Straffeloven 270

For bedrageri straffes den som i hensikt skaffe seg eller andre en uberettiget vinning

(1) ved fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse rettsstridig forleder noen til en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for

Copyright, 2000 RettsNorge