Lukk dette vinduet for å komme tilbake til Rettsnorge sin førsteside.

10.05.2006

Juss, forskning og kopimaskinen

Nå kan du få lese den juridiske avhandlingen som vakte oppsikt i nyhetene (og harme blant logrende jurister) vinteren 2002.

Etter at avhandlingen har ligget på nettet en stund, vil jeg også legge ut de fire sensorenes kommentarer, samt annet interessant materiale.

Jeg tør konkludere med følgende: Selv om studenter meget tidlig i studiet blir fortalt at det er viktig å oppøve egen kritisk sans, så godtas i realiteten ingen utøving av en slik sans. Hold deg på den sti som en eller annen gammel profet (som hr.adv. Gunnar Nerdrum (en av mine sensorer som ikke likte at jeg gikk bakenfor hans profeter) omtaler dem) for lengst har tråkket dyp, og det skal gå deg vel.

Eller sagt på en annen måte: Ingen annen forskning tillates ved Det juridiske fakultet, enn bruk av kopimaskinen.

Til avhandlingen. God lesing!

Nedenfor er det lagt ut enkelte linker til artikler vedrørende mitt arbeid med avhandlingen:

 

27.12.00: Studenten som avdekket justismord

03.02.02: Nektet sensur etter juristkritikk

03.02.02: Fikk topp- og bunnkarakter

03.02.02: Kritiserte toppjurister ble nektet sensur

03.02.02: Kritiserte toppjurister ble nektet sensur

04.02.02: Nektet sensur

13.02.02: Får halvannen time til å forberede eksamen

13.02.02: Vanvittig (Leder)

27.02.02. Jurist-refseren

 

RettsNorge.no © 1997-2009 Opphavsrett