Pressemelding

 

 

 

Nr.:

112-2001

Dato:

28.08.2001

Kontaktperson:

Informasjonsenheten, telefon 22 24 51 04

 


Nye tiltak mot kvinnevold

Justisminister Hanne Harlem inviterer til pressekonferanse onsdag 29. august på Krisesenteret i Trondheim. Der vil hun presentere regjeringens tiltak for oppfølgning av handlingsplanen vold mot kvinner. Blant tiltakene er oppnevnelsen av et utvalg som skal se på situasjonen for kvinner som utsettes for fysisk og psykisk vold, trusler og overgrep.

Utvalget skal foreslå forbedringer og innskjerpinger av lovverket, iverksettelse av forberede forebyggende tiltak og utvikling av tiltak for at ofrene kan bli møtt av offentlige instanser på en bedre måte.

 

Pressekonferansen begynner kl. 10.30, på krisesenteret i Trondheim. Mediefolk bes kontakte Krisesentret på tlf. 73 52 34 20 for informasjon om sted.

 

Besøket i Trondheim er en del av justisministerens rundreise i Sør-Trøndelag denne dagen. Hun skal også besøke Ørland tinghus og lensmannskontoret på Brekstad.

 

Klokken 15.30 vil Hanne Harlem treffe tjenestemenn ved Orkdal Lensmannskontor. Her vil hun høre om det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Orkdal. Ledelsen ved kontoret vil også informere om organiseringen av et mer synlig politi i distriktet.

 

Kl. 18.00 arrangeres et fellesmøte med politiorganisasjonene i Trondheim og Uttrøndelag. Justisminister Harlem vil innlede om politireformen og åpne for debatt om kriminalpoltikken.

 

Med i statsrådens følge er politisk rådgiver Kjetil Mjøsund og informasjonsrådgiver i Justisdepartementet, Espen Strai. Dersom pressen ønsker å intervjue statsråden i forbindelse med besøket i Sør-Trøndelag, kan nærmere avtale om dette gjøres onsdag med Espen Strai. tlf. 91 11 82 53.

 

 

Postadresse

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Org.nr.:972 417 831

Kontoradresse

Akersgt. 42

Telefon: 22 24 51 04 Telefaks: 22 24 27 20

Informasjonssjef

Bjørn Talén

Telefon: 22 24 51 09

Mobil: 90 75 28 14

Informasjonsrådgiver

Espen Strai

Telefon: 22 24 51 41

Mobil: 91 11 82 53

Informasjonskonsulenter

Lise Steensland

Stig Kolstad

Linn Beate K. Thoresen