3. årgang - Sist oppdatert 26.02.2012
Home page
 
RettsNorge er en nettavis som har som mål å holde oppsyn og kontroll med det norske rettsvesen. Vi skal bringe leserne inn i aktuelle og betente temaer som media vegrer seg for å omtale. Vi skal også søke å være en juridisk informasjonskanal både for menigmann, praktikere og studenter.
Artikkelarkiv
Innspill
Lese i RN
Formål
Ideen bak RN
Humor
Pressemeldinger
Kommentarer
Juridisk
Linker
Annet

Formål med nettavisen RettsNorge
RettsNorge er en nettavis under utvikling. I hovedsak skal avisen sette et kritisk søkelys mot norsk rettsanvendelse. Alt for mange opplever en ubalansert og urettferdig avgjørelse av domstolen, og kanskje enda flere opplever at prosessfullmektigen ikke tjener sin egen klients interesser.En kan nevne saker av slik art i fleng. Den hittil siste sak av denne art, er søksmålet fra en del av Uglandfamilien mot hr.adv. Christian Haneborg. I følge Dagens Næringsliv er han nå saksøkt for gode 50 millioner kroner for å ha lurt dem.

RettsNorge skal gå nye veier for å opplyse den norske borger om virkeligheten bak Norges Lover. Media har i alt for mange år tiet om fortielsene. De har sittet på brennhete opplysninger, men isteden for å gjøre sin plikt som den fjerde statsmakt, har media fortiet for derved å opprettholde det gode forhold til maktapparatet. Dette akter RettsNorge å gjøre noe med. Har en dommer latt seg kjøpe, så skal vi informere den norske borger om dette. Har en advokat sveket sin klient, eller handlet i andres interesser, ja, så skal dere få vite om det også. Bare slik kan DU neste gang du trenger juridisk bistand, eller neste gang du trenger rettens hjelp, være sikker på hvem du virkelig står overfor. Og bare slik kan man være sikret en mer rettferdig behandling, og ikke minst et rettferdig resultat.

RettsNorge skal belyse virkeligheten slik den i sannhet er, ikke slik noen vil ha den til å se ut. Vi ber leserne dele sine opplevelser med oss, så skal vi sørge for at saken blir belyst på et objektivt, og sannferdig sett.

Redaksjonen:
Herman J. Berge herman.berge@rettsnorge.no Redaktør
  webmaster@rettsnorge.no Webmaster
eller ring 22 42 12 80 eller fax 22 42 12 81

© Copyright, 1998 RettsNorge

felt