ArtiklerInnspillPressemeldingerJuridisk stoffHumorLenker
  Artikler
  Innspill
  Pressemeldinger
  Juridi§k stoff
  Humor
  Lenker
  Formål med RN
  Kontakt RN
  Hovedsiden
Rettsnorge hjemmeside

RettsNorge's rettigheter

All utgivelse av stoff i RettsNorge's publikasjoner skal skje i henhold til RettsNorge's generelle vilkår og rettigheter til stoff. Med stoff menes både tekst, bilder, tegninger og illustrasjoner.

Vilkårene gjelder både for stoff som honoreres og stoff som ikke honoreres. Det innebærer at;
RettsNorge forbeholder seg rett til å arkivere og distribuere stoff som kjøpes eller utgis av RettsNorge, i elektronisk og annen form, enten gjennom egne tjenester fra egen database eller gjennom samarbeidspartnere som avisen har inngått avtale med. Avfotografering av stoff og annonser for videreproduksjon i alle typer medier er ikke tillatt uten etter avtale med RettsNorge.

Eksterne leverandører og innsendere av stoff kan, etter spesiell avtale med RettsNorge, i hvert enkelt tilfelle, reservere seg mot at deres stoff distribueres til kunder fra RettsNorge's elektroniske redaksjonsarkiv.

For RettsNorge's elektroniske utgivelser gjelder følgende:
Alt stoff, såvel redaksjonell tekst som multimedia materiale, som publiseres i RettsNorge's elektroniske utgaver er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk.
Rettighetshavere er RettsNorge og den enkelte bidragsyter. Elektronisk kopiering, helt eller delvis, eller utskrift av stoff fra RettsNorge's elektroniske utgaver er ikke tillatt ut over kopiering til privat bruk. Utnyttelse av kopier til andre formål enn privat bruk eller annen ulovlig bruk av publisert stoff kan medføre honorarkrav, eller straffe- og erstatningsansvar. Linker til RN's hovedside på Internett fra andre operatørers internettjenester er tillatt.
Linker til RN's internettsider der innholdet tas ut av sin sammenheng, skal avtales. Anbefalte linker fra RN's internettsider til andre operatørers internettsider velges etter de kriterier som RN setter på sine produkter. RettsNorge har likevel ikke ansvar for linkenes innhold.

Utgiver:
Herman J Berge, 665, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Luxembourg

Redaksjonen:
Herman J. Berge herman.berge@rettsnorge.no Redaktør
     
 
eller ring +352 24 52 78 12 eller fax +352 26 68 73 61


 

 

Abonnere på RN-nyheter
 
Ditt navn :  
Din epost-adresse :
 
Siste 20 innlegg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RettsNorge.no © 1997-2012 • Opphavsrett
Rettsnorges hjemmeside Tips en venn Kontakt Rettsnorge Rettsnorges hjemmeside