Herman J Berge
665, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

Luxembourg

 

 

Phone               : +352 43 12 65

Fax                   : +352 26 43 12 11

E-mail               : herman.berge@rettsnorge.no

 

 

 

 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet          Luxembourg den 27. september 2007

Postboks 720 Sentrum

0106 Oslo

Norway

 

 

 

Att                        : Tilsynsrådet v/daglig leder, Hege Bjølseth.

Ad                         : Purring manglende bokettersyn advokat Ole Kristian Aabø-Evensen og hans firma. Tilsynssak; advokat Ole Kristian Aabø-Evensen m.fl

Saks nr                  :

Deres Referanser      :

Vår Referanse          :

Oversendelse           : Faks og brev

Deres faks nr           : +47 22 00 75 20

Antall sider              : 1

Vedlegg                  :

Kopi                       :

 

Jeg viser til mitt krav om iverksettelse av adekvate tiltak overfor advokat Aabø-Evensen, jf dl §225, tredje og sjette ledd, §228, samt §230, som foreløpig står ubesvart.

 

Jeg har fått kjennskap til at advokat Aabø-Evensen har utlevert Einar Riisdødsbo’s dokumenter, deriblant oversikter over dødsboets konti samt kontoutskrifter, til TV2 m.fl.

 

Advokat Aabø-Evensen har på ulovlig vis skaffet seg dødsboets dokumenter, uten å ha formelt oppdrag fra dødsboet.

 

Som oppnevnt eksekutor er det min oppgave å beskytte dødsboet og dets interesser, deriblant samle inn samtlige dokumenter og andre opplysninger som kan ha relevans i forbindelse med registrering av boet, samt forhindre misbruk av disse dokument/opplysninger. Av denne grunn henvender jeg meg til Tilsynsrådets daglige leder med en sterk anmodning om bistand til å innhente alle dødsboets dokumenter som måtte befinne seg enten på advokatens kontor eller på hans hjemsted/hytte/bil/landsted.

 

Jeg påminner Tilsynsrådet om anmeldelsen mot Aabø-Evensen, hvis innhold dokumenterer advokat Aabø-Evensens straffbare virksomhet. I den forbindelse ber jeg igjen Tilsynsrådets daglige leder om å igangsette bokettersyn umiddelbart, samt iverksette andre adekvate tiltak, idet det åpenbart er fare for store økonomiske tap både på hans klienters hånd så vel som hos dødsboet. Det er videre åpenbart at advokat Aabø-Evensen følger egeninteresser i denne saken, hvor han opptrer uten gyldig prosessfullmakt, samt at han er oppført som kreditor i dødsboet etter Einar Riis. Dette faktum stadfester for øvrig at Einar Riis følte seg økonomisk presset av advokaten.

 

Herman J Berge

Luxembourg den 27. september 2007

 

RettsNorge.no © 1997 - 2008 • Opphavsrett