ArtiklerInnspillPressemeldingerJuridisk stoffHumorLenker
  Artikler
  Innspill
  Pressemeldinger
  Juridi§k stoff
  Humor
  Lenker
  Formål med RN
  Kontakt RN
  Hovedsiden
Humor


Juridiske og andre fornøyelser
Sjekk tegnesidene!!!
"-Det bør naturligvis være tillatt å streike, bare det ikke går ut over produksjonen."

VG-net 12.08.01
"«Spirit of Norway» halte hele tiden innpå «Victory 1», og over mål skilte det bare tre fattige sekunder etter over en times kjøring. Tredjeplassen tilfalt Victory-teamets andre båt." Ja, en kan jo bare tippe hvor stort forsprang "Victory 1" hadde ved start! Jøye meg, VG :-)

Blås i dèt...
I følge Haugesunds Avis, 11.04.01, ble det like før påske foretatt en alminnelig promillekontroll i Odda distriktet. Alt gikk som normalt, bilene ble stoppet og det ble blåst i kontrollaparatet. Da en bil med ratt på høyre side ble stoppet, var det passasjeren som sveievet ned vinduet og blåste, uten at tjenestemannen lot seg merke videre av det. Passasjeren blåste grønt, og bilen ble vinket videre. Det var først etterpå at tjenestemannen ble var av at bilen var bygget for venstrekjøring, og at det altså var passasjeren som fikk æren av å blåse :-).
VG skriver den 10.04.01 at Røde Kors Hjelpekorps melder om stor snøskredfare i store deler av påskefjellet. Det sies intet om hvor dette fjellet ligger hen.
"Kun stivfrossen vare ligger i frysedisken"; reporter Jon Gelius i NRK 06.04.01 om ferskvareproblemet etter munn- og klovsyken.
"Den som ingen humor har, er farlig", sies det. Man skal ikke ta seg selv for alvorlig, og det er rimelig sunt å le litt innimellom alt alvoret. Nedenfor finner dere noen utdrag fra amerikanske rettsbøker.

Slike vittigheter opptrer nok også i norske rettssaler. Derfor hadde det vært fint om dere lesere kunne bidra med morsomme historier, eller meningsløse spørsmål som har kommet frem under forhandlinger i rettssalen, og som kan få oss andre til å rykke noe i munnvikene. 

Q: Was that the same nose you broke as a child?

Q: Now, doctor, isn't it true that when a person dies in his sleep, in most cases he just passes quietly away and doesn't know anything about it until the next morning?

Q: What happened then? A: He told me, he says, "I have to kill you because you can identify me." Q: Did he kill you?

Q: Was it you or your brother that was killed in the war?

Q: The youngest son, the 20-year-old, how old is he?

 

 

 

Abonnere på RN-nyheter
 
Ditt navn :  
Din epost-adresse :
 
Siste 20 innlegg
 
07.03.00
"Sorte kvinner har ikke utdannelse !", utbryter bergenspolitiet - >>>
10.03.00 
Skal vi stjele en supertanker? - >>>
10.03.00 
Makt og forakt - hånd i hånd  - >>>
10.03.00 
Pressen og makten - >>>
20.03.00
Lagdommer tiltalt for rettsstridig adferd og grov uforstand i tjenesten- >>>
12.05.00
Vold og mishandling i hjemmet - >>>
17.05.00
Leger må etterforskes - dommere går fri - >>>
12.05.00
Statens maktovergrep mot familien Riis - >>>
16.6.00
Bergenspolitiet anklaget for dokumentmanipulering - >>>
12.09.00
Gigantsak mot staten
- >>>
12.09.00
Riis-saken utsatt - >>>
16.09.00
Høy sigarføring - >>>
03.10.00
Temperaturen stiger - vil Ole Lund få spesialservice? - >>>
09.10.00
Oppdatert; pressemeldinger og kommentarer
17.10.00
Pinlig for regjeringsadvokaten - >>>
30.10.00
Hjelmelandsaken i perspektiv - >>>
01.11.00
Foreldreansvar, Omsorg og Samvær - >>>
05.11.00
Rettssikkerhet i norske rettssaler - >>>
27.11.00  
Skifteretten - en smidig og hurtig instans? - >>>
29.11.00
Riis - saken - >>>
RettsNorge.no © 1997-2009 • Opphavsrett
Rettsnorges hjemmeside Tips en venn Kontakt Rettsnorge Rettsnorges hjemmeside