3. årgang - Sist oppdatert 26.02.2012
Home page
 
RettsNorge er en nettavis som har som mål å holde oppsyn og kontroll med det norske rettsvesen. Vi skal bringe leserne inn i aktuelle og betente temaer som media vegrer seg for å omtale. Vi skal også søke å være en juridisk informasjonskanal både for menigmann, praktikere og studenter.
Artikkelarkiv
Innspill
Lese i RN
Formål
Ideen bak RN
Humor
Pressemeldinger
Kommentarer
Juridisk
Linker
Annet

Linker
Lover - forskrifter og avgjørelser
Norges lover
Norske forskrifter  
Norske høyesterettsavgjørelser  
Norske lagmannsrettsavgjørelser  
Høyesterettsavgjørelser i forskjellige land  
Norske domstoler  
Domstolsväsendet Det svenske domstolsvesenet. Info om domstolene, domstolsverket og de almenne forvaltningsdomstolene
Stat og forvaltning  
Stortinget  
Departementene  
Regjeringen  
Offentlig informasjon  
Norsk offentlig informasjon på nettet  
Svensk offentlig informasjon på nettet  
Odin  
Politi - etterforskning og samfunn  
Kriminalpolitisentralen  
Utrykningspolitiet  
Politihøyskolen  
Politidirektoratet  
Politiets overvåkningstjeneste  
Økokrim  
Datatilsynet  
Kredittilsynet  
Oslo Politiforening  
Asker og Bærum politidistrikt  
Rjukan politidistrikt  
Trondheim politidistrikt  
Helgeland politidistrikt  
Bodø politidistrikt  
Vestfinnmark politidistrikt  
Berlevåg og Gamvik lensmannsdistrikt  
Bindal lensmannskontor  
Surnadal og Rindal lensmannskontor  
Lensmannskontoret i Gjerstad  
Rettshjelp  
Juridisk-Hjelp.no Juridisk rådgivning - godkjent rettshjelper
Advokatforeningens linker til advokater på nett  
Lovdatas linker til advokater og jurister på nett  
Juristfirmaet  
JussNett Juridisk rådgivning, juridiske ressurser, samt nettavis
Trygdehjelpen Godkjent rettshjelper innen trygderett
Sakkyndig bistand  
Nemko Trondheim Uavhengig tverrfaglig organ som yter forskjellige typer sakkyndig bistand i tvister/saker som behandles i rettsapparatet, som fartsmålingssaker - utarbeidelse av kravspesifikasjoner - uavhengige 3. partsvurderinger
Voldgift  
USA  
Sverige  
Danmark  
Norge  
Paris  
Haag  

Menneskerettigheter

 
Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter  
USA's frihetsvoktere ACLU  
Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen  
The International Criminal Court  
Human Rights FN (UN)  
International Law  
Handel  
EFTA  
UNCITRAL  
Juridiske læresteder i Norge  
Juridisk fakultet Bergen  
Juridisk fakultet Tromsø  
Juridisk fakultet Oslo  
Andre linker  
Linker til dansk og annen utenlandsk juridisk info på nettet  
Link til svensk juridisk info på nettet  
Linker til norsk juridisk info på nettet  
Juralink Dansk juridisk veiviser, avis, IT, "nyttig juridisk informasjonskilde"
Tvistemålsutvalget (Ny sivilprosesslov)  
Magasin for kvinner på nett (jentenett)  
Side opprettet etter at barnevernet bortførte barna (Per Kristensen)  
Rikets Tilstand  

 

Har en link som burde vært med her ber vi om at du sender oss en melding, eller send en e-post til herman.berge@rettsnorge.no

felt