Herman J Berge
665, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

Luxembourg

 

 

Phone               : +352 43 12 65

Fax                   : +352 26 43 12 11

E-mail               : herman.berge@rettsnorge.no

 

 

 

 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet          Luxembourg den 25. oktober 2007

co/Thommesen Krefting Greve Lund AS

Postboks 1484 Vika

N-0116 Oslo

Norway

 

 

 

Att                        : Advokat Christian Bruusgaard, Tilsynsrådets leder

Ad                         : Tilsynssak mot advokat Ole Kristian Aabø-Evensen m.fl.

Saks nr                  :

Deres Referanser      : 07/CB - 07/1222 IAJ og 07/IAJ

Vår Referanse          :

Oversendelse           : Faks og brev

Deres faks nr           : +47 23 11 10 10

Antall sider              : 3

Vedlegg                  : Tilsynsrådets brev av 16. oktober 2007

Kopi                       : Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, sekretariatet

 

Jeg viser til min henvendelse av 27. september 2007 rettet direkte til advokatfirmaet Thommesen og deg personlig i kraft av ditt styrelederverv i Tilsynsrådet. Henvendelsen står fremdeles ubesvart.

 

Vedlagt følger kopi av Tilsynsrådets brev av 16. oktober 2007, hvor jeg av en av dine rådgivere urettmessig blir truet med politianmeldelse, samtidig som jeg blir utsatt for falsk anklage.

 

Jeg må gå ut fra at det er du som står bak innholdet av brevet, idet rådgiveren skriver ”vi”, samtidig som hun viser til styrets beslutning av 27. september 2007. Skulle du mene at rådgiveren her har gått ut over sine fullmakter, ber jeg deg om å bekrefte dette overfor meg innen kommende mandag 29. oktober 2007.

 

Jeg utber meg samtidig et svar innen mandag 29. oktober 2007 mht min henvendelse av 27. september 2007.

 

For ordens skyld legger jeg ved kopi av henvendelsen av 27. september 2007 i herværende kopi til Tilsynsrådet, idet intet av det som er tatt opp i den konkrete henvendelsen til deg synes vurdert, dette til tross for at styret nevner alle (3) henvendelsene i sitt styrevedtak.

 

 

Luxembourg den 25. oktober 2007

 

 

Herman J Berge

 

RettsNorge.no © 1997 - 2008 • Opphavsrett