31.03.2014

Advokatfirmaet Torkildsen AS

 

anmeldt for prosessbedrag, falsk forklaring og utpressing

 

Jeg har bistått Karina Hyggen Amland i denne saken.

 

Idet det ikke eksisterer et eneste presseorgan som tør å skrive sannheten om det norske rettsvesen og det som utspinner seg i landets domstoler, har jeg intet annet valg enn å måtte ta på meg oppgaven med å publisere hva jeg selvsagt må kalle; mitt eget arbeid. Det får så være. Selv om det er jeg som har utført arbeidet med denne anmeldelsen, vil dokumentene / bevisene i saken tale for seg, og jeg lar det bli opp til dere, leserne, å selv ta stilling til det som her publiseres.

 

Normalt vil mediene avholde seg fra å publisere anmeldelser, enkelte ganger med god grunn, for en anmeldelse kan jo benyttes til så mangt; alt fra å anmelde faktiske straffbare handlinger, til å kødde med den intrigefulle naboen, eller andre vedkommende har falt i unåde hos. En anmeldelse kan også – enkelte ganger – bygge på misforståelser av loven. Å publisere en anmeldelse kan følgelig medføre en viss risiko, og er det noen som ikke tør å ta risiko, så er det mediene. I denne saken, derimot, er det ikke tvil omkring de straffbare forhold og den kriminelle vilje som ligger bak. De straffbare handlinger er godt dokumentert, likeså den kriminelle vilje (skylden), viljen til å lyve under prosess, og ikke minst hensikten; straffbar profitt / vinningen. Det er altså ikke snakk om hvorvidt handlingene er straffbare, men heller hva konsekvensene skal bli for de anmeldte advokater og advokatfirmaet de er ansatt hos. Jeg kan her nevne at advokatfirmaet Torkildsen i følge deres egne internettsider ble etablert i 1979. Firmaet har i dag omtrent 55 ansatte og er etablert i Oslo og Bergen.

 

Den eneste som man – med stor beklagelse – må kunne si at muligens (måtte Gud forby) kan redde advokatfirmaet Torkildsen og de anmeldte advokater, er den korrumperte lederen av den norske påtalemyndigheten; Tor-Aksel Busch. Busch har henlagt og på annen måte dekket over flere alvorlige forbrytelser foretatt innen norsk prosess samtidig som han har bidratt til at uskyldige blir forfulgt og terrorisert, og fortjener så absolutt tittelen; landets mest korrupte påtaleadvokat. For at mine påstander ikke bare skal henge i luften, viser jeg til min anmeldelse av Ole Kristian Aabø-Evensen. Dere vil finne flere artikler om Aabø-Evensens kriminelle virksomhet ved å følge denne linken (se videre linker i artikkelens slutt, som også har norsk tekst). Også denne advokaten ble anmeldt for utpressing. Ikke bare ble han anmeldt. Med anmeldelsen fulgte det lydopptak og avskrifter hvor den straffbare utpressing ble dokumentert til langt utover det nødvendige. Hva skjedde med anmeldelsen? Jo, den ble henlagt av den samme Busch, selvsagt til stor skade både for meg og samfunnet.

 

Et av mine mål med publiseringen av denne anmeldelsen er å vekke opp folket ved å sette søkelyset på kriminelle miljøer innen advokatbransjen, og hvilket spillerom domstolene faktisk gir disse miljøene. Ved hjelp av dette opplysningsarbeid håper jeg å kunne bidra til at rettshjelpsøkende borgere velger et advokatfirma som er redelig, samt at den delen av det rettshjelpsøkende publikum som søker urett, ikke skal bli fristet til å benytte seg av verken advokat eller domstol.

 

Den kriminelle virksomhet som deler av Torkildsen Advokatfirma AS utøver, har selvsagt stor negativ innvirkning på samfunnet. Å demme opp for denne virksomheten burde følgelig være et nasjonalt ansvar og foretakende. Men, hvem er voksen for denne oppgaven? Advokatfirmaet Aabø-Evensen kunne fortsette sin kriminelle virksomhet takket være en korrupt påtaleleder og et like korrupt kontrollorgan, og jeg tenker da på Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som jeg allerede flere ganger tidligere (her og her) har dokumentert at ikke har annet formål enn å dekke over advokaters kriminelle aktiviteter.

 

Som dere forstår har vi et langt lerret å bleke. Publikasjonen av Hyggen Amlands anmeldelse er mitt bidrag til å få gjort en ende på de kriminelle miljøer vi finner innen advokatbransjen, og de finnes – ikke tro noe annet.

 

Les anmeldelsen her.

 

Advarsel: Noen av dere vil muligens kunne reagere – kanskje til og med negativt – på enkelte av mine notater gjort i vedleggene til anmeldelsen. Husk da når dere leser gjennom disse notater at dette er mine umiddelbare reaksjoner når jeg sitter og gjennomgår det gitte dokument. Det er altså en del av mine innledende arbeidsnotater dere sitter og leser, og jeg ber dere derfor om å ta høyde for dette. Mine reaksjoner kan kanskje til og med vekke opp enkelte som ellers ikke ville ha sett noe problem overhodet.

 

God lesing og del gjerne artikkelen med dine venner.

 

 

Herman J Berge

In Exile

 

Nuku’alofa, Tonga                                            

RettsNorge.no RettsNorge.com © 1997 – 2014 • Copyright