis-saken, nærmere et kvart år etter at hovedforhandlingene tok til. "Vi må få bort denne svarte flekk på fru Justitias kappe," sa advokat Aabø-Evensen i går i sin avsluttende prosedyre. Hvilke problemer har dommerne å stri med, og hva blir konsekvensene? >>>

12.05.00
RettsNorge informerer
I tiden fremover legger RettsNorge ut artikler som vil omhandle den krisen staten Norge var oppe i tidlig på 70 -tallet. Bl.a. vil det bli redegjort for den politiske så vel som den økonomiske situasjonen som førte frem til krisen. Her vil vi bl.a. komme inn på Norges Banks konstitusjonelt rettsstridige subsidieordning; Norway Scheme, som kunne endt med tap av nærmest hele valutabeholdningen. Vi vil også se på forholdene i etterkant av krisen, hvor det vil bli lagt vekt på politikernes og embetsmennenes handlinger for å skjule egne og andres handlinger mht krisen. Bl.a. kommer vi inn på de to granskingene som ble foretatt i forbindelse med Reksten-saken. Rapportene er et klart ledd i statens og Stortingets hemmeligholdelse av hva som virkelig skjedde.

I den siste granskingskommisjonen satt bl.a. tidligere høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal, samt to advokater som nå sitter som dommere i Høyesterett. Hele kommisjonens arbeid bærer preg av manipuleringer av avhør, så vel som manipuleringer av dokumenter og faktiske forhold, alt tilsynelatende som et ledd i å skjule eller dekke over sannheten. Vi kommer tilbake til denne rapporten i en egen artikkel. Andre interessante saker er den falske fullmakten regjeringen brukte for å låne 250 millioner kroner i utlandet våren 1975, noe Stortinget var ukjent med. Vi kommer altså tilbake til dette etter hvert

Lesere som har saker de ønsker belyst, bør ta kontakt. Dog vil ting beklageligvis ta tid. Vi håper på forståelse for dette. RN

10.03.00 
Skal vi stjele en supertanker?
Amelia Riis skip - forstørret
Amelia Riis' skip, bulkcarrieren M/S SOGNEFJELL
I denne artikkelen, som også sto å lese i Stud.Jur. nr. 4 1997, blir det redegjort for hvordan rederne, verftsindustrien og sentraladministrasjonen i fellesskap klarte å kjøre Norge til randen av en massekonkurs. Hvorfor ble ikke Fred. Olsen etterforsket på lik linje med Hilmar Reksten? Hvordan var det mulig at rederne kunne beholde milliardgevinster utenfor norsk beskatning? Hva var det som muliggjorde at Norges Bank kunne intervenere i et kontraktsforhold med krav om kontraktsbrudd og med krav om å ta, dvs stjele? Hvordan har det seg at Høyesterettsdommer Gunnar Aasland kunne lyve om et notorisk faktum uten å at dette fikk følger for hans stilling? Spørsmålene er mange, og reises naturlig etter å ha lest artikkelen.  >>>

 

 

Har du noe du ønsker å dele med oss?

Siste 10 innlegg

12.03.2013
ETTERLYSING AV TIDLIGERE "RIIS-SPIONER" >>>

11.03.13
Sorenskriversaken - Direktør Tor Langbach med Gråtebrev til departementet>>>

10.03.2013
FRIKJENT I STRAFFESAK – DØMT I ERSTATNINGSSAK >>>

09.03.2013
ADVOKAT SIGURD KLOMSÆT FRIFUNNET - politiets etterforskning slaktes >>>

08.03.2013
Norway without an authorized government >>>

18.02.2013
Miljøvernminister Solhjell på korrupsjonstokt til Kongo >>>

10.02.2013
kåre Valebrokk er gått bort >>>

09.02.2013 Sorenskriversaken - en beskrivelse av Elitens interne problemer, løsninger og metoder >>>

05.02.2013
Statsminister Jens Stoltenberg dekker over navnet på fyllekjørende sorenskriver >>>

31.12.2012
Elitens hegemoni er snart over
God Nytt År til dere alle. >>>

 

24.08.12
Breivik på Utøya
29.03.2013
Kommer snart :
Ina Strømstad - tingrettsdommer
29.03.2013
Kommer snart :
Hanne Tenden - advokatdommer
10.12.2007
Terra-saken
10.12.2007
Riis - på siden
RettsNorge.no © RettsNorge.com 1997-2019 • Opphavsrett
Rettsnorges hjemmeside Tips en venn Kontakt Rettsnorge Rettsnorges hjemmeside