31.12.2012

 

 

          Elitens siste år er snart over

 

Norge, og det norske folk, kunne i år feire sitt syvende år med Jens på pinnen, og resten under.

 

 

 

 

Gjennom disse syv uår – og etter å ha annekterte folkets formue – har Jens Stoltenberg gjort sitt ytterste for å fortsette sosialistenes målsetting om å forandre, eller rettere; degenerere ”dets folk” til et folk av; 1) begjær; 2) fråtseri; 3) grådighet; 4) latskap; 5) vrede; 6) misunnelse og 7) hovmod.

 

Gro Harlem Brundt Lands udødelige uttalelse i nyttårstalen 1. januar 1992: ”Det er typisk norsk å være god”, hadde nær sagt med nødvendighet ingen forankring i det medmenneskelige – det var da heller aldri hennes mening (for øvrig; hvem ville vel ha trodd henne, om hun hadde funnet på å hevde det?) – men var snarere et utslag av hennes umettelige hunger etter stadig mer makt (som gjenspeiles hos de fleste av hennes partis ledere), hvor alt – i hennes øyner - var lov, enten det var å lede nasjonen til sofaen og derfra, gjennom hennes NRK (eller ARK som Carl I Hagen tidlig omdøpte institusjonen til), la det neddopede folk få følelsen av å være god, ja, best i hele verden, i alt, fordi en eller annen av Aps idrettshelter hadde vunnet, eller det var å svindle på trygden og innføre og ufarliggjøre Gro-operasjonen, eller det var å lure hele det norske folk, til å eksempelvis tro at Hambros Bank (som hadde saltet ned det meste av Rekstens ”ulovlige” formue i utlandet) inngikk et hederlig 240-millionerkroners forlik med Hilmar Rekstens konkursbo våren 1981, straks etter at Gro for første gang hadde satt seg ned for å virkelig diktere det norske folk og kontrollere landets ressurser.

 

Sannheten mht forliket med Rekstenboet var at regjeringen selv sto ansvarlig for oversendelsen av millionene til Hambros Bank (som selv var i ferd med å gå konkurs), slik at Hambros Bank i sin tur kunne bruke disse pengene til å inngå ”forlik” med Rekstenboet, som jo i realiteten var staten selv. Oppstandelsen var stor da forliket ble kjent, og Gro vant sikkert stemmer på dette (selv om det ikke var tilstrekkelig for partiet til å vinne valget senere dét året), for nå hadde Norge – under hennes lederskap – klart det ingen tidligere hadde klart; hun hadde ”funnet” skattebetalernes penger i utenlandskassen til én uredelig reder.

 

Lite visste folket at de atter en gang var blitt lurt, og at realiteten var at Gro hadde brukt enda mer av skattebetalernes penger til å dekke over sannheten bak norske rederers og industrilederers vanvittige formuer i utlandet. Det skulle gå over 25 år til før NHH-guden, Arnljot Strømme Svendsen, fant det nødvendig å komme en av sine redervenner til unnsetning og samtidig avsløre hva alle innvidde allerede visste, nemlig at redernes profitt – ikke bare Rekstens - ble (og fremdeles blir) saltet ned i utlandet etter noen gamle men dog fult gyldige edikter fra Einar Gerhardsen (artiklene som dette NRK-intervjuet er linket fra, finner du her (Kongeriket Norge – Fritt, selvstendig og folkestyrt), her (Maktens sprellemenn - Nyhetsspeilet) og her (Domstolen - Den nakne keisers høyborg)).

 

Slik kan man altså bli god, ved å følge Gros bli-god-modell, men jeg oppfordrer selvsagt ingen til å følge henne (selv om alle hennes etterfølgere med godt utbytte har fulgt samme modell), for – som dere forstår – det ligger et forsvarsløst synderegister av dimensjoner i kjølvannet av enhver praktisering av denne modellen.

 

Det er valg til neste år, og syv års ulykke skulle følgelig ha kommet til en ende, dog kommer ikke frihet og lykke av seg selv. Bare se hvordan Ap (og dets lydige pressekorps) planlegger sitt eget lederskaps fremtid, hvilket i realiteten betyr (dersom de ikke blir stoppet); folkets fremtid. Her er det selvsagt ikke snakk om å la Ap-folket (eller andre folk) selv få velge seg en leder, hvilket i seg selv er et speilbilde på det såkalte demokratiet i Norge, og i andre land for den del. Folket har i realiteten ikke noe med dette å gjøre, og slik har det – som jeg har messet tidligere – vært i alle tider.

 

Alt fra oldtiden av hadde ”verdens ledere” et klart og enkelt syn på jordens beboere: Det finnes to fundamentale grupper av menneskelig intellekt; en filosofisk, og en annen som ikke er i stand til å verdsette de dypere mysterier i livet. De førstnevnte – som det ikke var mange av – ble innviet i de store mysterier og læren om disse, mens de ikke-kvalifiserte (den ignorante/uvitende masse) kun mottok den lære som de vise antok denne gruppen var mottakelig for.

 

Mens de ignorante brakte sine ofre til Priapus' og Pans alter (guddommer som representerer reproduktive energier), sto de vise (de innvidde) og betraktet disse marmorstatuene alene som en symbolsk støpning av store abstrakte sannheter.

 

Man (de vise, eller mer korrekt; eliten) mente den gang som nå at mens den første gruppen av mennesker var i stand til å løse gåten omkring deres egen skjebne, måtte den andre gruppen ledes som en flokk sauer hvor alt som skulle læres måtte læres i et enkelt språk, og de var nærmest helt avhengig av ”gjeterens” tilsyn og pleie. Apostelen Paulus, som mente at disse små måtte mates med melk, mens kjøtt var mat for de sterke, setter det hele i det perspektiv som også dagens elite utarbeider folkets fremtid etter.

 

Ikke mye har endret seg siden oldtiden, og i dette bildet ble altså demokratiet skapt.

 

Tror dere fremdeles at demokratiet ble skapt for å verne enkeltmenneskets rettigheter? Glem det. Som jeg har hamret på en rekke ganger tidligere; ideen bak demokratiet ble enkelt og greit skapt av eliten selv, for å beskytte eliten og dens interesser mot massene (slavene) og deres stadige beklagelser, syting og ”tankeløse” krav. Skal mennesket (massene) ha den minste sjanse på å få friheten tilbake, må man gravlegge hele det demokratiske system, om ikke annet fordi det er skapt av en elite som ville og i all fremtid vil folket vondt (jeg ville vel aldri satt meg ned og drukket et glass vann servert av fienden, uansett hvor godt og rent det måtte se ut). Dere må ikke gå rundt og tro at den demokratiske modell, servert av fienden, er det eneste mulige administrative system. Langt derifra.

 

Mange som har våknet mener at det er for sent. Det er det ikke. Forsøk å erkjenn hva tegningen forteller, og jeg skal bidra med mitt for å få gjennomført de endringer som må til.

 

Helt til slutt. Her kan du lese Malaysias tidligere statsministers (Dr. Mahathir bin Mohamad) brev til Obama, et brev som er ment å gi Obama et signal fra alle verdens folk om hvilket nyttårsforsett han bør velge, og hva denne Jaglandvinneren (fredsprisvinneren) bør avholde seg fra.

 

Med ønsker om et Godt Nytt År til dere alle!!!

 

 

Herman J Berge

 

Nuku’alofa, Tonga                                           

 

Kilden til originaltegningen ovenfor er ukjent.

 

RettsNorge.com © 1997 – 2012 • Opphavsrett