ArtiklerInnspillPressemeldingerJuridisk stoffHumorLenker
  Artikler
  Innspill
  Pressemeldinger
  Juridi§k stoff
  Humor
  Lenker
  Formål med RN
  Kontakt RN
  Hovedsiden
Pressemeldinger
Justisdepartementet

Nr.: 23 - 2005

Dato: 15.04.05

Utnevnelse
Nye medlemmer til Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll Det ble i statsråd i dag utnevnt nye medlemmer til Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Utnevnelsen gjelder for en periode på fire år.

- Kontrollutvalgets arbeid er viktig for å sikre borgernes rettssikkerhet og trygghet, sier justisminister Odd Einar Dørum.

Utvalget skal ledes av tingrettsdommer Arne Fortun fra Bergen tingrett. De øvrige medlemmene er tingrettsdommer Anne Christine Buer fra Ytre Follo tingrett, advokat Fredrik William Knudsen, advokat Steinar Mageli og post.dok. Annika Melinder.

Utvalget kontrollerer at politiets bruk av kommunikasjonskontroll skjer innenfor rammen av lov og instrukser. Det skal også sørge for at bruken av kommunikasjonskontroll begrenses mest mulig og ikke benyttes i andre saker enn de som er nevnt i straffeprosessloven §§ 216a. eller 216b. Utvalget skal ikke behandle saker som hører inn under Politiets sikkerhetstjeneste siden disse kontrolleres av et eget utvalg (EOS-utvalget).

Kontrollutvalget vurderer innberetninger og rapporter som politimestrene oversender til riksadvokaten. I tillegg undersøker de enhver klage fra enkeltpersoner eller organisasjoner som mener seg urettmessig utsatt for kommunikasjonskontroll. Utvalget kan også - på eget initiativ - ta opp enhver sak eller ethvert forhold i tilknytning til politiets og påtalemyndighetens bruk av kommunikasjonskontroll, som det finner grunn til å behandle. Det skal særlig legges vekt på forhold som har vært gjenstand for offentlig omtale eller kritikk. 

 

Abonnere på RN-nyheter
 
Ditt navn :  
Din epost-adresse :
 
Siste 20 innlegg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RettsNorge.no © 1997-2009 • Opphavsrett
Rettsnorges hjemmeside Tips en venn Kontakt Rettsnorge Rettsnorges hjemmeside