Pressemelding

 

 

 

Nr.:

112-2001

Dato:

21.08.2001

Kontaktperson:

Informasjonsrådgiver Roar Hanssen, 22 24 52 02, 915 911 64

 


En halv million til Ungdom mot Vold

Justisdepartementet har bevilget en halv million kroner til Ungdom mot vold. Pengene overrekkes av statssekretær Øystein Mæland, til organisasjonens leder Farid Bouras, kl 11.00 i formiddag. Mæland vil også få en omvisning i Ungdom mot vold sine nye lokaler. Pressen inviteres til å overvære besøket.

Ungdom mot volds nye lokaler ligger i LO-bygget, med inngang hjørnet Torggata Henrik Ibsens gate.

 

– Justisdepartementet har innvilget søknaden om støtte fra Ungdom mot vold på grunn av organisasjonens gode arbeid med forebygging av vold og kriminalitet blant ungdom. Organisasjonen har jobbet i lang tid og er et forbilde for andre som ønsker å bidra til forebygging i ungdomsmiljøene, sier statssekretær Øystein Mæland.

 

 

 

 

Postadresse

Postboks 8005 Dep

0030 OsloPostboks 8005 Dep

0030 Oslo

Org.nr.:972 417 831

Kontoradresse

Akersgt. 42Akersgt. 42

Telefon: 22 24 51 04 Telefaks: 22 24 27 20

Informasjonssjef

Bjørn Talén

Telefon: 22 24 51 09

Mobil: 90 75 28 14

Informasjonsrådgivere

Lise Steensland

Espen Strai

Roar Hanssen

Informasjonskonsulenter

Stig Kolstad

Linn Beate K. Thoresen