Rettsnorges hjemmeside

 

 

Tips en vennKontakt RettsnorgeRettsnorges hjemmeside

ArtiklerInnspillPressemeldingerJuridisk stoffHumorLenker

 

 

 

 

Artikler

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

2000

 

1999

 

1998

 

Innspill

 

Pressemeldinger

 

Juridi§k stoff

 

Humor

 

Lenker

 

Formål med RN

 

Kontakt RN

 

Hovedsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikler i Rettsnorge

26.10.98
DnB, gjør aldri noe ulovlig?
Det er en ren fornøyelse å lese om DnB og selskapets alt tiltagende tilstedeværelse i medienes lys. Nå sist i Aftenpostens morgennummer 26 oktober 1998, bedyrer DnB's informasjonsdirektør, Jarl Veggan at; "-Vi ville aldri finne på å kapre et skip, finne på noe som er ulovlig." Argumentasjonen sier sitt. DnB bedyrer altså at banken aldri ville finne på å kapre skip, enn si gjøre noe ulovlig. Det minner om liflig musikk, men kan man tro banken? >>>

29.06.98
Bedriftshistorie på sitt beste? DnB og Kreditkassen i nytt lys
Samtidig som Smith-uvalget leverer fra seg sin rapport, kommer det ut to nye bøker som blir betegnet som "bedriftshistorie på sitt beste". Bøkene som Aftenpostens Victor D. Normann i dagens avis anmelder, og som han håper at "...mange - både i og utenfor bankvesenet - leser og lærer", er to nyutgitte historiske bøker om Kreditkassen og DnB (tidl. DnC). "Noe måtte vi legge labbene på", uttalte tidligere adm.dir. i DnC, Johan Melander, da banken var i knipe på 70 -tallet. En kan spørre seg om bøkene holder mål.

Det ubehagelige går under teppet Det er ikke første gang man prøver å glorifisere våre banker, men hver gang unngår man med den største selvfølgelighet å fortelle alt. Nå må det vel være på sin plass å fortelle noe av dette ubehagelige som man prøver å skyve under teppet, og som uvilkårlig er en del av bankenes historie.
>>>

27.06.98
Er en sak tilstrekkelig opplyst for retten, når intet er opplyst?
Den 12 juni i år, ble det foretatt en tredje utlodning av Hilmar Rekstens dødsbo's konkursbo. Til sammen ble det delt ut 20 mill. kr fordelt på to kreditorer. Kemneren i Bergen, som i mange år hevdet at Reksten ikke hadde noen formue i utlandet, fikk ca 2.5 mill. kr, mens Aker RGI ASA, som arvet en uprøvet fordring av Hambros Bank (en fordring Hambro angivelig hadde mot Reksten), verdsatt til over 1 milliard kroner, i denne omgang fikk ca 17.5 mill. kr. Familien Riis som har store interesser i boet, fikk heller ikke denne gang noe som helst, bortsett fra en ny mishandling i retten.

"–Du får ikke så mye som et dokument fra oss! " Konkursboet etter Hilmar Reksten, behandles etter den gamle konkurslovens regler, siden konkurs ble åpnet den 17 november 1980, og altså før den nye konkursloven trådte i kraft. Etter denne gamle lovs §97, skal et utkast til denne foreløpige utlodning, ligge til ettersyn på skifterettens kontorer i 14 dager. Kommer det inn bemerkninger eller protester på forslaget til utlodning, skal skifteretten deretter prøve disse innsigelsene. Dette for at skifterettens endelige standpunkt skal foreligge på det kommende rettsmøtet. >>>

20.06.98
Voldgiftsdommen som knuste familien Riis
>>>

20.06.98
Skifterettsjustitiarius' slår en plate
Konstituert lagdommer, Anne Cathrine Frøstrup, lyver for lagmannsretten.
I Oslo Skifterett, den 2 februar i år, ble hovedforhandlinger åpnet i skiftetvist mellom loddeierne i boet etter Dagny Olsen. Dagny var enken etter rederen; Kristoffer Olsen i rederiet Olsen & Ugelstad. Ekteparet fikk tre barn, Monica, Amelia og Kristoffer. I denne tvisten krever Kristoffer, som på forhånd har tappet boet ned fra en halv milliard til nesten null, å få tilkjent seg det resterende i boet, ca 2.7 millioner kroner. Amelia, som er arving på lik linje med sin bror, har ikke fått et øre av sin morsarv. Hun ble gjort arveløs av dommerne Sjur Brækhus, Knut Rasmussen og Gunnar Aasland i en voldgiftsdom i 1975. Foruten den allmektige, er det vel bare disse tre dommerne som kan dømme et menneske arveløs uten at hun har gjort noe som helst galt. >>>

04.03.98
Statsadvokat etterforskes for dokumentfalsk
Randi Gabrielsen, nylig konstituert statsadvokat i Hordaland, er under etterforskning av politiets særskilte etterforskningsorgan, SEFO. Til tross for etterforskningen mot henne, og angivelig uten at justisdepartementet er klar over forholdet, blir hun av departementet konstituert som statsadvokat

Ny omstridt statsadvokat i Hordaland: Tidligere politiinspektør Randi Gabrielsen, ble forrige uke konstituert som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembete. Hun har siden januar vært under etterforskning for dokumentmanipulasjon og dokumentforfalskning. De særskilte etterforskningsorgan, SEFO, forestår etterforskningen.
Påtaleinstruksen sier at SEFO skal, etter å ha klarlagt saken tilstrekkelig, avgi sin innstilling til statsadvokaten om hvordan påtalespørsmålet skal avgjøres. Statsadvokaten avgjør påtalespørsmålet på grunnlag av innstillingen fra SEFO.
>>>

Rettssystemets kollaps
Korrupt domstol og forakt for loven! Nedenfor kan dere lese tidligere justitiarius Nils B. Hohles brev (14/9-78) stilet til Regjeringsadvokaten, hvor denne dommer altså sier seg behjelpelig til å hjelpe den ene parten i saken med ytterligere å knuse motpartens (fam. Riis) saksanlegg. Til orientering så har saken ligget for Oslo Byrett i 20 år, uten at den er blitt berammet!

At en dommer hjelper en part med å knuse sin motpart, viser ikke bare den største forakt for loven, men også en delikat kontakt mellom domstol og regjering.

Er også massemedia ansvarlig? NRK fikk overlevert dette "punkteringsdokumentet" den 10 september i fjor høst. NRK, som all annen media, tier om fortielser. Det er medias selvskrevne plikt å innformere den norske borger om nettopp slike høyst alvorlige brudd på rettssikkerheten. Er man vitne til en alvorlig forbrytelse, kan det være straffbart å tie. NRK lever ikke opp til å kunne kalle seg en fri og uavhengig riksdekkende mediekanal. En slik sak tier man bare ikke om. >>>

Justismord i Oslo Skifterett?
Lørdag den 31 januar kunne man lese i Dagens Næringsliv om familien Riis som har kjempet mot advokater og rettsvesen i 30 år. Det har vært en kamp som ikke kan beskrives. Mandag den 2 februar skal familien igjen i retten. Denne gangen skal de møte for skifteretten hvor Kristoffer Olsen, Amelia's bror, krever over 2 mill. kr. av sin egen søster. Det som er fantastisk i denne saken er at kravet i sannhet ikke er noe krav. Vi vet alle at skal man kunne kreve penger, så må man kunne begrunne kravet.

Kristoffer kan ikke begrunne kravet, siden kravet ikke har oppstått. Både skifterettsjustitiarius Frøstrup og Kristoffer's advokat, Haakon Stang Lund, beskriver og diskuterer saken som om kravet har oppstått. De diskuterer enn videre om når man kan si at kravet har forfalt. Men skal et krav ha forfalt, så må det først ha oppstått, noe både retten og Stang Lund helt sanseløst har glemt. Det finnes ikke noe krav, hvordan i all verden kan det da ha forfalt? >>>

Massemedias ansvar (fam. riis saken)
NRK fikk overlevert dette "punkteringsdokumentet" den 10 september i fjor høst. NRK, som all annen media, tier om fortielser. Det er medias selvskrevne plikt å innformere den norske borger om nettopp slike høyst alvorlige brudd på rettssikkerheten. Er man vitne til en alvorlig forbrytelse, kan det være straffbart å tie. NRK lever ikke opp til å kunne kalle seg en fri og uavhengig riksdekkende mediekanal. En slik sak tier man bare ikke om. >>>

Selvstendig domstol: Spørsmål til ansvarlig myndighet
I oktober 1978 leverte Amelia Riis' forsvarer, Annæus Schjødt, inn sitt siste prosesskrift i søksmål mot Oslo skifterett. Søksmålet var bl.a. begrunnet i at skifteretten ikke hadde forvaltet dødsboet etter Amelia's mor slik loven tilsier. Dette førte til at boet på kort tid ble tappet tomt av hennes bror som forvaltet boet, noe som igjen førte til at grunnlaget for Amelia's arv ble redusert til null. I dag 20 år senere er saken fremdeles ikke berammet. >>>

Dokument som beviser en dommers forakt for loven (fam. Riis-saken)
>>>

 

Abonnere på RN-nyheter

 

Ditt navn :

 

 

 

Din epost-adresse :

 

 

 

Siste 20 innlegg

 

01.01.05
Rettsnorge i ny drakt! >>>

04.03.04
Stortingspresident Kosmo vil ikke mer, eller? >>>

17.10.03
Barnevern og rettsstat >>>

05.07.03
Riis-forlik til kr 55 mill. >>>

26.06.02
Hvem bærer ansvar for menneskerettighetsbrudd?
"Bergen hevet over menneskerettigheten" >>>
"Bergens barne"vern" og menneskerettighetene?" >>>
"Misbruk av "foreldelse"" >>>
Andre relevante artikler er det lenket til her >>>

04.06.02
Juryordningen under angrep
>>>

29.03.02
Barn som fjernes fra foreldre av politi og barnevern >>>

29.03.02
I forbindelse med påsken utgir vi en rekke artikler av freelancer Ole Texmo.
Artiklene; "Hvilken troverdighet", "Rettslig interesse", "Kjønn og rett" og "Hvem trenger beskyttelse" tar opp rettslige problemer omkring barne- og barnevernrett.

08.02.02
Sensur-saken v. juridiske fakultet i Oslo >>>

01.11.01
Bjugn-saken - en sakkyndigskapt tragedie? >>>

30.10.01
Hvem drepte Olof Palme?
ikke så helt oppsiktsvekkende tilståelsen. >>>
Ole Texmos artikkel "Hvilken troverdighet". >>>

19.10.01
Kristensen-saken >>>

28.08.01
Overgrepshysteriet >>>

10.08.01
Nordmann mistenkt for økokrim i Unicef >>>

22.06.01
Ny vending i Riis-saken Jørgen Kosmo, merkelig nok er satt inn som settestatsråd i Riis-saken. >>>. Les også våre artikler om Kosmo's tidligere befatning med Riis-saken >>> og >>>

11.06.01
Pressemelding
Justisdepartementet arrangerer i morgen et symposium for pressen omkring straffesakskjeden. >>>

30.05.01
Aksjon - Kvalitetssikring i rettsvesenet >>>

18.05.01
www.rettsnorge.no
Fra og med i dag finnes vi både på www.rettsnorge.com og www.rettsnorge.no!

05.05.01
Samværet som forsvant >>>

04.05.01
Barneombudet: "Likeverdig foreldreskap" og "barnets beste". >>>

Artikler   ::   Innspill   ::   Pressemeldinger   ::   Juridi§k stoff    ::  Humor   ::   Lenker   ::   Formål med RN    :: Kontakt RN

RettsNorge.no © 1997-2009 • Opphavsrett