Herman J Berge
665, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

Luxembourg

 

 

Phone               : +352 43 12 65

Fax                   : +352 26 43 12 11

E-mail               : herman.berge@rettsnorge.no

 

 

 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet          Luxembourg den 27. september 2007

Postboks 720 Sentrum

0106 Oslo

Norway

 

 

Att                        : Rådgiver Irene Aarset Johansen

Ad                         : Tilsynssak mot advokat Ole Kristian Aabø-Evensen m.fl.

Saks nr                  :

Deres Referanser      : 07/CB - 07/1222 IAJ og 07/IAJ

Vår Referanse          :

Oversendelse           : Faks og brev

Deres faks nr           : +47 22 00 75 20

Antall sider              : 1

Vedlegg                  :

Kopi                       :

 

I forbindelse med den pågående klagesaken mot TV2, for PFU, samt Tilsynsrådets leders anmodning om uttalelser i samme sak, begjærer jeg utvidet dokumentinnsyn, hvor jeg ber om å få oversendt de utskrifter og kopier som jeg lovmessig har krav på å få tilgang til. Innsynet gjelder i første omgang følgende personers filer/mapper:

 

  • Advokat Hanne Tenden.

 

  • Advokat Christian Bruusgaard.

 

  • Advokat Ole Kristian Aabø-Evensen.

 

  • Advokat Ingjald Ørbeck Sørheim.

 

  • Advokat Theo Jordahl.

 

  • Advokat Cato Schiøtz.

 

  • Advokat Sigurd Holther Torp

 

  • Herman J Berge.

 

Samtidig ber jeg om at postjournalen for Tilsynsrådet blir oversendt meg elektronisk, enten pr e-mail, eller på et passende elektronisk lagringsinstrument. I første omgang ønsker jeg å få oversendt postjournalen for tidsrommet 1. januar 1998 til 1. juni 1998, samt for perioden 1. januar 2006 til 27. september 2007. Jeg ber om at henvendelsen får prioritet og at den blir ekspedert hurtig.

 

 

Herman J Berge

Luxembourg den 27. september 2007

RettsNorge.no © 1997 - 2008 • Opphavsrett