Herman J Berge
665, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

Luxembourg

 

 

Phone               : +352 43 12 65

Fax                   : +352 26 43 12 11

E-mail               : herman.berge@rettsnorge.no

 

 

 

 

 

 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet          Luxembourg den 27. september 2007

Postboks 720 Sentrum

0106 Oslo

Norway

 

 

 

 

Att                        : Rådgiver Irene Aarset Johansen

Ad                         : Tilsynssak mot advokat Ole Kristian Aabø-Evensen m.fl.

Saks nr                  :

Deres Referanser      : 07/CB - 07/1222 IAJ og 07/IAJ

Vår Referanse          :

Oversendelse           : Faks og brev

Deres faks nr           : +47 22 00 75 20

Antall sider              : 1

Vedlegg                  :

Kopi                       :

 

Jeg viser til Tilsynsrådets henvendelser og ber i første omgang om å få tilsendt advokat Ole Kristian Aabø-Evensens e-mail til Tilsynsrådet av 7. mai 2007. Samtidig ber jeg om å få utlevert kopi av alle henvendelser til Tilsynsrådet vedrørende meg, samt all korrespondanse fra Tilsynsrådet i tilknytning til disse henvendelser.

 

Jeg forventer at Tilsynsrådet prioriterer denne saken med en hurtig ekspedisjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herman J Berge

Luxembourg den 27. september 2007

 

RettsNorge.no © 1997 - 2008 • Opphavsrett