3. årgang - Sist oppdatert 26.02.2012
Home page
 
RettsNorge er en nettavis som har som mål å holde oppsyn og kontroll med det norske rettsvesen. Vi skal bringe leserne inn i aktuelle og betente temaer som media vegrer seg for å omtale. Vi skal også søke å være en juridisk informasjonskanal både for menigmann, praktikere og studenter.
Artikkelarkiv
Innspill
Lese i RN
Formål
Ideen bak RN
Humor
Pressemeldinger
Kommentarer
Juridisk
Linker
Annet

Ideen bak RettsNorge
Denne avisen er under utvikling. Be patient. RettsNorge er en nettavis som har som mål å holde oppsyn og kontroll med det norske rettsvesen. Vi skal bringe leserne inn i aktuelle og betente temaer som media til nå ikke har turt å skrive om.

Har du opplevd at dommeren er forutinntatt, at han/hun er ubalansert, hissig, subjektiv, ikke griper inn hvor det absolutt hadde vært nødvendig, at dommen strider mot all rimelighet og mot alle reelle hensyn? Ja, da skal du kontakte oss. I retten skal det ikke være forskjell mellom giganten og borgeren.

Har du opplevd at din juridiske rådgiver har falt deg i ryggen, tatt betalt for noe han ikke har utført, overpriset sine tjenester, latt deg tro at du hadde en sak, eller hvor du opplever at det er noe galt fatt med den bistand du får, ja, da har du god grunn til å ta kontakt med oss.

Vi sier ikke at vi skal løse problemene for deg. Det vi imidlertid kan gjøre, er å informere det norske folk om hvordan tilstanden er blant våre rettsanvendere, og med det som grunnlag søke å gjenopprette den bedervede (beklager ordet) del av systemet. Vi skal prøve så godt vi kan å vise at rettssikkerhet ikke er hva folk flest tror. Det er ikke lenge siden jeg fikk høre dette fra en advokat: "–Det er så mange penger i systemet. Flyr det en million forbi, så er det så enkelt å gripe fatt i den, uten at noen merker det." Skremmende, men sant.

"–Rettsvesenet er statens maktinstrument, som skal benyttes for å bilegge tvister i statens interesser," sa byrettsdommer Knoph for noen år siden. En stakkar som har havnet i tvistigheter med staten, er etter et slikt utsagn fortapt. Dommerne, særlig de i de lavere domstoler, har et incitament til å dømme til fordel for staten.

RettsNorge er i startfasen. Vi trenger folk som tør å skrive, og som tør å se i øynene at virkeligheten er en helt annen enn det mange forelesere på de juridiske fakultet håper den skal være. "–Man skal ikke bryte ned eksisterende systemer, uten samtidig å ha noe nytt å bygge opp," sa en vis mann en gang. Disse ord skal vi følge.

Til dem som føler avisen som en trussel: Ingen har noe å frykte så lenge "melet i posen er rent."Målet er at rettferdigheten skal seire, ikke makt, status og korrupsjonen.

RettsNoregs målgruppe er alle samfunnets borgere, i særdeleshet våre folkevalgte som sitter på Stortinget, og i regjeringen

felt