ArtiklerInnspillPressemeldingerJuridisk stoffHumorLenker
  Artikler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  Innspill
  Pressemeldinger
  Juridi§k stoff
  Humor
  Lenker
  Formål med RN
  Kontakt RN
  Hovedsiden
Artikler i Rettsnorge
22.09.99
NN VS Bergen politikammer
NN har i løpet av de siste årene vært utsatt for flere alvorlige overgrep fra politiet i Bergen. Siktelsen nedenfor er det hittil siste grove overtrampet. Hennes meget opprivende historie, ført i hennes egen penn, kommer nedenfor, men først må det skapes et lite bilde av miljøet situasjonen har oppstått i. Til Bergenspolitiet og et evt mishag over ubalanse i stoffet nedenfor er det å si: Når dagens medier ikke tør å ta i saker som virkelig er alvorlige, særlig på det nakne menneskelige plan, så kan man ikke forvente annet enn at de mennesker som virkelig er blitt tråkket på - som det viser seg å være mange av - og ikke har blitt hørt, nå benytter seg av muligheten til å nå ut til folket med sin historie. >>>
10.09.99
"Skylden er alltid hevet over enhver tvil"
Dette var prinsippet som den "gale" offiseren, i en av Franz Kafka`s noveller, dømte etter.

Dette prinsippet gir klare assosiasjoner til dagens rettssystem, som gir inntrykk av å ikke prioriterer enkeltindividets rettssikkerhet, men først og fremst ivareta domstolens egen suverenitet. Denne maktposisjon, har i den senere tid blitt utsatt for kraftig kritikk både fra advokater og annen juridisk ekspertise.

Ressurspersoner innenfor jussen, politikere, samt medier nærmest konkurrerer om å vise sitt engasjement i forbindelse med konkrete straffesaker. Dette sammen med den evige strømmen av små og store straffesaker, som får så stor oppmerksomhet, at folk flest tror at det kun er straffesaker domstolene behandler. All diskusjon, alle forslag til forbedring går i favør av straffesaker. Denne ensidige diskusjonen omkring rettssikkerheten i straffesaker, er på mange måter skadelig for de grunnleggende juridiske rettigheter for individene med krav om en rettferdig prosess i sivile saker. >>>
25.07.99
"Stortingslokket" – Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite
I NRK's "Alltid nyheter", 5 juli 1999, uttaler tidligere leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Petter Thomassen, at man muligens stilte spørsmålene feilaktig under granskingen i Furre/POT-saken. Feilaktig spørsmålstilling er mer regelen enn unntaket når Stortinget skal undersøke alvorlige forhold, et inntrykk denne artikkelen vil forsterke. Følgende personer er omtalt i artikkelen... >>>
Abonnere på RN-nyheter
 
Ditt navn :  
Din epost-adresse :
 
Siste 20 innlegg
 
01.01.05
Rettsnorge i ny drakt! >>>
04.03.04
Stortingspresident Kosmo vil ikke mer, eller? >>>
17.10.03
Barnevern og rettsstat >>>
05.07.03
Riis-forlik til kr 55 mill. >>>
26.06.02
Hvem bærer ansvar for menneskerettighetsbrudd?
"Bergen hevet over menneskerettigheten" >>>
"Bergens barne"vern" og menneskerettighetene?" >>>
"Misbruk av "foreldelse"" >>>
Andre relevante artikler er det lenket til her >>>
04.06.02
Juryordningen under angrep
>>>
29.03.02
Barn som fjernes fra foreldre av politi og barnevern >>>
29.03.02
I forbindelse med påsken utgir vi en rekke artikler av freelancer Ole Texmo.
Artiklene; "Hvilken troverdighet", "Rettslig interesse", "Kjønn og rett" og "Hvem trenger beskyttelse" tar opp rettslige problemer omkring barne- og barnevernrett.
08.02.02
Sensur-saken v. juridiske fakultet i Oslo >>>
01.11.01
Bjugn-saken - en sakkyndigskapt tragedie? >>>
30.10.01
Hvem drepte Olof Palme?
ikke så helt oppsiktsvekkende tilståelsen. >>>
Ole Texmos artikkel "Hvilken troverdighet". >>>
19.10.01
Kristensen-saken >>>
28.08.01
Overgrepshysteriet >>>
10.08.01
Nordmann mistenkt for økokrim i Unicef >>>
22.06.01
Ny vending i Riis-saken Jørgen Kosmo, merkelig nok er satt inn som settestatsråd i Riis-saken. >>>. Les også våre artikler om Kosmo's tidligere befatning med Riis-saken >>> og >>>
11.06.01
Pressemelding
Justisdepartementet arrangerer i morgen et symposium for pressen omkring straffesakskjeden. >>>
30.05.01
Aksjon - Kvalitetssikring i rettsvesenet >>>
18.05.01
www.rettsnorge.no
Fra og med i dag finnes vi både på www.rettsnorge.com og www.rettsnorge.no!
05.05.01
Samværet som forsvant >>>
04.05.01
Barneombudet: "Likeverdig foreldreskap" og "barnets beste". >>>
RettsNorge.no © 1997-2009 • Opphavsrett
Rettsnorges hjemmeside Tips en venn Kontakt Rettsnorge Rettsnorges hjemmeside