Pressemelding

 

 

Nr.:

108-2001 Forebygging av økonomisk kriminalitet

Dato:

08.08.2001

Kontaktperson:

Utvalgsleder Hans Halvorsen, Konkurransetilsynet (48 12 90 43) eller

informasjonsrådgiver Espen Strai (22 24 51 41)

 


Nytt samarbeid mot økonomisk kriminalitet

Politiet og utvalgte kontrolletater skal sammen drive oppsøkende virksomhet for å forebygge økonomisk kriminalitet. Dermed får utsatte bransjer bedre tilgang til informasjon om gjeldene regler. Dette er blant forslagene i en rapport som Justisdepartementet har mottatt.

En arbeidsgruppe ble nedsatt av Justisdepartementet og Finansdepartementet 31. januar i år for å vurdere erfaringene fra en svensk ordning med såkalt ”Preventiv Ekonomisk Kontroll” (PEK). Her skal politi og kontrolletater driver oppsøkende virksomhet overfor bransjer som kan være i en risikosone med tanke på økonomisk kriminalitet.

 

PEK-samarbeidet har gitt positive resultater, og arbeidsgruppen anbefaler et toårig forsøksprosjekt av lignende type i Norge.

 

I motsetning til Sverige har kontrolletatene i Norge mulighet til selv å foreta varslet og uvarslet besøk slik at man lettere kan avdekke og forebygge økonomisk kriminalitet. Erfaringene fra Sverige viser likevel at man oppnår enda bedre effekt hvis kontrolletatene og politiet samarbeider aktivt.

 

- Når politiet deltar, vil besøkene få større oppmerksomhet både av berørte bransjer og i allmennheten. Derfor tror jeg et slikt samarbeid vil ha svært positiv effekt, sier justisminister Hanne Harlem.

 

Rapporten anbefaler at prøveprosjektet ledes av en sentral styringsgruppe, og at prosjektet gjennomføres i Oslo. Prosjektgruppen vil bestå av de faste aktørene Oslo politidistrikt, Oslo fylkesskattekontor, Oslo kemnerkontor samt Oslo ligningskontor og folkeregister.

 

 

 

Postadresse

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Org.nr.:972 417 831

Kontoradresse

Akersgt. 42

Telefon: 22 24 51 04 Telefaks: 22 24 27 20

Informasjonssjef

Bjørn Talén

Telefon: 22 24 51 09

Mobil: 90 75 28 14

Informasjonsrådgiver

Espen Strai

Telefon: 22 24 51 41

Mobil: 91 11 82 53

Informasjonskonsulenter

Lise Steensland

Stig Kolstad

Linn Beate K. Thoresen