Lukk dette vinduet for å komme tilbake til Rettsnorge sin førsteside.

Maskinskrevet "punkteringsdokument"

14/9 - 1978

Kjære venn

Vedlagt et harmdirrende innlegg i Olsenstriden fylt av invektiver og injurier. Hvis innholdet skulle komme din venn Einar Riis eller noen i hans krets for øye eller øre, ville jeg formentlig for alvor bli konfrontert med straffelovens §247.
Jeg skal i lagmannsretten i Oslo i uken 2 - 6 okt og kan da bistå ytterligere med å punktere din venns saksanlegg.

Med vennlig hilsen

Nils B. Hohle

Copyright, 1998 RettsNorge