11.08.2019

Hyggen Gård

 

Glede, skaperfølelse, snarveier og svindel

 

internettsiden til Hyggen gård kan vi lese at:

 

Når sola skinner og vi alle samles i eplehagen til årets innhøsting da er det lett å kjenne på den gleden det gir å være eplebonde…følelsen av å ha vært med på å skape noe…

 

Fruktbonden og eier av Hyggen gård, Merete Hyggen, er sikkert glad, og hun føler sikkert en slags skaperglede når hun skuer utover sitt gods, men hva hviler denne glede og skaperfølelse på? Dette – bakgrunnen for Merete Hyggens virksomhet – er den mørke siden ved Hyggen gård, en historie fruktbonden nok helst vil glemme.

 

Det jeg nå skal gjenfortelle er en historie om hvordan eldstemann i en søskenflokk på fire tilrøvet seg hele gårdsbruket, deriblant foreldrearven til hans to yngste søsken (Karina og Svein), og hvor han deretter – når han fant tiden inne – overdro alt sammen til datteren, Merete Hyggen, inklusive arven til Karina og Svein.

 

Under ”fanen”: Kulturarv står det å lese at:

 

Vi tror på hardt arbeid, godt håndverk og tar ingen snarveier…

 

Å understreke det selvsagte – vi tar ingen snarveier – er i seg selv en indikasjon på at noe ikke er som det skal være. Uansett. Om dette er riktig hva gjelder produksjonen, ja, det vet vel bare Merete Hyggen, men at hun og hennes far har tatt snarveier for å tilrøve seg den virksomhet hun i dag kan skue utover og profittere på, ja, det er i hvert fall sikkert.

 

Merete Hyggens far, Olaf Hyggen, har gjennom de over 30 årene han forvaltet virksomheten på Hyggen, forfalsket en rekke eiendomsdokumenter, påført falske vitnesignaturer og villedet tinglysingsmyndigheter, skatte- og avgiftsmyndigheter, samt domstoler for derved å redusere både kjøpesum så vel som skatte- og avgiftskrav, samt for å sikre seg Karina og Sveins foreldrearv. I tillegg har han nytt godt av det virksomheten har kastet av seg, en profitt som han etter avtale med sin egen far og mor skulle dele med sine søsken. Hvordan det kan ha seg at Olaf Hyggen har lyktes med sin kriminelle atferd – beklager kjære leser, men jeg har ikke funnet noe bedre beskrivende ord for de handlinger som Olaf Hyggen står ansvarlig for, og som jeg i denne artikkelen dokumenterer at har funnet sted – kan kanskje best forklares ved å lese min artikkel: Hyggen og de skjulte tjenester (140617).

 

I dag mener Merete Hyggen at hennes tante og onkel ikke har noen rett til den foreldrearven som hun i dag profitterer på. Å feie til side andres rett, kan nok være en forførende tanke – for den grådige.

 

Det står liten ære av Olaf Hyggens behandling av hans søsken, og det lyser i så måte like lite ære av de siste femti års drift på Hyggen Gård, en mørk periode som betegnende nok er utelatt fra gårdshistorikken på gårdens internettsider. At historikken helt er utelatt kan nok skyldes at Merete Hyggen ikke er særlig stolt over denne perioden, men ved å dekke over det hele, har hun i hvert fall skapt seg et lite fristed hvor hun kan dyrke ren glede som det er lett å kjenne på. Hun trenger kanskje denne falske glede for å fortrenge sannheten, og dyrke håpet om at alt går over bare man tar tiden til hjelp.

 

Uansett. Det er aldri for sent å rydde opp i urett, men etter hvert som tiden går, blir møtene med seg selv i døren stadig mer trivielle, helt til man én dag ikke lenger merker seg disse møter, og da blir selvsagt nødvendigheten av den høyst påtrengte snuoperasjonen stadig mindre forståelig – fra ”røverens” ståsted. Dette kan nok være én av årsakene til at verken Merete eller hennes far ser noe galt i det de har gjort.

 

3. juni i år ble Olaf Hyggen saksøkt av sine to søsken. Stevningen redegjør og dokumenterer i detalj for hvordan Olaf Hyggen har villedet offentlig myndighet og bedratt sine søsken, og kaster følgelig nytt lys over Hyggen gård og den virksomhet som i dag drives der. I fare for å gjenta meg selv, linker jeg derfor over til  stevningen, med bilag. Her er stevningen som PDF-fil uten bilag.

 

 

God lesing!

 

Herman J Berge

In Exile

 

         

 

RettsNorge.no RettsNorge.com © 1997 – 2019 • Copyright