28.02.2014

 

Spørsmål

 

fra Klaus Knag

 

HR-2012-1665-A - Rt-2012-1282 skal angivelig inneholde noe om at det ikke er noe krav at signaturen framkommer av utskriften av en avgjørelse. Den aktuelle avgjørelsen er kun tilgjengelig i proversjonen på Lovdata http://lovdata.no/pro/#document/HRSTR/avgjorelse/hr-2012-1665-a.

 

Spørsmålet er om denne inneholder noe nytt, eller om det kun bekrefter tidligere praksis, jf ..\..\2008\Mars\240308_usignerte_domstolsavgjørelser.htm

 

 

 

 

RettsNorge.no RettsNorge.com © 1997 – 2014 • Copyright