ArtiklerInnspillPressemeldingerJuridisk stoffHumorLenker
  Artikler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  Innspill
  Pressemeldinger
  Juridi§k stoff
  Humor
  Lenker
  Formål med RN
  Kontakt RN
  Hovedsiden
Artikler i Rettsnorge
01.11.01
Bjugn-saken - en sakkyndigskapt tragedie?
Gjennom en årrekke har vi sett gjennomført et antall saker befengt med så alvorlige mangler at de aldri skulle vært reist for en domstol. Hvem er det som skaper en uholdbar sak for domstolen? Er det påtalemyndighetene selv, eller er det mange ganger deres eller rettens elastiske sakkyndige? Vitnepsykolog Astrid Holgerson har gransket påstander og vurderinger fra to av de mer fremtredende sakkyndige som retten brukte i Bjugn-saken. Artikkelen har en innledning av professor Marianne Haslev Skånland, hvor Skånland lar det komme klart frem at takket være de sakkyndiges uholdbare vurderinger og konklusjoner, fikk vi en Bjugn-sak. >>>
30.10.01
Hvem drepte Olof Palme?
Mot en liten slump penger skal Christer Pettersson atter en gang ha tilstått ugjerningen, en tilståelse han deler med over 90 andre syndere. Professor Marianne Haslev Skånland gjengir i denne artikkelen vitnepsykolog Astrid Holgersons analyse av øyenvitnet Lisbet Palmes identifikasjon av Olof Palmes drapsmann. Skånland avslutter artikkelen med en kommentar til denne ikke så helt oppsiktsvekkende tilståelsen. >>> En ytterligere diskusjon av grunnlaget for Lisbet Palmes identifikasjon er å finne i Ole Texmos artikkel "Hvilken troverdighet". >>>
19.10.01
Kristensen-saken
I sommer hadde Per Kristensen begge sine sønner på besøk. Den eldste sønnen på 12 år nektet å dra fra sin far da tiden var inne for å reise til mor igjen. Dette var opptakten til TV2's innslag hvor TV-kanalen viser farens videoopptak av sivile politifolk som ved bruk av uhjemlet vold tvangshenter sønnen. I denne kronikken stilles spørsmålene: Har vi en rettsstat i Norge? Vil flere fagfolk forebygge slike episoder TV2 formidler? Hvilke hensyn veier tyngst: systemets prestisje eller barnets psykiske helse? >>>
28.08.01
Overgrepshysteriet
Hva skal til for å bli straffet for voldtekt? Blir 100.000 jenter banket opp hver dag i Norge? Kan man erfare noe uten å vite hva som er gjort? Hva kan gjøres for å dempe overgrepshysteriet? Dette er spørsmål som stilles i dagens artikkel fra vår faste artikkelforfatter og litteraturkritiker, Ole Texmo >>>
10.08.01
Nordmann mistenkt for økokrim i Unicef
Svenske medier melder i dag at rettssaken mot nordmannen starter i Oslo byrett i september. Norsk presse er taus >>>
22.06.01
Ny vending i Riis-saken
Justisdepartementet har i dag sendt ut en pressemelding hvor det blir gjort kjent at tidligere formann i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Jørgen Kosmo, merkelig nok er satt inn som settestatsråd i Riis-saken. >>>. Les også våre artikler om Kosmo's tidligere befatning med Riis-saken >>> og >>>
11.06.01
Pressemelding
Justisdepartementet arrangerer i morgen et symposium for pressen omkring straffesakskjeden. >>>
30.05.01
Aksjon - Kvalitetssikring i rettsvesenet
Foreningen for Bedring av Rettssikkerheten (FBR) setter i disse dager igang en massiv aksjon mot Justisdepartementet. Ønsket er at flest mulig enkeltpersoner sender hvert sitt brev, inneholdende konkrete krav om bedring av rettssikkerheten, til Justisdepartementet. >>>
18.05.01
www.rettsnorge.no
Fra og med i dag finnes vi både på www.rettsnorge.com og www.rettsnorge.no!
05.05.01
Samværet som forsvant
Barnelovsystemet er under revisjon. Publikum som ikke selv har vært part i rettsaker etter barneloven får imidlertid lite eller ingen ting vite om hvordan barneloven praktiseres i rettsapparatet. I denne artikkel fremstilles deler av en barnefordelingssak som nå ligger til behandling i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. >>>
04.05.01
Barneombudet: "Likeverdig foreldreskap" og "barnets beste".
I denne kronikken som ble sendt til Aftenposten August 1999 forsøker kronikkforfatteren å identifisere enkelte strukturnivåer til forståelse av Barnelovsystemets innebygde motsetninger. >>>
06.04.01
Dom har falt i Kristensen - saken
Per Kristensen, fra Halsnøy i Sunnhordland, har i dag blitt dømt for å ha gjenopprettet en lovlig situasjon, en situasjon ingen myndigheter ønsket å hjelpe til med å rette opp i. >>>
02.04.01
Makt og omsorg
I denne artikkelen belyser artikkelforfatter Ole Texmo forholdet mellom makt og omsorg i barneretten, og konsekvensene av at omsorgsvurderingen som materielt spørsmål av Høyesterett blir forskøvet til et prosessuelt spørsmål. >>>
31.03.01
Pressemelding Riis-saken
27.03.01
Linksiden er nå oppdatert
25.03.01
Erstatning - renter og rentesrente
Amelia Riis har blitt tilkjent kr 10 mill. i erstatning - samt flat rente på dette beløp - for Oslo skifteretts uaktsomme bobehandling. Temaet i denne artikkelen er erstatningsutmåling; hvorfor ble ikke Riis tilkjent rentesrente? Forskjellen utgjør nær kr 200 mill. Konklusjonen mht erstatningsutmålingen blir at loven ikke beskytter de svake parter i et skiftebo. >>>

far og barn i barnefordelingssak23.03.01
Far skal straffes - Mor og barnevernet slipper unna Mandag morgen møter Per Kristensen i Sunnhordland herredsrett tiltalt for å ha hjemført sine barn fra Danmark. Barnas mor hadde før dette bedt Kvinnherad kommune (barnevernet) om bistand til i all hemmelighet å rettsstridig føre barna ut av landet. Både kommunen og kvinnen slipper i følge Riksadvokaten straff da forholdet deres hevdes å være foreldet. Oppdaterte rettsreferater. Saken er avsluttet. >>>

08.03.01
Om RettsNorge
Som en kan se av artikkelen i Universitas av 070301 får RettsNorge noe av æren for at Riis-saken nå har fått en foreløpig løsning. Dommen er dog ikke rettskraftig, og ankefristen løper ikke ut før 31 mars.Til ovennevnte artikkel må det tilføyes at jeg ikke ønsker å ta all ære for det som har skjedd. >>>
08.03.01
Misbruk av makt gjennom pressen
Mennesker med makt har en tendens til å få lov til å avfeie kritikk med ubegrunnede anklager og bortforklaringer. Sist ute i pressen er høyesterettsadvokat Ole Lund i forbindelse med at han ikke ble trodd av dommerne da han vitnet for Oslo byrett i fjor høst. >>>
06.03.01
Kolle - saken
Gjennom et juridisk kunstgrep (tvistemålsloven §149) av en lagdommer, ble Bjørn Kolle fra Brevik fratatt store deler av den eiendommen han og hans familie i over 40 år hadde festet. I dagens artikkel kan du lese om hans kamp for å få sin rett, og om dommeres imunitet. >>>
02.03.01
Dom i Riis - saken
Norges lengste rettsprosess ferdig - Justismord av dimensjoner - Tilkjent 43 mill. etter enestående rettsskandale - Tilkjent 43 millioner i erstatning - Norges lengste søksmål - Kjempet 22 år - Får 43 mill. etter 23 års arvestrid - Ja, dette er en del av pressens overskrifter etter gårsdagens dom i Riis-saken. RettsNorge vil om ikke lenge komme tilbake med en analyse av den 150 sider lange dommen hvor altså familien Riis etter en over 22 år lang kamp nå har vunnet mot staten. Dommen kan leses >>>
19.01.01
Status quo i norsk Barnerett
Ved å holde på "status quo - prinsippet" viser man strengt tatt ikke annet enn at man frykter for risikoen ved nytenkning. >>>


 

 

Abonnere på RN-nyheter
 
Ditt navn :  
Din epost-adresse :
 
Siste 20 innlegg
 
01.01.05
Rettsnorge i ny drakt! >>>
04.03.04
Stortingspresident Kosmo vil ikke mer, eller? >>>
17.10.03
Barnevern og rettsstat >>>
05.07.03
Riis-forlik til kr 55 mill. >>>
26.06.02
Hvem bærer ansvar for menneskerettighetsbrudd?
"Bergen hevet over menneskerettigheten" >>>
"Bergens barne"vern" og menneskerettighetene?" >>>
"Misbruk av "foreldelse"" >>>
Andre relevante artikler er det lenket til her >>>
04.06.02
Juryordningen under angrep
>>>
29.03.02
Barn som fjernes fra foreldre av politi og barnevern >>>
29.03.02
I forbindelse med påsken utgir vi en rekke artikler av freelancer Ole Texmo.
Artiklene; "Hvilken troverdighet", "Rettslig interesse", "Kjønn og rett" og "Hvem trenger beskyttelse" tar opp rettslige problemer omkring barne- og barnevernrett.
08.02.02
Sensur-saken v. juridiske fakultet i Oslo >>>
01.11.01
Bjugn-saken - en sakkyndigskapt tragedie? >>>
30.10.01
Hvem drepte Olof Palme?
ikke så helt oppsiktsvekkende tilståelsen. >>>
Ole Texmos artikkel "Hvilken troverdighet". >>>
19.10.01
Kristensen-saken >>>
28.08.01
Overgrepshysteriet >>>
10.08.01
Nordmann mistenkt for økokrim i Unicef >>>
22.06.01
Ny vending i Riis-saken Jørgen Kosmo, merkelig nok er satt inn som settestatsråd i Riis-saken. >>>. Les også våre artikler om Kosmo's tidligere befatning med Riis-saken >>> og >>>
11.06.01
Pressemelding
Justisdepartementet arrangerer i morgen et symposium for pressen omkring straffesakskjeden. >>>
30.05.01
Aksjon - Kvalitetssikring i rettsvesenet >>>
18.05.01
www.rettsnorge.no
Fra og med i dag finnes vi både på www.rettsnorge.com og www.rettsnorge.no!
05.05.01
Samværet som forsvant >>>
04.05.01
Barneombudet: "Likeverdig foreldreskap" og "barnets beste". >>>
RettsNorge.no © 1997-2009 • Opphavsrett
Rettsnorges hjemmeside Tips en venn Kontakt Rettsnorge Rettsnorges hjemmeside